Amaç

Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi (AvrasyaSBD) (Eurasian Journal of Health Sciences), Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organı olarak uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda bir cilt, üç sayı (Ocak-Mayıs-Eylül) olarak sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergide sağlık bilimleri alanında (Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Gerontoloji, Ortez Protez, Odyoloji, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Spor Bilimleri vd.), Türkçe ve İngilizce dillerinde derleme, olgu sunumları  ve orijinal araştırmalar (klinik, deneysel ve deneysel olmayan) yayımlanmaktadır.

Kapsam

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Gerontoloji, Ortez Protez, Odyoloji, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Spor Bilimleri gibi sağlık alanlarındaki bilimsel çalışmalar kabul edilmektedir. 

Önceden yayımlanmış, yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirme sürecinde olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayımlanmış tam metin bildirileri kabul edilmemektedir.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lara) aittir. Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergi sekreterliğine ulaştırılması istenmektedir.