Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KÜLTÜRÜN DİJİTALLEŞMESİ: KIRGIZ ÇİZGİ FİLMİ KEREMET KÖÇ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 366 - 390, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1385575

Öz

Teknolojinin ilerlemesi yaşamın pek çok alanını etkilediği gibi kültür ürünlerinin dijital ortama aktarılmasını da sağlamıştır. Dijital kurgu aracılığıyla milletler, kültürel ögeleri kendi halkına anlatmakta ve uluslararası arenada kültürlerinin evrensel bakımdan popülerliğini ve tanınırlığını arttırmaktadır. Söz konusu hususun görüldüğü görsel iletişim araçlarından biri çizgi filmlerdir. Bu bakımdan çalışmada, Kırgızistan’da 2007 yılında yayımlanmaya başlanan Kırgız Keremet Köç çizgi filminin çocuk, genç ve yetişkinler üzerindeki etkisini ve içeriklerde hangi kültürel ögelere yahut kodlara yer verildiğini göstermek amaçlanmıştır. Bu minvalde, doküman incelesi temelinde elde edilen veriler içerik sınıflaması yapılarak tahlil edilmiştir. Buna göre çizgi film öncelikle çocuk pedagojisi olmak üzere topluma kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik yönlerden önemli katkılar sağlamıştır. Mezkûr hususların dijital kurgu ekseninde günümüz teknoloji çağı ve modern yaşantıya uyarlanarak izleyiciye sunulmasının, Kırgız kültürünün korunması, aktarımı, sürekliliği ve kültürel ifade çeşitliliğine önemli katkıları olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Atan, Uğur. 1995. “Animasyonun Kültür Aktarımındaki Yeri”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çerikan, Fidan Uğur. 2020. “Keloğlan Çizgi Film Örneklemiyle Kültür Politikası ve Eğitim Yönünden Çizgi Filmler”. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 9(23): 271-280.
 • Durmuş Bastı, Duygu. 2016. “Bir Çizgi Filmin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi: Pepee Örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Ekici, Metin. (2008). “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme”. Millî Folklor 80: 33-39.
 • Erdoğan Çakar, Banu. 2022. “Kırgız Sinemasında Kültürel Kod ve Göstergelerin Sunumu: Kökbörü Filmi Örneğinde”. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi 7(1): 1-12.
 • Fedakar, Pınar. 2011. “Çizgiyi Aşanlar: Cille Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filmle Aktarılması”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi XI/1: 107-120.
 • Hobsbawm, Eric. - Ranger, Terence. 2006. Geleneğin İcadı. Çev. Mehmet Murat Şahin. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • İri, Murat. 2011. “Küreselleşme ve Kırgızistan Sineması: Bir ‘Yabancı Sinema’ Dili Üzerine Okumalar”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 0(35): 41-56.
 • Kaba, Fethi. 1992. “Animasyonun Eğitim Amaçlı Kullanımı”. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakuş, Neslihan. 2016. “Maysa ve Bulut İsimli Animasyon Çizgi Filmin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(34), 134-149.
 • Keloğlu İşler, Esra. 2013. “Kültürel Ekme Kuramı Bağlamında Türkiye Üretimi Çizgi Filmler ve Çocuk Bilincinin İnşası”. İletişim ve Diplomasi 2: 65-80.
 • Kiyat, Arzu. 2023. “Kırgız Toplumunda Aksakal”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 12(3): 957-967.

Digitalization of Culture: The Kyrgyz Animated Film ‘Keremet Köç’

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 366 - 390, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1385575

Öz

The advancement of technology has influenced various aspects of life, including the digitization of cultural artifacts. Through digital storytelling, nations have found a means to communicate their cultural heritage to their populace and enhance the global popularity and recognition of their cultures. One notable medium exemplifying this trend is animated series. This study aims to illustrate the influence of the Kyrgyz animated film 'Keremet Köç,' which began airing in Kyrgyzstan in 2007, on children, youth, and adults, as well as to identify the cultural elements or codes present in its content. To achieve this goal, data obtained through document analysis were classified and analyzed. The findings reveal that the animated film has, primarily in the context of children's pedagogy, made substantial contributions to society encompassing cultural, social, political, and economic dimensions. It is ascertained that the adaptation of these elements within the realm of digital storytelling, tailored to the contemporary era of technology and modern lifestyles, significantly contributes to the preservation, transmission, perpetuation, and enrichment of Kyrgyz culture.

Kaynakça

 • Atan, Uğur. 1995. “Animasyonun Kültür Aktarımındaki Yeri”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çerikan, Fidan Uğur. 2020. “Keloğlan Çizgi Film Örneklemiyle Kültür Politikası ve Eğitim Yönünden Çizgi Filmler”. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 9(23): 271-280.
 • Durmuş Bastı, Duygu. 2016. “Bir Çizgi Filmin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi: Pepee Örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Ekici, Metin. (2008). “Geleneksel Kültürü Güncellemek Üzerine Bir Değerlendirme”. Millî Folklor 80: 33-39.
 • Erdoğan Çakar, Banu. 2022. “Kırgız Sinemasında Kültürel Kod ve Göstergelerin Sunumu: Kökbörü Filmi Örneğinde”. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi 7(1): 1-12.
 • Fedakar, Pınar. 2011. “Çizgiyi Aşanlar: Cille Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filmle Aktarılması”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi XI/1: 107-120.
 • Hobsbawm, Eric. - Ranger, Terence. 2006. Geleneğin İcadı. Çev. Mehmet Murat Şahin. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • İri, Murat. 2011. “Küreselleşme ve Kırgızistan Sineması: Bir ‘Yabancı Sinema’ Dili Üzerine Okumalar”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 0(35): 41-56.
 • Kaba, Fethi. 1992. “Animasyonun Eğitim Amaçlı Kullanımı”. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karakuş, Neslihan. 2016. “Maysa ve Bulut İsimli Animasyon Çizgi Filmin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(34), 134-149.
 • Keloğlu İşler, Esra. 2013. “Kültürel Ekme Kuramı Bağlamında Türkiye Üretimi Çizgi Filmler ve Çocuk Bilincinin İnşası”. İletişim ve Diplomasi 2: 65-80.
 • Kiyat, Arzu. 2023. “Kırgız Toplumunda Aksakal”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 12(3): 957-967.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu Kiyat 0000-0002-8248-8817

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 3 Kasım 2023
Kabul Tarihi 4 Haziran 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Kiyat, A. (2024). KÜLTÜRÜN DİJİTALLEŞMESİ: KIRGIZ ÇİZGİ FİLMİ KEREMET KÖÇ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 366-390. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1385575

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası