Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 135 - 143 2019-12-25

Dijital Tasarım Eğitimi için Etnomatematik Yöntemi

Sadi Kerim DÜNDAR [1]


Dijital tasarım teknolojisi, tasarımcılara yeni ve devrimsel olanaklar sunmuştur. Fakat dijital tasarımın doğasını anlayıp ona hükmedebilmek, tasarımcılar için kolay olmamıştır. Dijital tasarım olanaklarından yalnızca dönemin öncesine ait tasarım fikirlerinin gerçekleştirilmesi için yararlanmak, bu muazzam gücün çok kısıtlı kullanılmış olması demektir. Dijital tasarımın sağladıkları; geleneksel yöntemleri kolaylaştırma, hızlandırma ve kusursuzlaştırma ile kısıtlı kalmamalıdır. Dijital tasarım olgusu tasarımcının sonuç-odaklı değil süreç-odaklı çalışmasını gerektirir ve sonuç olarak da hayal sınırlarının ötesinde sonuçlara ulaşabilmeyi sağlar. Bu makalede, tasarımcıların yeni çağın katlanarak artan hızına uyum sağlayabilmeleri ve dijital tasarım olanaklarına hükmedebilmeleri için bir eğitim stratejisi önerilmektedir. Günümüzdeki Endüstri 4.0 çağının ham maddesi veri, teknik dili ise algoritmadır. Tasarımcının dijital tasarımın sunduğu olanakların sınırlarını genişletebilmesi ve bu olanaklardan azami derecede yararlanabilmesi için yeni çağın ham maddesi olan veriyi değerlendirebilmesi ve yeni çağın teknik dili olan algoritmayı konuşabilmesi gerekmektedir. Bu yetkinliğin sağlanabilmesi için ise tasarımcıların ve tasarımcı adaylarının yeni eğitim serüvenlerine matematik, olasılık, istatistik ve kod dili bilimlerinin temellerini öğrenerek başlamaları önemli bir basamak olarak öngörülmektedir. Çözüm olarak tasarım eğitiminin özüne matematik, olasılık, istatistik ve kod dili boyutu kazandırılması önerilmektedir. Yöntem olarak ise etnomatematik kavramı değerlendirilmektedir.
Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Tasarım
 • Akarun, L., & Özcan, O. (2001). Mathematics and Design Education. Design Issues, 17(3), 26-34.
 • Akarun, L., & Özcan, O. (2002). Teaching Interactive Media Design. International Journal of Technology and Design Education(19), 161-171.
 • Benjamin, A. (2009, 02). Teach statistics before calculus! Retrieved from TED: http://www.ted. com/talks/arthur_benjamin_s_formula_for_ changing_math_education Dündar, S. K. (2014). The Redefined Responsibilities of A Designer in the Information Age, and It’s Impact on the Design Education Process. The Anadolu International Symposium on Arts Education: ‘Transformations in Arts Education’. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • D’Ambrosio, U. (2006, 05). The Program Ethnomathematics: A Theoretical Basis of the Dynamics of Intra – Cultural Encounters. The Journal of Mathematics and Culture, 1(1).
 • D’Ambrosio, U. (2010). An Ethnomathematics View of Space Occupation and Urban Culture. The Journal of Mathematics and Culture, ICEM 4 Focus Issue, 6(1).
 • D’Ambrosio, U. (2010). An Ethnomathematics View of Space Occupation and Urban Culture. The Journal of Mathematics and Culture, ICEM 4 Focus Issue, 6(1).
 • Gönenç Sorguç, A. (2005). Teaching Mathematics in Architecture. Nexus Network Journal, 7(1), 119-124. Gönenç Sorguç, A. (2015). Dancing with Isometries in Architecture. Nexus Network Journal, 17(2), 641–654pu.
 • Hansmeyer, M. (2012, 06). Building unimaginable shapes. Retrieved from TED: http://www.ted. com/talks/michael_hansmeyer_building_ unimaginable_shapes
 • Heller, S. (2005). The Education of a Graphic Designer. New York: Allworth Press.
 • HM Government. (2012). Open Data White Paper: Unleashing the Potential. Minister of State for the Cabinet Office and Paymaster General. London: TSO. Retrieved from data. gov.uk: https://data.gov.uk/sites/default/files/ Open_data_White_Paper.pdf IBM. (2011, 10).
 • Big Data Success Stories. Retrieved 02 09, 2016, from IBM: http://public.dhe.ibm.com/ software/data/sw-library/big-data/ibm-bigdata-success.pdf
 • Kellermeier, J. (2010). From Menstruation to Triathlons: Teaching Ethnomathematics at a Community College. Tacoma, Washington, USA: Tacoma Community Collage. Retrieved from http://www.tacomacc.edu/home/jkellermeier/ index.htm
 • Kelly, K. (2016). The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future. New York: Viking.
 • McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. McKinsey & Company.
 • Orey, D. C., & Rosa, M. (2006, 05). Ethnomathematics: Cultural Assertions and Challenges Towards Pedagogical Action. The Journal of Mathematics and Culture, 1(1).
 • Orey, D. C., & Rosa, M. (2006). Ethnomathematics: Cultural Assertions and Challenges Towards Pedagogical Action. The Journal of Mathematics and Culture, 1(1).
 • Oxman, N. (2015, 03). Design at the intersection of technology and biology. Retrieved from TED: http://www.ted.com/talks/neri_oxman_ design_at_the_intersection_of_technology_ and_biology
 • Sageetha, S., & Sreega, A. (2015). No Science No Humans, No New Technologies No changes “Big Data a Great Revolution”. (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information Technologies, 6(4), 3269-3274.
 • Sarıkavak, N. K. (2015). Grafik Tasarım Eğitiminin Geleceğine Bir Bakış. Grafik Tasarım (54), 56-63.
 • Smolan, R., & Erwill, J. (2012). The Human Face of Big Data. California: Against All Odds Productions.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makaleleri (Çift kör hakem sürecinden geçmiş ve indekslenebilir makalelerdir)
Yazarlar

Yazar: Sadi Kerim DÜNDAR
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 7 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA Dündar, S . (2019). Dijital Tasarım Eğitimi için Etnomatematik Yöntemi . İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , 5 (10) , 135-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydinsanat/issue/53892/727959