Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TEMRAN VILLAGE MOSQUE, FOUNTAIN INSCRIPTION WITH GRAVE STONES

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 9 - 30, 10.01.2016

Öz

Temran/Baghlarpınar village became the center of liva after Mohammed Bey’s designation to Kighı liva in 1296 (1782). Muhammed Bey has settled in Temran/Baghlarpınar village where he build a residence and a mosque, since 1296. In his inscription, there are graves belonging to the persons from the family of Muhammed Bey around the mosque were apparently built in the year 1219 (1804). It is seen in the graveyard of the Mosque Hazira that there are tombs belongs to Muhammad Bey’s son Feyzullah Bey, his daughter Esma Hanım and his wife Pakize (Emine) Hanım. On the tombstones of the Hazira tombs, cypress trees, the seal of Solomon, plant and geometric motifs, as well as a significant number of poems are also located.

Kaynakça

 • Baş, Y. (2013). “Kiğı Livası Beyi Mehmed Bey”, III, Bingöl Sempozyumu (17-19 Aralık 2010), Bingöl Üniversitesi Yayınları Ankara, s. 393-400.
 • Bozkurt, N. (2004). “Mezarlık”, DİA, Ankara, XXIX, s. 519-522.
 • Hanoğlu, C. (2006). Erzurum Merkez’de Cami Hazirelerinde Bulunan XVIII.-XIX. YY.
 • Mezar Taşları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Karamağaralı, B. (1972). Ahlat Mezartaşları, Ankara.
 • Pala, İ. (2006). “Mühr-i Süleymani”, DİA, İstanbul, XXXI, s.524-526.
 • Pektaş, K. (2001). Bitlis Tarihî Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Ankara.
 • Uluçam, A. (2000). Eski Erciş-Çelebibaşı Mezarlığı ve Mezartaşları, Ankara. Yiğitbaş, M. S. (1950) Kiğı, İstanbul.

TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 9 - 30, 10.01.2016

Öz

Temran/Bağlarpınar Köyü, Muhammed Bey’in 1296 (1782) yılında Kiğı livasına atanmasından sonra liva merkezi olmuştur. Bu tarihten itibaren Temran/Bağlarpınar Köyüne yerleşen Muhammed Bey burada bir camii ve konak inşa ettirmiştir. Kitâbesinden 1219 (1804) senesinde inşa edildiği anlaşılan camiinin etrafında Muhammed Bey’in ailesine mensup kişilerin mezarları bulunmaktadır. Camiinin haziresinde Muhammed Bey’in oğlu Feyzullah Bey, kızı Esma Hanım ve eşi Pakize (Emine) Hanım’a ait mezarların bulunduğu görülmektedir. Haziredeki mezar taşlarının üzerinde servi ağacı, mührü süleymani, bitki ve geometrik motiflerin yanı sıra önemli sayıda şiirler de yer almaktadır.

Kaynakça

 • Baş, Y. (2013). “Kiğı Livası Beyi Mehmed Bey”, III, Bingöl Sempozyumu (17-19 Aralık 2010), Bingöl Üniversitesi Yayınları Ankara, s. 393-400.
 • Bozkurt, N. (2004). “Mezarlık”, DİA, Ankara, XXIX, s. 519-522.
 • Hanoğlu, C. (2006). Erzurum Merkez’de Cami Hazirelerinde Bulunan XVIII.-XIX. YY.
 • Mezar Taşları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Karamağaralı, B. (1972). Ahlat Mezartaşları, Ankara.
 • Pala, İ. (2006). “Mühr-i Süleymani”, DİA, İstanbul, XXXI, s.524-526.
 • Pektaş, K. (2001). Bitlis Tarihî Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Ankara.
 • Uluçam, A. (2000). Eski Erciş-Çelebibaşı Mezarlığı ve Mezartaşları, Ankara. Yiğitbaş, M. S. (1950) Kiğı, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer TOKUŞ>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-9788-8920
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 10 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad468172, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {9 - 30}, title = {TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI}, key = {cite}, author = {Tokuş, Ömer} }
APA Tokuş, Ö. (2016). TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 9-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39597/468172
MLA Tokuş, Ö. "TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 9-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39597/468172>
Chicago Tokuş, Ö. "TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 9-30
RIS TY - JOUR T1 - TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI AU - Ömer Tokuş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 30 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI %A Ömer Tokuş %T TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI %D 2016 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Tokuş, Ömer . "TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ocak 2016): 9-30 .
AMA Tokuş Ö. TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI. BAD. 2016; 2(2): 9-30.
Vancouver Tokuş Ö. TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2016; 2(2): 9-30.
IEEE Ö. Tokuş , "TEMRAN KÖYÜ CAMİİ, ÇEŞME KİTÂBESİ İLE MEZAR TAŞLARI", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 9-30, Oca. 2016

17434