Dergi Kurulları

Editör

Dr. Öğr. Üyesi İnayetulla AZİMOV (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Editör Yardımcıları

Öğr. Gör. Muhammed Ali HASANOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Arş. Gör. Mustafa ŞAŞMAZ (İstanbul Aydın Üniversitesi)


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abityaşar KOÇAK (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Yakup CİVELEK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Şükran Fazlıoğlu (Marmara Üniversitesi)

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Suphi FURAT, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Abityaşar Koçak, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Adil Bebek, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Hafız, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan Demirayak, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Kaya, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Selami Bakırcı, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Demir, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Sait Uylaş, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Aysel Ergül Keskin, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Güzelyüz, İstanbul üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Yavuz, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, İstanbul Sultan Mehmet Fatih Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Bulut, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Tuzcu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Toprak, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Atalay, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adem Yerinde, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Mesut Ergin, Dicle üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Dicle üniversitesi
Prof. Dr. Edip Çağmar, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer Sarıkaya, Ankara H. Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Ege, Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım Ürün, Konya Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Dikici, Konya Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Demir, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Galip Yavuz, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Durmuş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet Gürkan, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Sevim Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Soyupek, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Kazan, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Tur, Harran Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas Karslı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doç. Dr. Kerim Açık, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Şaban, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer İshakoğlu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bostan, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Raid Yusuf, Irak Üniversitesi
Prof. Dr. Omid Ghaemmaghami, Binghamton Üniversitesi

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png