Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMAGE OF THE CAUCASUS IN M.Y. LERMONTOV'S POEMS

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 77 - 91, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1393902

Öz

The Caucasus has been positioned as an important place in the colonial approach of Western States to the East for centuries. It has attracted the attention of Eastern States as well as the West with its geopolitical location, rich nature, underground resources and hosting different peoples. As a matter of fact, the Russian Empire wanted to include the neighboring Caucasus under its rule in line with its foreign policy interests, such as expanding its borders and dominating the Eastern trade routes, and it achieved its goal as a result of years of wars. The Russia-Caucasus War, which took place in the first half of the 19th century, caused writers such as A.S. Pushkin, A. Bestujev-Marlinski and M.Y. Lermontov in Russian literature to turn to the Caucasus theme in their works, in the context of the popularity of orientalism in that period. Both the wild nature of the Caucasus and its freedom-loving, brave people were used by these writers in their works as symbols of the search for the ideal of "freedom" against the oppressive Tsarist regime of the period. In our study, Lermontov's poems depicting the Caucasus, which has an important place in his life and creativity, under the influence of romanticism, will be examined in the context of the author's thoughts about the East. At the same time, the author's thoughts on where the Russian identity is located between Western and Eastern civilizations will be evaluated within the framework of his perspective on the Caucasus, which is seen as the "other".

Kaynakça

 • Grossman, Leonid. 1941. Lermontov i Kulturı Vostoka. Moskva: Akademiya Nauk.
 • Gukovski, G.A., 1965. Puşkin i russkie romantiki. Moskva: Hudojestvennaya literatura.
 • Lebedev, Yu. V. 2007. İstoriya russkoy litaraturı XIX veka. Moskva: Prosveşenie.
 • Lermontov, M.Y. 2020. Özgürlüğün Son Oğlu, Poemalar. Çev. Kayhan Yükseler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lermontov, M.Y. 2023. Hançer. Çev. Ataol Behramoğlu. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Lermontov, M.Y. 1985. İzbrannıe proisvedeniya. Minsk: Mastatskaya literatura.
 • Litvinov, N.D. 2015. “Mihail Yureviç Lermontov v İstorii Vzaimootnoşeni Naradov Kavkaza v Rossii ”. Journal of Scientific Research Publications, No 12 (32): 153-167.
 • Lotman, Yu. M. 1985. Problema Vostoka i Zapada v Tvorçestve Pozdnogo Lermontova.
 • http://www.philology.ru/literature2/lotman-85.htm. (Erişim: 10 Eylül 2023).
 • Lotman, Yu. M. 1997. Orusskoy literatüre. Stati i issledovaniya (1958-1993). Peterburg: İskusstvo-SPB.

M.Y. LERMONTOV’UN ŞİİRLERİNDE KAFKASYA İMGESİ

Yıl 2024, Cilt: 12 Sayı: 39, 77 - 91, 15.06.2024
https://doi.org/10.33692/avrasyad.1393902

Öz

Kafkasya, yüzyıllar boyunca Batılı Devletlerin Doğu’ya olan sömürgeci yaklaşımında önemli bir mekan olarak konumlanmaktadır. Sahip olduğu jeopolitik konum, zengin doğası, yer altı kaynakları ve farklı halklara ev sahipliği yapması ile Batı’nın olduğu kadar Doğu Devletlerinin de ilgisini çekmiştir. Nitekim Rus İmparatorluğu da sınırlarını genişletmek, Doğu ticaret yollarına hakim olmak gibi dış politikada takip ettiği çıkarlar doğrultusunda sınırdaşı olan Kafkasya’yı kendi yönetimine dahil etmek istemiş, yıllarca süren savaşlar sonucunda amacına ulaşmıştır. 19. Yüzyılın ilk yarısı yaşanan Rusya-Kafkasya Savaşı söz konusu dönemde oryantalizmin popüler olması bağlamında Rus edebiyatında A.S. Puşkin, A. Bestujev-Marlinski ve M. Y. Lermontov gibi yazarların eserlerinde Kafkasya temasına yönelmelerine neden olmuştur. Gerek Kafkasya’nın vahşi doğası gerek özgürlük seven, cesur halkı söz konusu yazarlar tarafından eserlerinde dönemin baskıcı Çarlık rejimine karşı “özgürlük” ideali arayışının sembolü olarak kullanılmıştır. Çalışmamızda Lermontov’un hayatında ve yaratıcılığında önemli bir yere sahip olan Kafkasya’yı romantizmin etkisi altında betimlediği şiirleri, yazarın Doğu ile ilgili sahip olduğu düşünceler bağlamında irdelenecektir. Aynı zamanda yazarın Rus kimliğinin Batı-Doğu medeniyetleri arasında nerede konumlandığı ile ilgili düşünceleri, “öteki” olarak görülen Kafkasya’ya karşı bakış açısı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Grossman, Leonid. 1941. Lermontov i Kulturı Vostoka. Moskva: Akademiya Nauk.
 • Gukovski, G.A., 1965. Puşkin i russkie romantiki. Moskva: Hudojestvennaya literatura.
 • Lebedev, Yu. V. 2007. İstoriya russkoy litaraturı XIX veka. Moskva: Prosveşenie.
 • Lermontov, M.Y. 2020. Özgürlüğün Son Oğlu, Poemalar. Çev. Kayhan Yükseler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lermontov, M.Y. 2023. Hançer. Çev. Ataol Behramoğlu. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Lermontov, M.Y. 1985. İzbrannıe proisvedeniya. Minsk: Mastatskaya literatura.
 • Litvinov, N.D. 2015. “Mihail Yureviç Lermontov v İstorii Vzaimootnoşeni Naradov Kavkaza v Rossii ”. Journal of Scientific Research Publications, No 12 (32): 153-167.
 • Lotman, Yu. M. 1985. Problema Vostoka i Zapada v Tvorçestve Pozdnogo Lermontova.
 • http://www.philology.ru/literature2/lotman-85.htm. (Erişim: 10 Eylül 2023).
 • Lotman, Yu. M. 1997. Orusskoy literatüre. Stati i issledovaniya (1958-1993). Peterburg: İskusstvo-SPB.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İren Dilara Kongaz 0000-0002-9222-4807

Erken Görünüm Tarihi 11 Haziran 2024
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2024
Gönderilme Tarihi 21 Kasım 2023
Kabul Tarihi 14 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 12 Sayı: 39

Kaynak Göster

APA Kongaz, İ. D. (2024). M.Y. LERMONTOV’UN ŞİİRLERİNDE KAFKASYA İMGESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 12(39), 77-91. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1393902

 27448 27618 27616   27615  27574 27609   27627


Avrasyad''de yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Bilimsel araştırmaları kamuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyen dergi, tüm içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Makalelerdeki fikir ve görüşlerin sorumluluğu sadece yazarlarına ait olup Avrasyad''nin görüşlerini yansıtmazlar. Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası