Yazım Kuralları

MAKALE TÜRLERİ

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi kapsamında kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi, eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerindeki yazılara yer verilmektedir. Dergimizde yayınlanacak makalelerde uluslararası alan yazına ek olarak, ulusal alan yazında konu ile ilgili var olan çalışmaların değerlendirilmesi, bu kapsamda AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin geçmiş sayılarının da incelenmesi önerilmektedir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen yazıların aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kuramsal Derleme: Bu türdeki yazılar, psikolojinin tüm alanlarındaki psikoloji kuramları çerçevesinde, klinik psikoloji çalışma ve uygulamalarına katkı sağlayacak derleme yazılarıdır. Yazıların vaka sunumları ile desteklenmesi de tercih edilebilir.
Araştırma Makalesi: Nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile yürütülen, literatür taraması, çalışmanın amaç ve önemi, yöntem, bulgular ve tartışma kısımlarına yer verilmiş yazılardır.
Eser İncelemesi: Psikoloji kuramları çerçevesinde, film, kitap, müzik, tiyatro vb. türdeki eserleri inceleyen yazılardır.
Vaka Sunumu: Psikoterapi süreci, vaka özellikleri, klinik uygulama ile ilgili önerilerin bulunabileceği vaka özellikleri ve/veya psikoterapi sürecini ele alan vaka çalışmaları türündeki yazılardır. Vakanın demografik ve özgün bilgilerinin değiştirilerek sunulmaya özen gösterilmesi önerilmektedir.

MAKALE YAZIM FORMATI

Metin 12 punto, Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalı ve çift satır aralığı kullanılmalıdır. Sayfa numarası, başlık sayfası birinci sayfa olmak üzere, sağ üst köşeye eklenmelidir. Yazılar aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

1. Kapak Sayfası
2. Tam Metin
a. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler
b. İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler
c. Ana Metin
d. Tablo ve Şekiller
e. Kaynaklar
f. Genişletilmiş İngilizce Özet

Her bir bölüm yeni sayfadan başlatılarak verilmelidir. Bölümlerin yazılması sırasında uyulması gereken yapı aşağıda belirtilmiştir:

1. Kapak Sayfası: Kısa başlık, ana başlık, yazar ve kurum bilgilerini içerir. Yazar(lar)ın isim ve soy isimleri her biri ayrı satırda verildikten sonra, her bir yazarın kurum bilgileri (ör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye) isimlerin altında verilmelidir. Ortak kurumlar rakam üst bilgileri (1) şekli verilerek özet biçimde sunulmalıdır. İsim bilgilerinin altında makalenin sorumlu yazarı * ile belirtilerek aşağıda “sorumlu yazar e-posta: ….” biçiminde verilmelidir. Bütün bu bilgiler, sayfada ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmış olarak sunulmalıdır. Başlık, çalışmanın ana konusunu özetler nitelikte olmalıdır. Kısa başlık ise 50 karakterden az olmalıdır ve her sayfada, sol üst köşede, büyük harflerle yazılı şekilde yer almalıdır. Kapak Sayfası, Tam Metin Dosyasından AYRI bir Word dosyası olarak verilmelidir.

2. Tam Metin: Tam metin Word dosyasında, yazara ait herhangi bir bilgi bulunmamasına özen gösterilmelidir. (Yazar bilgileri yalnızca metin bilgilerinden ayrı olan Kapak Dosyasında sunulmaktadır).
a. Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler: Ortalanarak yazılmış “Öz” başlığının ardından, paragraf başı yapılmadan yazılmalı ve 150-250 kelimeden oluşan kapsamlı bir özeti içermelidir. Temel olarak çalışmanın amacı, varsa incelenen değişkenler ya da ilişkiler, katılımcılara ilişkin kısa bilgiler, izlenen yöntem ve sonuçlar ana hatlarıyla verilmelidir. Metin içerisinde verilmeyen herhangi bir bilgi, özet içinde bulunmamalı ve başka kaynaklardan alıntılara yer verilmemelidir. Öz kısmının altına, beş sözcüğü ya da sözcük grubunu geçmeyecek şekilde, anahtar sözcükler eklenmelidir.
b. İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler: Öz kısmından ayrı bir sayfada, İngilizce başlık verildikten sonra, ortalanmış ‘Abstract’ başlığının altına İngilizce özet, 150-250 kelime arasında verilmelidir. Anahtar kelimelerin İngilizceleri keywords olarak altına eklenmelidir.
c. Ana Metin: Yeni bir sayfada Türkçe başlık ile birlikte yazıya yer verilir. Başlıklar ve Alt Başlıklar, APA Yazım Kurallarınca tanımlanmış olan çeşitli düzeylerden oluşabilir.
d. Tablo ve Şekiller: Varsa, her biri ayrı biçimde, yazı içerisinde aynı numaraların verilmesine özen gösterilerek, APA 7’nın tablo ve şekil kurallarına uygun biçimde verilmelidir.
e. Kaynaklar: Makalenin sonunda, varsa ekler kısmından önce, alıntı/ gönderme yapılan bütün kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sırada olmak üzere liste haline getirilmelidir. Kaynaklar 12 punto ile çift satır aralığı bırakarak yazılmalıdır.

*Alıntı ve kaynakları belirtmeye ilişkin daha fazla bilgiyi https://apastyle.apa.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

*APA yazım kuralları ile hazırlanmış İngilizce makale örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf


f. Genişletilmiş İngilizce Özet:
En son kısımda, kaynakçanın bitiminde, yeni bir sayfada, ortalamış “summary” başlığı altında, 500-700 kelime arasında, yazının genişletilmiş İngilizce hali verilmelidir. Profesyonel bir uzman tarafından gözden geçirilmiş olmasına önem verilmelidir. “Summary” başlığının altında makalenin ingilizce başlığı da olmalıdır.

Not: KAYNAK VERME KURALLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN APA 7 TALİMATLARINA BAKINIZ.