Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 87 - 128, 10.01.2016

Öz

İncelenen dönemde (1841 yılında) 42 köyün bağlı olduğu Sivan nahiyesi, Palu kazasına bağlıydı. 1936 yılında Bingöl’ün il olması hasebiyle Sivan bölgesi Palu’dan alınarak Genç ilçesine bağlanmış ve Sivan adı Servi olarak değişmiştir. 1989’da Servi belde olmuştur. 12.11.2012 tarihli ve 6360 numaralı kanun hükmündeki kararname ile belediyelikten düşen Servi, günümüzde Genç ilçesine bağlı bir köy konumundadır. Bu çalışmada 1841 yılında Sivan nahiyesine bağlı köylerdeki Müslim nüfus yapısı ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Kaynakça

 • BOA.NFS.d. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Nüfus defteri), 2688.
 • Ergün, A.T.; Mehmet A.; Kaycıoğlu, M. (2015). Osmanlı Nüfus Defterlerinde Adana 1831, Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza Yayınları No:110, İstanbul.
 • Güneş, M. (2014). “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili”, Akademik Bakış, Cilt:8, Sayı:15, Kış, s.221-240.
 • Karal, E. Z. (1995). Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 2370, Ankara.
 • Karpat, K. H. (2010). Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul. Küçük, C. “Cerîde Nezâreti”, DİA, Cilt:7, s.409-410.
 • Lewis, B. (2008). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Güncel Edisyon III. İngilizce Çevirisi, Çev: Boğaç Babür Turna, Arkadaş Yayınevi, Ankara.

2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 87 - 128, 10.01.2016

Öz

Sivan which had forty two villages was a subdistrict of Palu district in the examinedperiod (1841). Sivanterritory became part of Genc district instead Palu when Bingol was created as a provincein 1936 and Sivan’s name was changed to Servi. It became subdistrict 1989, respectively. Nowadays, Servi is a village of Genc districtsince it was abolished from municipality according to 2012 legislative law 6360. In this study, the Muslim population in the villages of Sivan subdistrictin1841 is analyzed in detail.

Kaynakça

 • BOA.NFS.d. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Nüfus defteri), 2688.
 • Ergün, A.T.; Mehmet A.; Kaycıoğlu, M. (2015). Osmanlı Nüfus Defterlerinde Adana 1831, Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza Yayınları No:110, İstanbul.
 • Güneş, M. (2014). “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili”, Akademik Bakış, Cilt:8, Sayı:15, Kış, s.221-240.
 • Karal, E. Z. (1995). Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 2370, Ankara.
 • Karpat, K. H. (2010). Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul. Küçük, C. “Cerîde Nezâreti”, DİA, Cilt:7, s.409-410.
 • Lewis, B. (2008). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Güncel Edisyon III. İngilizce Çevirisi, Çev: Boğaç Babür Turna, Arkadaş Yayınevi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 10 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad468213, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {87 - 128}, title = {2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI}, key = {cite}, author = {Köse, Muhammed} }
APA Köse, M. (2016). 2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 87-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39597/468213
MLA Köse, M. "2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 87-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39597/468213>
Chicago Köse, M. "2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 (2016 ): 87-128
RIS TY - JOUR T1 - 2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI AU - Muhammed Köse Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 128 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi 2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI %A Muhammed Köse %T 2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI %D 2016 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Köse, Muhammed . "2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ocak 2016): 87-128 .
AMA Köse M. 2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI. BAD. 2016; 2(2): 87-128.
Vancouver Köse M. 2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2016; 2(2): 87-128.
IEEE M. Köse , "2688 NUMARALI PALU NÜFUS DEFTERİNE GÖRE 1841 YILINDA SİVAN NAHİYESİNİN DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPISI", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 87-128, Oca. 2016

17434