Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

EVALUATION ON THE HISTORICAL QORAN WRITING IN BINGOL PROVINCE SOLHAN DISTRICT BOZKANAT VILLAGE

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 53 - 64, 14.01.2017

Öz

The most important works that carry the historical legacy of a societyto the future are written works. As this written work becomes a book of a sacred religion, the value of writing becomes even greater. Because of the value given to the writing of the Holy Qoran, Muslims tried to convey the book of the great religion in the most beautiful way as if embroidering it on the stone, and it succeeded. Since the Ottoman period, Mushaf’s written on leather gave the most beautiful examples in the period of Seljuk and Ottoman states. Especially the handwritten artifacts that have been exhibited daily and exhibited in the museums from the Ottoman state period are among the most beautiful handwriting works. These artifacts, which are concentrated in the great cities of the Ottoman Empire, the type of line he writes, the nature of the paper used, important information such as the people on the line and the foundation. The Qoran, located in the village of Bozkanat in the Solhan district of Bingöl province, has an important place in terms of being a manuscript Mushaf in a small region. This Mushaf, which we have been working on since 1803, has been handed over to the Cultural Directorate on condition that it will be left in the family in the village of Solhan. The examination of Mushaf, which is highly destructive, will shed light on the historical accumulation of the region.

Kaynakça

 • Alparslan, Ebru, “Konya Mevlana Müzesinde Bulunan El Yazması Kur’an-ı Kerim Ciltlerinden Örnekler”, E-Journal of New World Sciences Academy, Vol:5, Article Number: 2C0022, 2010, ss. 1-11.
 • Arıtan, Saim, “Türk Deri İşlemeciliği Bağlamında Türk Cild San’atı”, ICANAS (Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi), Bildiriler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 38. C.1, Ankara 2008, ss. 121-142.
 • Bayhan, Ahmet Ali, “Bingöl/Genç İlçesi Sürekli Köyü’ndeki Kuba Kümbetine Ait Bir Kitabe ve Düşündürdükleri”, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Bingöl 2007, ss. 13-20.
 • Butasım, Nebi, “Ortaçağ ve Sonrası Bingöl’deki Tarihi Eserler”, III. Bingöl Sempozyumu, Eylül 2010, Bingöl Ünv. Yay. 2013, ss. 437-458.
 • Çoban, Aliye, Tokat Müzesi’nde Bulunan İşlemeli Sancak Örnekleri (Selçuk Ünv., SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2013.
 • Ertekin, M. Zahir - Nebi Butasım; “İslam Süsleme Sanatlarının Mezar Taşlarına Yansıması Bingöl Örneği”, Nahçıvan ve Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu, Nahçıvan 2015, (Baskı; Mayıs 2016), ss. 563-570.
 • Karabulut, Ali Rıza; İstanbul Ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması EserlerAnsiklopedisi. İstanbul 2005.
 • Odabaş, Hüseyin - Odabaş, Z. Yonca, “Osmanlı Yazma Eser ve Belgelerinin Sanatsal Özellikleri ve Türkiye’de Geliştirilen Katalog Sistemlerinde Nadir Eserlerin Sanatsal Özelliklerine İlişkin Yaşanan Niteleme Sorunları”, Turkish Studies, Volume 3, 2008, ss. 543-573.
 • Sevin, Veli; “Elazığ-Bingöl İlleri Yüzey Araştırması 1986”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1987, ss. 1-44.
 • Tektaş, Şevket; “Bingöl İlinin Tarihteki Yeri, Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Yapısı ve Ekonomisi”, II. Bingöl Sempozyumu, Temmuz 2008, (Baskı yılı Ekim 2014) Ankara, ss. 347-350.
 • Tığlı, Asiye; “Vahid Paşa Kütüphanesi, 1326 No’lu El Yazması Kur’ân-ı Kerim Hakkında Bazı Mülahazalar”, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), Cilt 1, Sayı 4, Haziran 2016, ss. 643-658.
 • Tokuş, Ömer, “Güzeldere Mezar Taşları Üzerine”, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Bingöl 2007, ss. 113-119.

BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 53 - 64, 14.01.2017

Öz

Bir toplumun tarihi mirasını geçmişten geleceğe taşıyan en önemli eserler yazılı eserlerdir. Bu yazılı eser mukaddes bir dinin kitabı olunca yazma eserin kıymeti daha da artmaktadır. Kur’an-ı Kerim yazımına verilen değerden dolayı Müslümanlar yazıyı taşa nakşettiği gibi yüce dinin kitabını en güzel şekilde kâğıda aktarmaya çalışmış ve bunu başarmıştır. Hz. Osman döneminden beri, deri üzerine yazılan Mushaflar Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde en güzel örneklerinivermiştir. Özellikle Osmanlı devleti döneminden günümüze ulaşmış ve müzelerde sergilenen el yazması eserler, en güzel el yazma eserler arasındadır. Osmanlının büyük şehirlerinde yoğun olarak bulunan bu eserler; yazıldığı hattın çeşidi, kullanılan kâğıdın niteliği, hattatı ve vakfeden kişiler gibi önemli bilgileri içermektedir. Bingöl ili Solhan ilçesi Bozkanat Köyü’nde bulunan Kur’an-ı Kerim, küçük bir bölgede el yazması Mushaf olması açısından önemli bir yere sahiptir. Üzerinde çalıştığımız 1803 vakfedilme tarihli bu Mushaf, Solhan ilçesinde bir ailede olup ileride müzeye bırakılması şartı ile Kültür müdürlüğüne teslim edilmiştir. Oldukça tahrip olan Mushaf’ın incelenmesi bölgenin tarihi birikimine de ışık tutacaktır.

Kaynakça

 • Alparslan, Ebru, “Konya Mevlana Müzesinde Bulunan El Yazması Kur’an-ı Kerim Ciltlerinden Örnekler”, E-Journal of New World Sciences Academy, Vol:5, Article Number: 2C0022, 2010, ss. 1-11.
 • Arıtan, Saim, “Türk Deri İşlemeciliği Bağlamında Türk Cild San’atı”, ICANAS (Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi), Bildiriler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 38. C.1, Ankara 2008, ss. 121-142.
 • Bayhan, Ahmet Ali, “Bingöl/Genç İlçesi Sürekli Köyü’ndeki Kuba Kümbetine Ait Bir Kitabe ve Düşündürdükleri”, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Bingöl 2007, ss. 13-20.
 • Butasım, Nebi, “Ortaçağ ve Sonrası Bingöl’deki Tarihi Eserler”, III. Bingöl Sempozyumu, Eylül 2010, Bingöl Ünv. Yay. 2013, ss. 437-458.
 • Çoban, Aliye, Tokat Müzesi’nde Bulunan İşlemeli Sancak Örnekleri (Selçuk Ünv., SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2013.
 • Ertekin, M. Zahir - Nebi Butasım; “İslam Süsleme Sanatlarının Mezar Taşlarına Yansıması Bingöl Örneği”, Nahçıvan ve Doğu Anadolu Abideleri Uluslararası Sempozyumu, Nahçıvan 2015, (Baskı; Mayıs 2016), ss. 563-570.
 • Karabulut, Ali Rıza; İstanbul Ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması EserlerAnsiklopedisi. İstanbul 2005.
 • Odabaş, Hüseyin - Odabaş, Z. Yonca, “Osmanlı Yazma Eser ve Belgelerinin Sanatsal Özellikleri ve Türkiye’de Geliştirilen Katalog Sistemlerinde Nadir Eserlerin Sanatsal Özelliklerine İlişkin Yaşanan Niteleme Sorunları”, Turkish Studies, Volume 3, 2008, ss. 543-573.
 • Sevin, Veli; “Elazığ-Bingöl İlleri Yüzey Araştırması 1986”, V. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1987, ss. 1-44.
 • Tektaş, Şevket; “Bingöl İlinin Tarihteki Yeri, Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Yapısı ve Ekonomisi”, II. Bingöl Sempozyumu, Temmuz 2008, (Baskı yılı Ekim 2014) Ankara, ss. 347-350.
 • Tığlı, Asiye; “Vahid Paşa Kütüphanesi, 1326 No’lu El Yazması Kur’ân-ı Kerim Hakkında Bazı Mülahazalar”, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), Cilt 1, Sayı 4, Haziran 2016, ss. 643-658.
 • Tokuş, Ömer, “Güzeldere Mezar Taşları Üzerine”, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Bingöl 2007, ss. 113-119.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nebi BUTASIM>

0000-0001-8204-176X

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 10 Ocak 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad467911, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {53 - 64}, title = {BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Butasım, Nebi} }
APA Butasım, N. (2017). BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 53-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467911
MLA Butasım, N. "BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 53-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467911>
Chicago Butasım, N. "BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 53-64
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Nebi Butasım Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 64 VL - 3 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Nebi Butasım %T BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Butasım, Nebi . "BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ocak 2017): 53-64 .
AMA Butasım N. BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. BAD. 2017; 3(2): 53-64.
Vancouver Butasım N. BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 53-64.
IEEE N. Butasım , "BİNGÖL SOLHAN İLÇESİ BOZKANAT KÖYÜ’NDE BULUNAN TARİHİ KUR’AN-I KERİM YAZMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 53-64, Oca. 2017

17434