Sanat ve Edebiyat
BibTex RIS Kaynak Göster

Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 50 - 65, 28.02.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.427155

Öz

Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı olarak dört alt evreden oluşmaktadır. Her iki roman da Alice karakterinin rüyaları üzerine kurulmuştur. Bu sebeple, romanlardaki imgeler üzerinden yorumlama yapılmıştır. Bu çalışmada Mahler’in kuramının yanında birçok literatür bulgusundan destek alınarak, özellikle Alice karakterinin bireyleşmesi ve ben gelişimine odaklanılmıştır. Alice karakterinin maceralar boyunca yaşadıkları doğrultusunda bireyleşmesinin tamamlandığı düşünülmüştür

Kaynakça

 • Ainsworth, M. S., ve Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333-341.
 • Aksoy, A. B., ve Kılıç, U. P. Ş. (2009). Asya kültürlerinde ebeveynlik stilleri ve uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 14-25.
 • Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 163-213.
 • Carroll, L. (1992). Alice harikalar ülkesinde. (T. Uyar, Çev.) Ankara: Can Yayınları. Carroll, L. (1998). Alice harikalar ülkesinde. (K. Bruian, Çev.) Çağdaş Yayıncılık.
 • Carroll, L. (2001). Aynanın içinden. (T. Uyar, Çev.) Ankara: Can Yayınları.
 • Çevik, A., ve İlhan, R. (2013). Önyargıların psikolojisi: Psikodinamik bir gözden geçirme. Nesne- Psikoloji Dergisi, (1), 50-65.
 • Erermiş, S., Bellibaş, E., Özbaran, B., Büküşoğlu, N. D., Altıntoprak, E., Bildik, T., ve Çetin, S. K. (2009). Ayrılma anksiyetesi bozukluğu olan okul öncesi yaş grubu çocukların annelerinin mizaç özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20, 14-21.
 • Fromm, E. (1991). Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırlılığı. (A. Arıtan, Çev.) İstanbul: Arıtan Yayınları.
 • Freud, S. (1996). Beş konferans ve psikanalize toplu bakış. (K. Şipal, Çev.) İstanbul: Cem Yayınları.
 • Hubbs-Tait, L., Kennedy, T. S., Page, M. C., Topham, G. L., ve Harrist, A. W. (2008). Parental feeding practices predict authoritative, authoritarian, and permissive parenting styles. Journal of the American Dietetic Association, 108(7), 1154-1161.
 • Kernberg. O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.
 • Mahler, M. S. (1968). On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. New York: International Universities Press.
 • Mahler, M. S., ve Gosliner, B. J. (1955). On symbiotic child psychosis: Genetic, dynamic and restitutive aspects. The Psychoanalytic Study of the Child, 10(1), 195-212.
 • Mahler, M. S., ve McDevitt, J. B. (1980). The separation-individuation process and identity formation The Course of Life, 1, 395-406.
 • Mahler, M. S., Pine, F., ve Bergman, A. (2003). İnsan yavrusunun psikolojik doğumu. (A. N. Babaoğlu, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • McWilliams, N. (2009). Psikanalitik tanı klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak. (E. Kalem, Çev.) İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Millikan, L. (2011). The psychoanalytic approach. https://www.carleton.edu/departments/ENGL/Alice/CritPsycho1.html. Ogden, T. H. (1979). On projective identification. International Journal of Psycho-Analysis, 60, 357-373.
 • Piaget, J. (1962). Play, dreams, and imitation in childhood. (G. Gattegno & F. M. Hodgson, Trans.). New York, NY: Norton.
 • Tarhan, N. (2012). Stres zekânın düşmanı. http://www.nevzattarhan.com/stres-zekanin- dusmani.html
 • Tüzün, O., ve Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. Düşünen Adam, 19(1), 24-39. Vahip, I. (1993). Separation and individuation theory. Türk Psikiyatri Dergisi, 4, 60-66.
 • Winnicott, D. W. (1998). Oyun ve gerçeklik. (S. M. Tura, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

A Critical Review of “Alice in Wonderland” based on Mahler’s Theory: The Role of Alice’s Adventures in Self-Development

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 50 - 65, 28.02.2018
https://doi.org/10.31682/ayna.427155

Öz

In the current paper, it was aimed to understand and conceptualize the role of Alice’s emotions, thoughts, and behaviors in her self-development through Mahler's separation – individuation theory and other relevant literature. According to Mahler, the first six months of life consists of two stages, namely, normal autistic phase and normal symbiotic phase. The stage after the sixth month was considered as separation - individuation phase. Separation - individuation phase consists of four sub-stages differentiation, practice, re-rapprochement and consolidation of individuals and continuity of enthusiastic objects. The novels entitled as “Alice in Wonderland” and “Alice Looking through Glasses” were evaluated for these aim. Both novels are based on the dreams of Alice. Therefore, interpretations are based on symbols or images in the novels. Alice’s self-development and individuation were emphasized. It was thought that Alice approached her separation – individuation throughout her adventures.

