Amaç ve Kapsam

Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi

İAÜ Arapça Araştırmaları Dergisi, Eğitim Fakültesi Arap Dil Eğitimi Bölümü’nün uluslararası hakemli yayın ilkeleri çerçevesinde yayın yapan bilimsel bir yayındır. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi, bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yayın organıdır. Dergide Arapçanın öğretilmesi, Arap dili ve edebiyatına dair çalışmalar ile bu alanda günümüze ulaşmış el yazması eserlerin edisyon kritiği gibi çalışmalar yayınlanmaktadır. Çeşitli konularda özgün Türkçe, İngilizce ve Arapça bilimsel makalelerin yayımlandığı bir süreli yayındır. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi, hakemli bir dergidir ve 2019 yılından beri yayımlanmaktadır. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi (ARAD); yılda iki defa basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Orijinal teorik ve/veya deneysel çalışma, çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilir. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisinde (ARAD); editör kurulu, uluslararası uzmanların değerlendirmesiyle makalelerin kabul edilmesi veya edilmemesinde yetkilidir.

Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi

İAÜ Arapça Araştırmaları Dergisi, Eğitim Fakültesi Arap Dil Eğitimi Bölümü’nün uluslararası hakemli yayın ilkeleri çerçevesinde yayın yapan bilimsel bir yayındır.

Dergide Arapçanın öğretilmesi, Arap dili ve edebiyatına dair çalışmalar ile bu alanda günümüze ulaşmış el yazması eserlerin edisyon kritiği gibi çalışmalar yayınlanmaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizcedir. Yılda (aralık-haziran) iki defa yayınlanır.

Dergide yayınlanan yazıların ve kullanılan kaynakların sorumluluğu yazarlara aittir.

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png