Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Telif hakları gereğince,
Makalelerin yayın için onaylanması, telif haklarının derhal ve ücretsiz olarak AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne devredilmesi anlamına gelir. Dergi, onaylanan makaleleri yayınlama hakkına sahiptir.