Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOBANLIĞIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: YOUTUBER ÇOBAN ORHUN TOPKAYA

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 37, 388 - 407, 15.12.2023
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402095

Öz

Türk kültüründe geleneksel bir meslek olan çobanlık, son yıllarda mesleğin icra edilmemesi nedeniyle yok olup gitme tehlikesi altındadır. Kentleşme, modernleşme ve endüstrileşme süreci bunda etkilidir. Söz konusu geleneksel mesleğin devamlılığı adına, çobanlık kültürünün dijital ortamlarda yeniden canlandırılmaya çalışılması anlamlıdır. Başta YouTube olmak üzere çeşitli çevrim içi platformlar, çobanlık mesleğine dair kültürün kayıt altına alınması ve yeni nesle tanıtılması açısından dikkat çekicidir. Eskişehirli çoban Orhun Topkaya’nın, kendi gündelik hayatını ve çobanlıkla ilgili deneyimlerini paylaştığı YouTube kanalı bulunmaktadır. Yazıda, Orhun Topkaya’nın YouTube kanalı ve bu kanalda çobanlık mesleğinin ve kültürünün aktarımı hakkında bilgi verilmiştir. Orhun Topkaya, kendi ismiyle açmış olduğu YouTube kanalında video bloglar aracılığıyla çobanlık kültürünü tanıtmaktadır. Özellikle çobanlık mesleğinin icrasında başvurduğu yenilikler ve uyguladığı teknolojiler, çobanlığa dair birtakım olumsuz ön yargıları kırabilecek niteliktedir. Bunun yanında, Orhun Topkaya’nın teknolojik yeniliklerin çobanlık mesleğine de uygulanabileceği göstermesi, mesleğin koşullarında iyileştirmelerin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda; Orhun Topkaya’nın, YouTube kanalında bir taraftan çobanlığa dair geleneksel yaşam tarzının önemini vurgularken diğer taraftan teknolojinin sunduğu imkânlarla daha fazla insanın bu kültüre erişimini sağladığı görülmüştür. Bu durum, çobanlık mesleğinin gelecek nesillere sevdirilmesi noktasında işlevseldir. Ayrıca Topkaya’nın mesleğin icrasını YouTube ortamına taşımakla gerçekleştirdiği değişim, çobanlığın geçirdiği dijital dönüşümü göstermesi bakımından da önem arz etmektedir.

Kaynakça

  • Chandler, Daniel. Rod Munday. 2018. Medya ve İletişim Sözlüğü. Çev. B Taşdemir. İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Çiçek, Mesut. 2018. “Youtuber Videoları: Kim, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Neden İzler”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5(7): 151-162.
  • Çoban, Vedat (2015). Türk Halk Kültüründe Çobanlık. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
  • Ergen, Yunus. 2019. “Popüler Kültürün Popüler Rol Modelleri YouTuberlar: İlköğretim Çağındaki Özel Okul Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. İnsan ve Toplum 9(1): 117-154.
  • Ergun, Pervin. 2011. “Türk Mitolojisinde Çoban”. Çoban Kitabı. Ed. Emine Gürsoy Naskali. İstanbul: Kitabevi Yayınları: 305-344.
  • Irak, Dağhan, Onur Yazıcıoğlu. 2012. Türkiye ve Sosyal Medya. İstanbul: Okyanus Yayınları.
  • İlhan, Erol, Adalet Görgülü Aydoğdu. 2018. “Türkiye’de YouTube Yayıncılığı ve YouTuber Olmak”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2022(47): 141-166.
  • Kalafat, Yaşar. 2011. “Türk Halk İnançlarında Çoban”. Çoban Kitabı. Ed. Emine Gürsoy Naskali. İstanbul: Kitabevi Yayınları: 187-193.
  • Karayalçın, Cem. 2019. “Bir Sosyal Kimlik Olarak Meslek Kimliği Üzerine Bankacılık Sektöründe Pazarlama Açısından Nitel Bir Araştırma”. International Journal of Labour Life and Social Policy 2(1): 43-57.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET 0000-0001-8732-6043

Zülal SÖĞÜT 0000-0001-5998-6909

Erken Görünüm Tarihi 8 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 13 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 11 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA BÜYÜKOKUTAN TÖRET, A., & SÖĞÜT, Z. (2023). ÇOBANLIĞIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: YOUTUBER ÇOBAN ORHUN TOPKAYA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(37), 388-407. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1402095

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası