EDİTÖR KURULU


Sahibi / Owner
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü / Rector of Çankırı Karatekin University
Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ

Baş Editör / Editor-in-Chief
Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

Editör Kurul / Editorial Board
Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU
Prof. Dr. Azize Serap TUNCER
Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN
Öğr. Gör. Elvan ULUCAN ÖZKAN

Yayın Kurulu / Publication Board
Prof. Dr. Azize Serap TUNCER (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. SATI DİL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Demet AKTAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem YAZICI GÜLAY (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan TOPBAŞ KILIÇ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT (Çankırı Karatekin Üniversitesi) 

Uluslararası Danışman Kurulu /International Advisory Board
Dr. Waheeba Mohammed AHMED (Alzaiem Alazahri Üniversitesi)
Dr. Elham KHALİD (Alzeiem Alazahri Üniversitesi)
Prof. Dr. Khalid RAHMAN (Liverpool John Moores Üniversitesi)
Dr. Jan S. SUCHODOLSKİ (Texas ASM Üniversitesi USA)
Prof. Dr. Kumar SUDESH (Üniversitesi Sains Malaysia)
Doç. Dr. Umut GAZİ (Yakın Doğu Üniversitesi)
Doç. Dr. Emrah RUH (Yakın Doğu Üniversitesi)
Prof. Dr. Franco Teixeira de Mello (Universidad de la República, Uruguay)
Dr. Maria Florencia Gutierrez (Ciudad Universitaria, Argentina)
Dr. Öğr. Üyesi Jinlei Yu (Chinese Academy of Sciences, China)
Dr. Eti Ester Levi (Aarhus University, Denmark)

Ulusal Danışman Kurulu / National Advisory Board
Prof. Dr. Azize Serap TUNCER (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. SATI DİL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Şinasi AŞKAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nazan KAYTEZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem YAZICI GÜLAY (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan TOPBAŞ KILIÇ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hikmet  Ayşegül Taylan ÖZKAN (TOBB ETÜ)
Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Necmiye ÜNLÜ (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz ÖZBESLER (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine ATAKİŞİ (Kafkas Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülcan AVCI (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Tülay BÜYÜKOĞLU (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat GÜZEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Umut TEKİN (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamdi UYSAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Elif GÜRSOY (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ercüment DİZDAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatih BAKIR (Lokman Hekim Üniversitesi)
Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Doç. Dr. Bekir Çelebi (Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü)
Doç. Dr. Nihan TAVŞANOĞLU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Doç. Dr. Mesude Ayşe Demirel (Gazi Üniversitesi)
Dr. Hüseyin SARIKAYA (Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü)
Uzm. Dr. Oğuzhan AYKURT (Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü)
Uzm. Dr. Bekir DEMRTAŞ (Çankırı Devlet Hastanesi)
Uzm. Dr. Tolga AYDIN (Çankırı Devlet Hastanesi)
Uzm. Dr. Deniz KOÇER KALAKANDELEN (Çankırı Devlet Hastanesi)
Doç. Dr. Demet AKTAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sakine YILMAZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Songül KAMIŞLI (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış DEĞER (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gülandam AKGÜL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Armağan YÜRÜK (İzmir Tınaztepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür KUZUKIRAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Serdar ESMER (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Atilla GÜLEÇ (Ankara Üniversitesi)

Dil ve Yazım Editörü / Language and Writing Editor
Öğr. Gör. Dr. Kazım ÇANDIR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Öğr. Gör. Mustafa ALAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Öğr. Gör. Bestami BİLGE (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Öğr. Gör. Alptuğ TOPRAKTAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yabancı Dil ve Yazım Editörü / Foreign Language and Writing Editor
Dr. Öğr. Üyesi Gülendam AKGÜL (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Öğr. Gör. Hasan ÇERÇİOĞLU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Biyoistatistik Editörü / Biostatistics Editor
Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Mizanpaj Editörü / Layout Editor

Arş. Gör. Dr. Emel KAYA
Arş. Gör. Dr. Funda ARSLAN
Arş. Gör. Şeyma Nur ERCAN
Arş. Gör. Safiyye MUTLU
Arş. Gör. Aylin PEKYİĞİT
Arş. Gör. Ayşenur ÖZCAN
Arş. Gör. Nilay GÖKBULUT 

Sekreter / Secretary
Arş. Gör. Dr. Emel KAYA

İletişim / Contact

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Tel: (0376) 213 84 02
Fax: (0376) 212 00 75
e-mail: eurasianjhs@gmail.com, eurasianjhs@karatekin.edu.tr


Prof. Dr. Özcan ÖZKAN

Turkey
ozcanozkan@karatekin.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Gülcihan AKKUZU

Turkey
gulcihana@karatekin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8796-7457
Konular: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Azizeserap TUNCER

Turkey
serap@seraptuncer.com
ORCID: 0000-0001-8629-4828
Konular: Dezavantajlı Gruplar,Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi,Toplumsal Cinsiyet,Sağlık Sosyolojisi,Kentsel / Yerel Siyaset
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
URL: http://seraptuncer.com

Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN

Turkey
byucesan@karatekin.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7051-3045
Konular: Veterinerlik Parazitolojisi,Tıbbi Parazitoloji
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi Elvan ULUCAN ÖZKAN

Turkey
elvanulucanozkan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9868-5743
Konular: Sağlık Sosyolojisi,Sosyal Hizmet
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