Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 121 - 147 2020-12-30

Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası

Neslihan Setenay BERKİL [1] , Muharrem EKŞİ [2]


Bu makale, Rusya Federasyonu’nun (RF) kamu diplomasisinin araçsallaştırılmasında diasporanın rolünü incelemektedir. Makalenin araştırma sorusu, Rusya’nın kamu diplomasisinde diasporayı nasıl araçsallaştırdığıdır. Diaspora nüfusu en fazla olan ülkeler arasında yer alan Rusya, 6 Eylül 2008 tarihinde Rossotrudnichestvo Ajansı’nı kurarak eski Sovyet ülkeleri toprakları başta olmak üzere dünyanın her yerinde bulunan Ruslar ve Rus dilini konuşan vatandaşlarla kültürel ve tarihi bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla kamu diplomasisi ve diaspora diplomasisini uygulamaktadır. Diasporanın 2000’lerden itibaren Rus dış politikasının öncelikli gündemi yapılması, kamu diplomasisi politikasında Rus diasporasının kullanılmasının zeminini teşkil ettiği ileri sürülmüştür. Ayrıca bu araştırmada RF’nin, Sovyetlerin ardından olumsuz imajını restore etmenin aracı olarak kamu diplomasisini keşfettiği ve diaspora diplomasisinden faydalanmayı hedeflediği argümanları savunulacaktır.
Rus Dış Politikası, Diaspora, Rus Diasporası, Rum Kamu Diplomasisi, Rossotrudnichesto
 • ALONSO, Aldoni-Pedro Oıarzabal, Diasporas in the New Media Age: Identity, Politics, and Community, University of Nevada Press, 2010.
 • BAUMANN, Martin, “Diaspora: Genealogies of semantics and transcultural comparison”, Religions in the Disenchanted World, 47(3), 2000, s. 313-337.
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHRC), https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_TR.pdf, (Erişim Tarihi: 01.11.2019).
 • BRUBAKER, Rogers, “The ‘Diaspora’ Diaspora”, Ethnic and Racial Studies, 28(1), 2005, s.1-19.
 • CLIFFORD, James, Diasporalar, çev. Mehmet Ali Yolcu, Kömen Yayınları, 2015.
 • COHEN, Robin. Küresel Diasporalar, çev. Erdoğan Boz, Koyu Siyah Yayıncılık, Ankara 2019.
 • EKŞİ, Muharrem, “Rusya’nın Kamu Diplomasisi: Dış Politika Davranışlarıyla Çelişme Paradoksu”, Karadeniz Araştırmaları, 12(45), s. 43-56.
 • EKŞİ, Muharrem, Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara 2018.
 • EROL, Mehmet Seyfettin-Şafak Oğuz, “Karma Savaş Teorisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi¸ 18(2), Kış 2018, s. 399-415.
 • EROL, Mehmet Seyfettin, “Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopolitiği ve Türk Avrasya’sı”, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın değişen Jeopolitiği Yeni Büyük Oyun, Mehmet Seyfettin Erol, der, Barış Platin Kitabevi, Ankara 2009, s. 7-77.
 • GÜLTEKİN, Betül, “Göç ve Mülteci Sorunu”, Mehmet Seyfettin Erol-Muharrem Ekşi, der., Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2019, s. 119-135.
 • HAS, Kerim, Orta Asya’nın Bölgesel Dinamikleri Çerçevesinde Rusya-Kazakistan İlişkileri, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, 23, 2013.
 • KHASANOV, İbragim, “Rusya Federasyonu Dış Politikasında ‘Rus Diasporası’ Olgusu”, Karadeniz Araştırmaları, 17(65), 2020, s. 43-62.
 • Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf, (Erişim Tarihi: 22.10.2019).
 • ÖZDEMİR, Sinem, Deutsch Welle, “Göç ve İltica Terimleri Sözlüğü: Sık Karıştırılan Kavramlar”, https://www.dw.com/tr/a-45638095, (Erişim Tarihi: 17.05.2020).
 • REİDAK, Hanna, Rusya Federasyonu Dış Politikasında Diaspora’nın Araçsallaştırılması: Estonya Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir 2018.
 • Rossotrudnichestvo, “Friendship Societies with Foreign Countries”, http://rs.gov.ru/en/activities/4/projects/8, (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
 • Rossotrudnichestvo, “Hello Russia!”, http://rs.gov.ru/en/news/129, (Erişim Tarihi: 09.07.2020).
 • Rossotrudnichestvo, “Rossotrudnichestvo Took Stock of Its Work 2019”, http://rs.gov.ru/en/news/61671?category_id=9, (Erişim Tarihi: 28.06.2020).
