Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Using Schema Therapy in Generalized Anxiety Disorder and Anger Control Problem: A Case Study

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 169 - 182, 20.06.2019
https://doi.org/10.31682/ayna.438346

Öz

In the current study, it was aimed to examine how anger management problem of a 35
years old male client who was diagnosed with general anxiety disorder according to DSMfive criteria was treated by schema therapy approach. Totally nine therapy sessions were
conducted with the client under Istanbul Arel University’s clinical doctorate program
supervision education. Beck Depression Inventory, Young Schema Questionnaire,
Schema Mode Inventory, Young Parenting Inventory and SCL-90 were the assessment
tools applied to the client to evaluate his psychological structure. Based on clinical
evaluations, vulnerability to harm and illness, negativity/pessimism, emotional
inhibition, subjugation, and punitiveness schemas and angry child and compliant
surrender modes were focused in the therapeutic process. While behavioral activation
technique was applied at the beginning of the sessions, cognitive, experiential, and
behavioral pattern breaking strategies were utilized in ongoing therapy sessions. As a
result, it was observed that using etiologic approach was effective both on anger
management and on general anxiety disorder. The treatment process and outcomes were
discussed in the discussion part.

Kaynakça

 • Aghayousefi, A., Amirpour, B., Alipour, A., Zare, H., & Badri, A. (2016). The effectiveness of Schema Therapy in decrease anger and hostility among male veterans with chronic posttraumatic stress disorder. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences, 20(2), 107-113.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı (DSM 5). E. Köroğlu. (Çev.). (5. Baskı). Ankara: HYB yayıncılık.
 • Cockram, D. M., Drummond, P. D., & Lee, C. W. (2010). Role and treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veterans with PTSD. Clinical Psychology & Psychotherapy, 17(3), 165-182. Doi: 10.1002/cpp.690
 • Hoffart, A., Versland, S., & Sexton, H. (2002). Self-understanding, empathy, guided discovery, and schema belief in schema-focused cognitive therapy of personality problems: A process– outcome study. Cognitive Therapy and Research, 26(2), 199-219. Doi: 10.1023/A:1014521819858.
 • Hoffart, A. (2012). The case formulation process in schema therapy of chronic axis I disorder (Affective/Anxiety Disorders). M. van Vreeswijk, J. Broersen ve M. Nadort (Ed.), The Wiley- Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice içinde (69-80). United Kingdom: Wiley-Blackwell.
 • Malogiannis, I. A., Arntz, A., Spyropoulou, A., Tsartsara, E., Aggeli, A., Karveli, S., & Zervas, I. (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: A single case series study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 319-329. Doi: 10.1016/j.jbtep.2014.02.003.
 • Renner, F., Arntz, A., Peeters, F. P., Lobbestael, J. ve Huibers, M. J. (2016). Schema therapy for chronic depression: results of a multiple single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 51, 66-73. Doi: 10.1016/j.jbtep.2015.12.001.
 • Taylor, C. D., Bee, P. ve Haddock, G. (2017). Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90(3), 456-479.
 • Vreeswijk, M., V., Spinhoven, P., Eurelings-Bontekoe, E. H. M., & Broersen, J. (2014). Changes in symptom severity, schemas and modes in heterogeneous psychiatric patient groups following short-term schema cognitive–behavioral group therapy: A naturalistic pre-treatment and post- treatment design in an outpatient clinic. Clinical Psychology & Psychotherapy, 21(1), 29-38. Doi: 10.1002/cpp.1813.
 • Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 • Young, J. E., Klosko, J.S. ve Weishaar, M.E. (2009). Şema terapi. Tuğrul Veli Soylu (Çev.) (2. Baskı). İstanbul: Litera Yayıncılık.

Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Öfke Kontrol Probleminde Şema Terapiyi Kullanmak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 169 - 182, 20.06.2019
https://doi.org/10.31682/ayna.438346

Öz

Bu çalışmada DSM-5 tanı kriterleri açısından yaygın kaygı bozukluğu tanısına uyum
gösteren 35 yaşındaki bir erkek danışanın öncelikli problem olarak gördüğü öfke
probleminin şema terapi yaklaşımı ile nasıl ele alındığı anlatılmaktadır. Danışanla,
İstanbul Arel Üniversitesi’nin klinik psikoloji doktora programı kapsamında süpervizyon
altında toplam dokuz seans görüşme yapılmıştır. Beck Depresyon Ölçeği, Şema Ölçeği,
Şema Mod Ölçeği, Young Anne Babalık Ölçeği ve SCL- 90 danışanı değerlendirmek için
danışana uygulanmış ölçekler arasındadır. Değerlendirme sonuçlarına göre, bu
çalışmada danışanın dayanıksızlık, karamsarlık, duyguları bastırma, boyun eğicilik ve
cezalandırıcılık şemaları ve öfkeli çocuk ile uyumlu-teslimci moduyla ağırlıklı olarak
çalışılmıştır. Seansların başında günlük işlevi artırmak için davranış aktivasyonu yapılan
danışanla tüm terapi sürecinde şema terapi tekniklerinden bilişsel, yaşantısal ve
davranışsal örüntü bozmaya dayalı tekniklerden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, köken
odaklı çalışmanın bir yandan öfke problemini giderirken diğer tarafından yaygın kaygı
bozukluğuna dair iyileştirici etkisi olduğu gözlenmiştir. Tedavi sürecinde izlenen yol ve
tedavi sonuçları tartışma kısmında ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Aghayousefi, A., Amirpour, B., Alipour, A., Zare, H., & Badri, A. (2016). The effectiveness of Schema Therapy in decrease anger and hostility among male veterans with chronic posttraumatic stress disorder. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences, 20(2), 107-113.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı (DSM 5). E. Köroğlu. (Çev.). (5. Baskı). Ankara: HYB yayıncılık.
 • Cockram, D. M., Drummond, P. D., & Lee, C. W. (2010). Role and treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veterans with PTSD. Clinical Psychology & Psychotherapy, 17(3), 165-182. Doi: 10.1002/cpp.690
 • Hoffart, A., Versland, S., & Sexton, H. (2002). Self-understanding, empathy, guided discovery, and schema belief in schema-focused cognitive therapy of personality problems: A process– outcome study. Cognitive Therapy and Research, 26(2), 199-219. Doi: 10.1023/A:1014521819858.
 • Hoffart, A. (2012). The case formulation process in schema therapy of chronic axis I disorder (Affective/Anxiety Disorders). M. van Vreeswijk, J. Broersen ve M. Nadort (Ed.), The Wiley- Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice içinde (69-80). United Kingdom: Wiley-Blackwell.
 • Malogiannis, I. A., Arntz, A., Spyropoulou, A., Tsartsara, E., Aggeli, A., Karveli, S., & Zervas, I. (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: A single case series study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 319-329. Doi: 10.1016/j.jbtep.2014.02.003.
 • Renner, F., Arntz, A., Peeters, F. P., Lobbestael, J. ve Huibers, M. J. (2016). Schema therapy for chronic depression: results of a multiple single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 51, 66-73. Doi: 10.1016/j.jbtep.2015.12.001.
 • Taylor, C. D., Bee, P. ve Haddock, G. (2017). Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90(3), 456-479.
 • Vreeswijk, M., V., Spinhoven, P., Eurelings-Bontekoe, E. H. M., & Broersen, J. (2014). Changes in symptom severity, schemas and modes in heterogeneous psychiatric patient groups following short-term schema cognitive–behavioral group therapy: A naturalistic pre-treatment and post- treatment design in an outpatient clinic. Clinical Psychology & Psychotherapy, 21(1), 29-38. Doi: 10.1002/cpp.1813.
 • Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
 • Young, J. E., Klosko, J.S. ve Weishaar, M.E. (2009). Şema terapi. Tuğrul Veli Soylu (Çev.) (2. Baskı). İstanbul: Litera Yayıncılık.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Bahar Köse Karaca 0000-0001-5316-6985

Nida Ateş 0000-0002-5584-7378

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 28 Haziran 2018
Kabul Tarihi 12 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Köse Karaca, B., & Ateş, N. (2019). Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Öfke Kontrol Probleminde Şema Terapiyi Kullanmak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 6(2), 169-182. https://doi.org/10.31682/ayna.438346