Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-3501 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd


Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi (AvrasyaSBD) (Eurasian Journal of Health Sciences), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organı olarak uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda bir cilt, üç sayı (Ocak-Mayıs-Eylül) olarak sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinde derleme ve orijinal araştırmalar (klinik, deneysel ve deneysel olmayan) yayımlanmaktadır.

Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2651-3501 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd
Kapak Resmi


Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi (AvrasyaSBD) (Eurasian Journal of Health Sciences), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organı olarak uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda bir cilt, üç sayı (Ocak-Mayıs-Eylül) olarak sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinde derleme ve orijinal araştırmalar (klinik, deneysel ve deneysel olmayan) yayımlanmaktadır.