Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 113 - 120 2021-05-25

The Watson human care model in the İndividual with essential hypertension: A Case report
ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU

Sevil PAMUK CEBECİ [1]


Esansiyel hipertansiyon, nedeni belli olmayan, böbrek yetmezliği, renovasküler hastalık, aldosteronizm gibi sekonder nedenlerin bulunmadığı yüksek kan basıncı olarak tanımlanır. Esansiyel hipertansiyon gibi direnç gelişme riski yüksek olan hastalıklarda, hastanın uyumu arttıkça hastalığın semptomları da daha rahat kontrol altına alınabilir. Uyum sürecinde hastaların en sık iletişime geçtikleri sağlık profesyoneli hemşirelerdir. Hemşirelik disiplininin aslını çok iyi yansıtan ve birey merkezli bireyselleştirilmiş bakımı savunan modellerden biri olan “Watson İnsan Bakım Modeli” holistik hemşirelik bakımı ile örtüşmektedir. Girişimsel uygulamalar olmadan da ileri bakım uygulamaları ile planlanan bakım, hastalığı kabullenme ve uyum sürecini kolaylaştırabilir. Bu olgu sunumunda; Esansiyel hipertansiyon tanılı hastada Watson İnsan Bakım Modeli uygulanarak yapılan hemşirelik bakımı ele alınmıştır.
Esansiyel Hipertansiyon, Watson, Hemşirelik Bakımı
 • Acaroğlu R. (2003). Bakımda etik. II. Uluslararası IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, İ.Ü Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 130-139.
 • Arslan Özkan H, Bilgin Z. (2016). Hemşireliğin felsefi özü iyileştirme ve iyileştirici bakım yöntemleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi/Journal of Health Sciences and Professions, 3(3), 191-200. Cara C. (2003). A pragmatic view of Jean Watson’s caring theory. International Journal of Human Caring, 7(3), 51-62.
 • Crawford M, Di Marco J. (2003). Crawford Kardiyoloji. 1nci baskı. Cilt, 2, 11-16.
 • Çelik C, Özdemir B, Çaycı T, Aparcı M, Özmenler K.N, Özgen F, Özşahin A. (2009). Esansiyel hipertansiyonda öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı. Gülhane Tıp Dergisi, 51, 158-161.
 • Derneği T. K. (2013). Ulusal hipertansiyon tedavi ve takip klavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi [online]. Erişim adresi: http://www. tkd. org. tr/kilavuz/k03.
 • Fawcett J. (2005). Criteria for evaluation of theory. Nursing Science Quarterly, 18(2), 131-135.
 • Fawcett J, Desanto-Madeya S. (2012). Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories: FA Davis.
 • Noel D. L. (2010). Occupational health nursing practice through the human caring lens. AAOHN Journal, 58(1), 17-26.
 • Organization W. H. (1999). Guidelines subcommittee. J Hypertens, 17, 151-183.
 • Özmen M. (2002). Hipertansiyon, kişilik yapısı ve stres. Hipokrat Dergisi, 11, 339-342.
 • Pearson A, Vaughan B, FitzGerald M. (2005). Nursing models for practice: Elsevier Health Sciences.
 • Rexroth R, Davidhizar R. (2003). Caring: utilizing the Watson theory to transcend culture. The Health Care Manager, 22(4), 295-304.
 • Tomey A, Aligood M. (2006). Nurse theorists and their work. In: St Louis, MO: Neil M. Davis Associates.
 • Velioğlu P. (1999). Hemşirelikte kavram ve kuramlar: Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği.
 • Watson J. (1999). Postmodern nursing and beyond.
 • Watson J, Browning R. (2012). Viewpoint: Caring science meets heart science: A guide to authentic caring practice. American Nurse Today, 7(8), 4-8. Watson J, Woodward T. (2010). Jean Watson’s theory of human caring. Nursing theories and nursing practice, 3, 351-369.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3788-5784
Yazar: Sevil PAMUK CEBECİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Mayıs 2021

Bibtex @olgu sunumu { avrasyasbd833028, journal = {Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-3501}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 18200 Çankırı}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {113 - 120}, doi = {}, title = {ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU}, key = {cite}, author = {Pamuk Cebeci, Sevil} }
APA Pamuk Cebeci, S . (2021). ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 113-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/62452/833028
MLA Pamuk Cebeci, S . "ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU" . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 113-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/62452/833028>
Chicago Pamuk Cebeci, S . "ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 113-120
RIS TY - JOUR T1 - ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU AU - Sevil Pamuk Cebeci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 120 VL - 4 IS - 2 SN - -2651-3501 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU %A Sevil Pamuk Cebeci %T ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU %D 2021 %J Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2651-3501 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Pamuk Cebeci, Sevil . "ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Mayıs 2021): 113-120 .
AMA Pamuk Cebeci S . ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU. AvrasyaSBD. 2021; 4(2): 113-120.
Vancouver Pamuk Cebeci S . ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 113-120.
IEEE S. Pamuk Cebeci , "ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTADA WATSON İNSAN BAKIM MODELİ: OLGU SUNUMU", Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 113-120, May. 2021