Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Değerlendirme Süreci
a. Çift Kör Değerlendirme Süreci

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde makale değerlendirmeleri çift kör değerlendirme süreci çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, hakemler ve yazarların kimlik bilgileri süreç boyunca anonim olarak tutulmaktadır. Anonimliği sağlamak adına yazarların kimlik bilgilerini içeren kapak sayfasını makaleden ayrı bir dosya olarak göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca yazarlar, metinlerinin kimliklerini ortaya çıkarmayacak şekilde hazırlandığından emin olmalıdır

Hakem değerlendirme süreci aşağıda belirtilen adımlar çerçevesinde gerçekleşmektedir:

1. Makalenin dergiye çevrimiçi sistem üzerinden gönderilmesi (Lütfen DergiPark'ta bir hesap oluşturun, ve detaylı bilgi için derginin web sitesini ziyaret ediniz.)
2. Editör kurulu ön değerlendirmesi: Dergi editörleri gönderilen makaleyi niteliği ve içeriği açısından inceleyerek hakem değerlendirme sürecine ilişkin bir ön değerlendirme gerçekleştirir.
3. Yayın kurulu atanması: Editör kurulu ön değerlendirmesinden geçen makaleye hakem değerlendirme sürecini takip edecek bir yayın kurulu üyesi atanır.
4. Hakemlerin değerlendirme için davet edilmesi: İlgili yayın kurulu üyesi olası hakemleri, araştırma alanları ve uygunluklarına göre değerlendirerek değerlendirme sürecine davet eder. Editörler tarafından, konu ve başvuruların alanında tanınmış uzmanlar olan en az iki hakem görevlendirilir.
5. Hakemlerin değerlendirme raporlarını göndermesi.
6. Yazarların makalenin dergide basılmasına ilişkin ilk karar hakkında bilgilendirilmesi ve hakem değerlendirmelerinin anonim olarak yazarlara iletilmesi. Tüm hakem değerlendirme raporları, katkı sağlayanlara elektronik olarak ve anonim bir şekilde iletilir.
7. Yazarların, hakem değerlendirme ve değişiklik önerilerini ele alış biçimlerinin ilgili editör tarafından kontrol edilmesi.
8. Gerektiği durumda (örn., hakemlerin değişiklikler sonrasında tekrar değerlendirilsin dediği durumlarda) revizyon sonrası metnin hakemlere değerlendirme için tekrar gönderilmesi.
9. Makalenin basımına ilişkin son kararın verilmesi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, Baş Editör, dergiye gönderilen makalenin yayımlanacağına karar verme sorumluluğundadır. Bu karar, çalışmanın geçerliliği, araştırmacılar ve okuyucular için önemi, hakemlerin yorumları ve telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereksinimlere uyumu temel alınarak yapılır. Baş Editör, bu kararı alırken diğer editörlerden veya hakemlerden tavsiye alabilir.

b. Çıkar Çatışması

Dergi Editörler Kurulu, editör olarak sürecini takip edecek görevlilerin atanması sırasında herhangi bir çıkar çatışması durumunun oluşmaması için gerekli özeni gösterir. Ayrıca hakemler değerlendirme için kendilerine gönderilen makalelerde bir çıkar çatışması durumunu düşündüklerinde ilgili editörü bilgilendirerek hakemlik görevlerinden çekilirler.

c. Çıkar Çatışması Beyanı

Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, gönderilen makalelerin yazarlarından, mevcut veya olası çıkar çatışmalarını açıklamalarını ve bu konuda gerekli adımları atmalarını istemektedir. Dergimize gönderilen bir çalışma için ilgili kişi veya kurumlardan alınan destekler, Editörler Kurulu'na bildirilmelidir. Bu bilgileri iletmek için kullanılacak Çıkar Beyanı Formu, makale gönderim sürecinde tüm katkı sağlayan yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Editörler Kurulu, COPE yönergeleri doğrultusunda, potansiyel çıkar çatışmalarını dikkate alarak, editörlerin, yazarların veya hakemlerin çözüme kavuşturulması için çaba gösterir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

a. Yayın Politikası

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi açık erişimli bir dergidir. Geçmiş sayılarına internet aracılığıyla ücret talep edilmeksizin ulaşılabilir. Makale başvurularında, yazar, yayınlama hakkını AYNA Dergisi’ne verdikten sonra makalesi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası lisansı altında lisanslanır. Bu lisans sayesinde diğer araştırmacılar, makalelerden kaynak göstererek yaptıkları alıntılarda değişiklik yapabilir ve kendileri kullanabilirler. Ancak makalelerin ticari olarak maddi kazanç elde etmek için kullanımı yasaktır. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 ile ilgili daha fazla bilgi almak için linke tıklayınız. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

b. Telif Hakkı

Makalelerin yayımlanmak üzere onaylanması, telif haklarının AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne derhal ve ücretsiz olarak devredilmesi anlamına gelir. Dergi, onaylanan makaleleri yayınlama hakkına sahiptir.

