Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Tülin Gençöz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-2827-7461

tgencoz@metu.edu.tr

Editörler


Araş. Gör. Ece Altundağ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-2116-6785

ece.ozcan@metu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ar-Karcı

TED Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0003-4197-3848

yagmur.ar@tedu.edu.tr


Doç. Dr. Sinem Baltacı

Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-0037-9909

sinem.baltaci@yalova.edu.tr


Araş. Gör. Dr. Münevver Zuhal Baydar

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-2726-7915

munevverbilik@sdu.edu.tr


Doç. Dr. Burcu Pınar Bulut

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0001-8168-0068

burcupinarbulut@gmail.com


Dr. Öğr. Üyesi Fazilet Canbolat

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-5013-6817

fazilet.canbolat@kapadokya.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Gaye Zeynep Çenesiz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye, https://orcid.org/0000-0003-2835-9851

gayecenesiz@yyu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Eylül Ceren Demir

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-9092-1131

uzmpsk.eylulhekimoglu@gmail.com


Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Gündüz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-8292-2580

aysenmaras@yahoo.com


Dr. Öğr. Üyesi Derya Özbek Şimşek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-5577-042X

deryaozbeksimsek@gmail.com


Araş. Gör. Dr. Yağmur Saklı Demirbaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0003-0805-6052

yagmursakli@gmail.com


Araş. Gör. Berke Taş

TED Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0003-3753-8042

berke.tas@metu.edu.tr


Doç. Dr. Ece Tathan Bekaroğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-8039-9116

ecetathan@gmail.com


Öğr. Gör. Dr. Selin Uçar Özsoy

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0001-7854-5674

ucars@metu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uyar Suiçmez

Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0001-8977-6785

t.uyar.metu@gmail.com


Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-2237-4105

elif.unal@omu.edu.tr

Ayna DERGİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Yardımcı Editörler

Araş. Gör. Nagihan Bekçi Gökçeoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0001-5693-365X

bekcinagihan@gmail.com


Araş. Gör. Melike Çakır

Orta Doğu Teknik Ünversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0003-1314-7880

melikec@metu.edu.tr


Araş. Gör. Deniz Çelik

Çankaya Üniversitesi, Ankara, Türkiye, https://orcid.org/0000-0002-4787-4675

psk.denizcelik@gmail.com


Araş. Gör. Satı Karaca

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye, https://orcid.org/0000-0003-3725-9174

satikaraca08@gmail.com

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Faruk Gençöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye
fgencoz@metu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-7476-1361

Doç. Dr. Gülin Evinç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
evinc@hacettepe.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-7384-531X

İncila Gürol-Işık, İncila Gürol-Işık Psikoterapi Merkezi, Ankara, Türkiye
incila.gurol@yahoo.com, https://orcid.org/0009-0004-1639-7724

Prof. Dr. Müjgan İnözü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
mujganinozu@hacettepe.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-2212-7534

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Köse Karaca, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
pskdr.baharkose@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5316-6985

Filiz Özekin-Üncüer, Martı Psikoterapi, Ankara, Türkiye
ozekin86@yahoo.com, https://orcid.org/0009-0003-8616-622X

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Öncül-Demir, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Türkiye
oznur.oncul@agu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0003-4493-9434

Mizanpaj Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

elif.unal@omu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-2237-4105


Öğr. Gör. Dr. Selin Uçar Özsoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

ucars@metu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-7854-5674


Araş. Gör. Dr. Münevver Zuhal Baydar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye

munevverbilik@sdu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-2726-7915


Araş. Gör. Dr. Yağmur Saklı Demirbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

yagmursakli@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0805-6052

Son Güncelleme Zamanı: 22.07.2024 21:01:59