 • Rossotrudnichestvo, “Support for Compatriots Abroad”, http://rs.gov.ru/en/activities/5, (Erişim Tarihi:28.06.2020).
 • Rossotrudnichestvo, “The ‘New Generation’ Program”, http://rs.gov.ru/en/activities/4/projects/23, (Erişim Tarihi:24.04.2020).
 • Rossotrudnichestvo, “The Roads of Victory”, http://rs.gov.ru/en/activities/914/projects/2624, (Erişim Tarihi: 09.07.2020).
 • Rossotrudnichestvo, http://rs.gov.ru/en/about, (Erişim Tarihi: 24.04.2020).
 • Rusya Federasyonu Dış İşleri Bakanlığı, https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248, (Erişim Tarihi: 27.06.2020).
 • SAFRAN, William, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 1(1), 1991, s. 83-89.
 • TARAS, Reymond, “Russia’s Identity in International Relations: Images, Perceptions, Misperceptions” Akt: Ekşi, 2018, s. 232.
 • Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/?kelime=KOPUNTU, (Erişim Tarihi: 31.03.2020).
 • YILDIRIM, Sevilay, Rusya’nın Avrasya Politikasında Yumuşak Güç: İmkanlar ve Sınırlar T.C. Başbakanlık YTB Uzmanlık Tezi, Ankara 2014.
 • YILMAZ, Salih, “Yeni Avrasyacılık ve Rusya”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 16(34), 2015, s.111-120.
 • YİĞİT, Ali, “Kazakistan’ın Değişen Etnik Yapısı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), s. 1-15.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6441-1939
Yazar: Neslihan Setenay BERKİL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırklareli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2323-7898
Yazar: Muharrem EKŞİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırklareli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { bader850703, journal = {Bölgesel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1234}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {121 - 147}, doi = {}, title = {Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası}, key = {cite}, author = {Berkil, Neslihan Setenay and Ekşi, Muharrem} }
APA Berkil, N , Ekşi, M . (2020). Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası . Bölgesel Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 121-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bader/issue/59113/850703
MLA Berkil, N , Ekşi, M . "Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası" . Bölgesel Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 121-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bader/issue/59113/850703>
Chicago Berkil, N , Ekşi, M . "Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası". Bölgesel Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 121-147
RIS TY - JOUR T1 - Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası AU - Neslihan Setenay Berkil , Muharrem Ekşi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bölgesel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 147 VL - 4 IS - 2 SN - -2587-1234 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bölgesel Araştırmalar Dergisi Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası %A Neslihan Setenay Berkil , Muharrem Ekşi %T Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası %D 2020 %J Bölgesel Araştırmalar Dergisi %P -2587-1234 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Berkil, Neslihan Setenay , Ekşi, Muharrem . "Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası". Bölgesel Araştırmalar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 121-147 .
AMA Berkil N , Ekşi M . Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası. BAD. 2020; 4(2): 121-147.
Vancouver Berkil N , Ekşi M . Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası. Bölgesel Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(2): 121-147.
IEEE N. Berkil ve M. Ekşi , "Rus Kamu Diplomasisinin Araçsallaştırılması Bağlamında Rus Diasporası", Bölgesel Araştırmalar Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 121-147, Ara. 2021