Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016)

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 79 - 96, 14.01.2017

Öz

Bingöl’de yarım asrı aşan bir süredir faal olan gazeteler, tarihe ışık tutacak birçok bilgiyi de muhteviyatında barındırmaktadır. Nitekim, yıllar öncesine ait gazete sayılarında dile getirilen kentin sorunlarına dair haberler, günümüzdeki gazetelerde de neredeyse aynı başlık ve içerikleriyle dikkat çekmektedir. Yerel basına konu olan, kentteki sorun ve talepleri içeren haberler, günümüzde de benzer şekilde gazete sayfalarındaki yer almaya devam etmektedir. Bingöl basınında 1983 yılından bu yana yayınlanan haberler arasında; hastane yapımının geciktiği, doktor atamalarındaki sıkıntılar, şehirdeki başıboş hayvan sorunu, çevre kirliliği, otopark sıkıntısı, kaldırımlarda yayaların geçişini engelleyen sandalyelerden duyulan rahatsızlıklar ve hatta Bingölspor’un maddi sıkıntıları gibi konuların işlendiği haberler, yıllar geçmesine rağmen yakın tarihli gazete sayfalarındaki yerlerini muhafaza etmektedir.

Kaynakça

 • Altın, Hamza, II. Meşrutiyet Devri Osmanlı Mizah Basını, Grafiker Matbaacılık, Ankara 2014.
 • Besen, Halûk, Türkiye’de Gazetecilik, Gazeteler, Gazeteciler, İnkılâp Yayınları, İstanbul 1997.
 • Hohenberg, John, Gazetecilik Mesleği, Çev.: Filiz Ofluoğlu, Nebioğlu Yayınları, İstanbul 1963.
 • Oral, Fuat Süreyya, Cumhuriyet Basın Tarihi 1923-1973, Sanayii Nefise Matbaası, Ankara 1973.
 • Sabev, Orlin, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Şapolyo, Enver Behnan, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle Basın, Güven Matbaası, Ankara 1971.
 • Tez, Zeki, Kağıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi, Doruk Yayınları, İstanbul 2007.
 • Tokmakçıoğlu, Erdoğan, Türk Basın Tarihi, İsim Yayınları, Ankara 2011.
 • Topdemir, Hüseyin Gazi, İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.
 • Yılmaz, Erol, Bingöl Basın Tarihi (1948-2017), Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Lisans Tezi, Bingöl 2017.

BINGOL LOCAL PRESS IN THE HISTORICAL PROCESS AND SOME OBSERVATIONS RELATED TO THE PROCESSED SIMILAR PROBLEMS (1983-2016)

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 79 - 96, 14.01.2017

Öz

The newspapers, which are active in Bingöl more than half a century, contain a lot of information that will illuminate the history. As a matter of fact, the news about the problems of the city, which was expressed in the newspapers of the previous years, is attracting attention with the nearly same titles and contents in today’s newspapers. The local news which includes issues and demands in the city, continues to take place in newspaper pages in a similar way today. Among the news published since 1983 in Bingöl press; news about the delayed construction of the hospital, problems with doctor appointments, stray animal problems in the city, environmental pollution, parking problems, inconveniences of chairs blocking the passage of pedestrians on the pavements and even the financial troubles of Bingölspor have kept their places in recent newspaper pages.

Kaynakça

 • Altın, Hamza, II. Meşrutiyet Devri Osmanlı Mizah Basını, Grafiker Matbaacılık, Ankara 2014.
 • Besen, Halûk, Türkiye’de Gazetecilik, Gazeteler, Gazeteciler, İnkılâp Yayınları, İstanbul 1997.
 • Hohenberg, John, Gazetecilik Mesleği, Çev.: Filiz Ofluoğlu, Nebioğlu Yayınları, İstanbul 1963.
 • Oral, Fuat Süreyya, Cumhuriyet Basın Tarihi 1923-1973, Sanayii Nefise Matbaası, Ankara 1973.
 • Sabev, Orlin, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Şapolyo, Enver Behnan, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle Basın, Güven Matbaası, Ankara 1971.
 • Tez, Zeki, Kağıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi, Doruk Yayınları, İstanbul 2007.
 • Tokmakçıoğlu, Erdoğan, Türk Basın Tarihi, İsim Yayınları, Ankara 2011.
 • Topdemir, Hüseyin Gazi, İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.
 • Yılmaz, Erol, Bingöl Basın Tarihi (1948-2017), Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Lisans Tezi, Bingöl 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad467917, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {79 - 96}, title = {TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016)}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Erol} }
APA Yılmaz, E. (2017). TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016) . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 79-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467917
MLA Yılmaz, E. "TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016)" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 79-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467917>
Chicago Yılmaz, E. "TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016)". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 79-96
RIS TY - JOUR T1 - TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016) AU - Erol Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 96 VL - 3 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016) %A Erol Yılmaz %T TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016) %D 2017 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Erol . "TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016)". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ocak 2017): 79-96 .
AMA Yılmaz E. TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016). BAD. 2017; 3(2): 79-96.
Vancouver Yılmaz E. TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016). Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 79-96.
IEEE E. Yılmaz , "TARİHSEL SÜREÇTE BİNGÖL YEREL BASINI VE İŞLENEN BENZER PROBLEMLERE DAİR BAZI TESPİTLER (1983-2016)", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 79-96, Oca. 2017

17434