Kaynakça

 • Ainsworth, M. S., ve Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333-341.
 • Aksoy, A. B., ve Kılıç, U. P. Ş. (2009). Asya kültürlerinde ebeveynlik stilleri ve uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 14-25.
 • Atak, H. (2011). Kimlik gelişimi ve kimlik biçimlenmesi: Kuramsal bir değerlendirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 163-213.
 • Carroll, L. (1992). Alice harikalar ülkesinde. (T. Uyar, Çev.) Ankara: Can Yayınları. Carroll, L. (1998). Alice harikalar ülkesinde. (K. Bruian, Çev.) Çağdaş Yayıncılık.
 • Carroll, L. (2001). Aynanın içinden. (T. Uyar, Çev.) Ankara: Can Yayınları.
 • Çevik, A., ve İlhan, R. (2013). Önyargıların psikolojisi: Psikodinamik bir gözden geçirme. Nesne- Psikoloji Dergisi, (1), 50-65.
 • Erermiş, S., Bellibaş, E., Özbaran, B., Büküşoğlu, N. D., Altıntoprak, E., Bildik, T., ve Çetin, S. K. (2009). Ayrılma anksiyetesi bozukluğu olan okul öncesi yaş grubu çocukların annelerinin mizaç özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20, 14-21.
 • Fromm, E. (1991). Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırlılığı. (A. Arıtan, Çev.) İstanbul: Arıtan Yayınları.
 • Freud, S. (1996). Beş konferans ve psikanalize toplu bakış. (K. Şipal, Çev.) İstanbul: Cem Yayınları.
 • Hubbs-Tait, L., Kennedy, T. S., Page, M. C., Topham, G. L., ve Harrist, A. W. (2008). Parental feeding practices predict authoritative, authoritarian, and permissive parenting styles. Journal of the American Dietetic Association, 108(7), 1154-1161.
 • Kernberg. O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.
 • Mahler, M. S. (1968). On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. New York: International Universities Press.
 • Mahler, M. S., ve Gosliner, B. J. (1955). On symbiotic child psychosis: Genetic, dynamic and restitutive aspects. The Psychoanalytic Study of the Child, 10(1), 195-212.
 • Mahler, M. S., ve McDevitt, J. B. (1980). The separation-individuation process and identity formation The Course of Life, 1, 395-406.
 • Mahler, M. S., Pine, F., ve Bergman, A. (2003). İnsan yavrusunun psikolojik doğumu. (A. N. Babaoğlu, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • McWilliams, N. (2009). Psikanalitik tanı klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak. (E. Kalem, Çev.) İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Millikan, L. (2011). The psychoanalytic approach. https://www.carleton.edu/departments/ENGL/Alice/CritPsycho1.html. Ogden, T. H. (1979). On projective identification. International Journal of Psycho-Analysis, 60, 357-373.
 • Piaget, J. (1962). Play, dreams, and imitation in childhood. (G. Gattegno & F. M. Hodgson, Trans.). New York, NY: Norton.
 • Tarhan, N. (2012). Stres zekânın düşmanı. http://www.nevzattarhan.com/stres-zekanin- dusmani.html
 • Tüzün, O., ve Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. Düşünen Adam, 19(1), 24-39. Vahip, I. (1993). Separation and individuation theory. Türk Psikiyatri Dergisi, 4, 60-66.
 • Winnicott, D. W. (1998). Oyun ve gerçeklik. (S. M. Tura, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Eser İncelemesi
Yazarlar

Bige Hazal Özgürdal 0000-0003-1955-6693

Büşra Cansu Doğan Bu kişi benim 0000-0002-7433-6442

Özge Arıcan Bu kişi benim 0000-0002-8424-8999

Ezgi Nur Taşın Bu kişi benim 0000-0001-6774-5312

Beyza Kızılkaya Bu kişi benim 0000-0002-4427-4957

Merve Topcu 0000-0003-3181-2864

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2018
Gönderilme Tarihi 16 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 23 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özgürdal, B. H., Doğan, B. C., Arıcan, Ö., Taşın, E. N., vd. (2018). Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 5(1), 50-65. https://doi.org/10.31682/ayna.427155