"Telif Hakkı Devir Formu" içerisinde sorumlu yazar tüm yazarlar adına: a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orjinal çalışması olduğunu; b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını; c) tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını; d) makalenin başka bir yerde basılmadığını, basılmak için sunulmadığını veya basılmayacağını; e) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.

c. Yayınlanma Hakkı

Yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nin yayınlanan yer olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

d. İntihal Politikası

Ayna Klinik Psikoloji Dergisi gönderilen makaleleri intihal açısından değerlendirme politikasına sahiptir. Gönderilen makaleler değerlendirilme sürecinin başlayabilmesi için, öncelikle iThenticate, Turnitin ve Intihal.net programları kullanılarak değerlendirilmektedir. Literatürdeki çalışmalarla (yazarın ya da yazarların daha önce yayınlanan kendi çalışmaları da dahil olmak üzere) benzer bulunan veya uygun referans verme yöntemleri kullanılmadan başka çalışmalardan yararlandığı tespit edilen makaleler intihal yapmış kabul edilir. Bu gibi durumlarda, makale değerlendirme sürecine alınmadan reddedilmekte ya da yazar(lar)a makaleyi gözden geçirerek yeniden göndermeleri tavsiye edilmektedir.

e. Yayın Etiği

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde daha önce yayınlanmış veya dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olan makalelerle ilgili herhangi bir etik ihlal ya da ihlal ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, Editör Kurulu tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu bağlamda, etik ihlalin detaylı bir şekilde soruşturulması ya da etik ihlalin meydana geldiği tespit edilen makalelerin yayınlanmasının önlenmesi Editör Kurulu’nun görevleri arasındadır. Editör Kurulu etik ihlalin soruşturulması kapsamında ilgili kişilerden cevap isteme hakkını saklı tutar. Dergimizin yayın etiği çerçevesinde, etik ihlalin gerçekleşmesi hiçbir şekilde desteklenmez.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi’nde çalışmaları yayınlanan yazarlar, gerekli durumlarda Editör Kurulu’na taleplerini ileterek makalelerini geri çekebilir veya makalelerinde düzeltme yapabilirler. Makalelere ilişkin gerekli düzeltme ve açıklamalar Editör Kurulu tarafından yayınlanabilir.

f. İşlemleme Ücreti Alınmaz

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi değerlendirme ve yayın aşamaları için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Yazarlar ve Sorumlulukları
a. Yazarlık Hakkı

Bütün yazarların makaleye anlamlı bir şekilde katkıda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, bütün yazarların makalenin son versiyonunun yayınlanmasını kabul etmeleri gerekmektedir.

b. Yayınlanmış Eserdeki Hatalar

Yazarlar yayınlanmış çalışmalarında yer alan bir hatayı fark ederlerse, bu hatayı editöre iletmeleri ve hatanın düzeltilmesi için editörle iş birliği içinde olmaları gerekmektedir.

c. Etik İzin

2020 yılından itibaren dergiye gönderilen makalelerde etik kurul izninin yollanması beklenmektedir.

d. Bilgilendirilmiş Onam

İnsan katılımcıları içeren herhangi bir araştırmada, ilgili bireylerden (veya 16 yaşın altındaki katılımcılar için ebeveyn veya yasal vasilerinden) gönüllü ve bilgilendirilmiş onam almak önemlidir. Ayrıca, makale, elde edilen onamı belirten bir beyan içermelidir.
Katılımcılar bir çalışmaya katılmayı kabul edebilirler, ancak verilerinin bir dergi makalesinde yayınlanmasına itiraz edebilirler. Bu nedenle yazarlar, makalelerini dergimize göndermeden önce bireylerden verilerinin yayınlanması için açık onam almalarını sağlamalıdır, özellikle de vaka çalışmalarına özel bir dikkat gösterilmelidir.

e. Referans Listesi

Yazarların makalelerinde kullandıkları kaynakları belirtmeleri gerekmektedir.

f. Finansal Destek

Çalışma için finansal bir destek alınması durumunda bu yazarlar tarafından belirtilmelidir.

g. Orijinallik

Yazarlar dergiye makale gönderdiklerinde bu makalenin bütünüyle özgün bir çalışma olduğunu ve başka bir dergide yayınlanmamış olduğunu kabul etmiş olurlar.

Scopus verilerine göre dergi bilgilerine buradan ulaşılabilir:

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=d7f252332c755939e843aa248c6f1974&sot=a&sdt=a&sl=47&s=REFSRCTITLE%28%22Ayna+Clinical+Psychology+Journal%22%29&origin=searchadvanced&editSaveSearch=&txGid=1f775f63788d57fe8c3e7f5d1969054f