ISSN: 2148-4376
Başlangıç: 2014
Yayıncı: ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi
Kapak Resmi
       

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, araştırmacı ve uygulamacılara Klinik Psikolojinin teorik ve uygulamalı alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunan süreli bir yayındır. Derginin temel misyonu, ülkemizdeki psikoloji temelli literatürü zenginleştirmek, doğrudan veya disiplinlerarası bir bakış açısıyla Klinik Psikoloji konularına yönelik bilgi düzeyini ilerletmek ve büyütmektir. Bu yolculukta geniş bir perspektiften bakarak, ülkemizde yürütülen Klinik Psikoloji uygulama ve değerlendirmelerine destek sağlayacak çalışmaların kalitesini ve paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne, psikoloji alan yazınını barındıran ve klinik çalışma ve uygulamalara dair tartışma ve/veya öneriler sunan, klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin diğer alt alanlarından ve sosyal bilimlerden gelen özgün yazılar kabul edilmektedir. Bu yazılara ilişkin herhangi bir yöntem ve metodoloji kısıtlaması bulunmamakta, nitel ve nicel yöntemlerle yürütülmüş çalışmalara yer verilmektedir. Dergide kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi (niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri ile yürütülmüş), eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerinde çalışmalara yer verilmektedir. 


AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, çift-kör hakemli bir dergidir ve yılda 3 sayı (Ocak, Mayıs ve Eylül) olarak yayınlanmaktadır. Kimi zaman derginin çalışma amaçlarına ve içeriğine uygun olarak özel sayıya da yer verilir. 

Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı

88x31.png

Lisans hakkındaki bilgiye http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ adresinden ulaşabilirsiniz.