Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 27 - 59, 29.06.2021
https://doi.org/10.53440/bad.901854

Öz

Halk Edebiyatı, milletimizin yüzyıllar boyu süregelen kültür hazinesidir. Bu engin hazine içerisinde destanlardan efsanelere, masallardan halk hikâyelerine kadar birçok sözlü kültür unsuruna rastlamak mümkündür. Bu unsurlardan biri de fıkradır. Türk milletinin mizah anlayışının en belirgin kültür hazinesi olan fıkralar, literatür içerisinde yerini alma sürecinde geçmişten günümüze kadar pek çok araştırmacı tarafından tanımlanmış, tasnif edilmiş; derleme çalışmaları sonunda örneklerle ortaya konmuştur. Sadece Bingöl’de değil, Türk kültürünün yaşadığı her yerde önemli bir yeri olan avcılık ise birçok anlatı türünde önemli yer edinmiştir. Avcı fıkraları, bu bağlamda değerlendirilen diğer anlatı türlerine nazaran daha mizahi bir yönde olduğu için dikkat çekicidir. Bu çalışmada Bingöl yöresinde önemli bir sosyal aktivite olan avcılığa bağlı olarak anlatılan avcı fıkraları derlenerek bu konuda bir perde aralanmaya gayret edilmiştir.

Kaynakça

 • ALAY, Okan (2005), Bingöl Masalları (İnceleme-Metin), (F. Üni. Sos. Bil. Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ.
 • AKPINAR, Birsen (2007), Sivas Fıkraları (Yapı-İşlev-Bağlam) (G.antep Üni. Sos. Bil. Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Gaziantep.
 • ANA BRİTANNİCA (1999), Avcılık maddesi, 3.c., Ana Yayıncılık, 387-394
 • ARTUN, Erman (2004), Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi, İstanbul.
 • BAYAT, Fuzuli (2005), “Sosyo-Ekonomik Bağlamda Avcılık Kültü ve Av İyesi”, Folklor/Edebiyat, Sayı: 44, s. 49-63. CAFEROĞLU, Ahmet (1972), "Türklerde Av Kültürü ve Müessesesi", VII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 169-174. ÇELİK, Ali (2001), “Tarih Araştırmalarında Sözlü Kaynakların Önemi ve Fıkralardan Tarihi Öğrenmek”, Millî Folklor, Yıl:13, Sayı: 52, s. 79-86. EKER, Gülin vd. (2003), Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Milli Folklor Yayını, Ankara.
 • EKİCİ, Metin (2004), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayınları, Ankara.
 • ERGİN, Muharrem (1998), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/ Yayım/ Tanıtım, İstanbul.
 • HUŞ, Savni (1974), Av Hayvanları ve Avcılık, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • İNAN, Abdülkadir (2000), Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • KAFESOĞLU, İbrahim (1982), Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • ÖZBAY, Erhan (2006), Elazığ Yöresi Avcılık Terimleri Sözlüğü, (F. Üni. Sos. Bil. Ens. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Elazığ.
 • ÖZBAY, Güven (1999), “Türk Kültüründe Avcılığın Temel Dayanakları”, Acta Turcica, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 32-49.
 • TAN, Nail (2008), Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, Özal Matbaası, İstanbul.
 • T.C. Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2005), Türkiye’de Av ve Yaban Hayatı, Ankara.
 • TÜRKAN, Kadriye (2008), “Azeri Masallarında Av Kültü ve Av Anlayışı,” Millî Folklor, Yıl: 20, Sayı: 80, s. 70-76.
 • TÜRKMEN, Fikret (1999), Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi), Akademi Kitabevi, İzmir.
 • YILDIZ, Naciye (1995), “Manas Destanı ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Faruk ELALTUNTAŞ (Sorumlu Yazar)
Bingöl Üniversitesi
0000-0002-8870-4437
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 23 Mart 2021
Kabul Tarihi 30 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad901854, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {27 - 59}, doi = {10.53440/bad.901854}, title = {BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI}, key = {cite}, author = {Elaltuntaş, Ömer Faruk} }
APA Elaltuntaş, Ö. F. (2021). BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 27-59 . DOI: 10.53440/bad.901854
MLA Elaltuntaş, Ö. F. "BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 27-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/63171/901854>
Chicago Elaltuntaş, Ö. F. "BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 27-59
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI AU - Ömer Faruk Elaltuntaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53440/bad.901854 DO - 10.53440/bad.901854 T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 59 VL - 7 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - doi: 10.53440/bad.901854 UR - https://doi.org/10.53440/bad.901854 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI %A Ömer Faruk Elaltuntaş %T BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI %D 2021 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 7 %N 2 %R doi: 10.53440/bad.901854 %U 10.53440/bad.901854
ISNAD Elaltuntaş, Ömer Faruk . "BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI". Bingöl Araştırmaları Dergisi 7 / 2 (Haziran 2021): 27-59 . https://doi.org/10.53440/bad.901854
AMA Elaltuntaş Ö. F. BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI. BAD. 2021; 7(2): 27-59.
Vancouver Elaltuntaş Ö. F. BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2021; 7(2): 27-59.
IEEE Ö. F. Elaltuntaş , "BİNGÖL’DE AVCILIK GELENEĞİ VE AVCI FIKRALARI", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 27-59, Haz. 2021, doi:10.53440/bad.901854

17434