Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 4 - 18, 30.04.2019

Öz

Bu aratırma, Kıbrıs Köyü Vadisi’nde (Ankara-Türkiye) 2009-2010 yılları arasında yapılmıtır. Yapılan çalımada, 49 farklı konukçu bitki üzerinde gelien 87 mikrofungus türü tespit edilmitir. zole edilen üç mikrofungus türü Türkiye için yeni kayıttır. Üzerinde bulundurduu mikrofunguslar açısından en zengin tohumlu bitki familyaları Rosaceae (17 tür), Salicaceae (9 tür), Ulmaceae (8 tür), Fabaceae (7 tür) ve Juglandaceae (7 tür) familyalarıdır. Dier konukçu familyalarda 1-5 arasında deien mikrofungus türü tespit edilmitir. Mantar-konukçu konsortif ilikilerine bakıldıında nötr, pozitif, negatif ve antagonist ilikiler karımıza çıkmaktadır. Bu çalıma yüksek lisans tezinin bir parçasıdır. 

Kaynakça

  • Azbukina, Z. M. (2005). Nizshije rastenija, gribyi mokhoobraznye Dal’nego Vostoka Rossii. Griby. 5. Rzhavchinnye griby. Dalnauka Vladivostok. Allescher, A. (1903). Fungi Imperfecti. Şu eserde: Rabenhorst’s Kryptogamen–Flora von Deutschland Oesterreich und der Schweiz. Nauka, Moskova. Aslan, S. (2007). Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Braun, U. (1995). The Powdery Mildews (Erysiphales) of Europe. Gustov Fischer Verlag, Jena, Stuttgart-New York. Bremer, H. ve Petrak, F. (1947). Neue kleinpilze aus der Türkei, Sydowia Annales Mycologici, Ser., 2 (2): 20-22. Byzova, Z. M., Vasyagina, M. P., Deeva, N. G., Kalımbetov, B. K., Pisareva, N. F. ve Şvartsman, S. R. (1970). Flora sporovıkh rasteniy Kazakıstana. T.5. Nesoverşennıye gribı–Fungi imperfecti (Deuteromycetes). Kn. 3. Sphaeropsidales. Nauka, Alma–Ata. Byzova, Z. M. ve Vasyagina, M. P. (1981). Flora Sporovıkh rasteniy Kazakistana. Sumçatıye gribı. I. Protoascomitseti (Protoascomycetes)–Euascomitseti (Euascomycetes). Nauka, Alma-Ata. Byzova, Z. M., Vasyagina, M. P., Deeva, N. G., Kalımbetov, B. K., Pisareva, N. F. ve Şvartsman, S. R. (1968). Flora sporovıkh rasteniy Kazakıstana. T. 5. Nesoverşennıye gribı, Fungi imperfecti (Deuteromycetes), 2. Sphaeropsidales. Nauka, Alma-Ata. Davis, P.H. ve Hedge. I.C. (1975). The Flora of Turkey: Past, present and future. Candollea, 30: 331-351, Edinburgh. Davis, P.H. (1965). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1-9. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Davis, P.H. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 10. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Dennis, R. W. G. (1981). British Ascomycetes, Cramer, Stutgard. Diedicke, H. (1915). Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Leipzig, 9: 352. Ellis, B. M. ve Ellis, J. P. (1987). Microfungi on Land Plants. Croom Helm, London & Sydney. Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Suludere, Z. ve Aytaç, Z. (2012 a). Kıbrıs Köyü Vadisi’nde Cydonia oblonga Mill. üzerinde tespit edilmiş mikrofungusların mikromorfolojisi. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bildiri Kitabı 242-243, Bishkek, Kırgızistan. Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Suludere, Z. ve Aytaç, Z. (2012 b). Türkiye Mikobiotası için iki yeni fillotrof mikrofungus. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bildiri Kitabı 242, Bishkek, Kırgızistan. Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Aytaç, Z. ve Suludere, Z. (2012 c). Septoria species in Kıbrıs Village Valley (Ankara, Turkey). Nova Hedwigia, 95 (3-4) 483-491. Ekici, T., Erdoğdu, M. ve Aytaç, Z. (2010). Kıbrıs Köyü Vadisi (Ankara) Pas mantarları. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 963-964, Denizli. Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Aytaç, Z. ve Suludere, Z. (2013). The powdery mildews of Kıbrıs Village Valley (Ankara Turkey). The Journal of Fungus, 4 (2): 35-45. Ertuğrul, T., Erdoğdu, M., Aytaç, Z. ve Suludere, Z. (2014). Light and electron microscope studies of species of plant pathogenic Basidiomycota isolated from plants in Kıbrıs Village Valley (Ankara, Turkey). The journal of Fungus, 5(1): 7-21. Fakirova, V. I. (1991). Fungi Bulgaricae, 1 Tomus, Ordo Erysiphales. Nauka, Sofia. Geluta, V. P. (1989). Flora gribov Ukrainı Muçnistorosyanıye gribı. Naukova Dumka, Kiev. Grove, W. B. (1935). British stem–and leaf fungi. Coelomycetes, 1. At the Universty Pres, Cambridge. Grove, W. B. (1937). British stem–and leaf fungi. Coelomycetes, 2, 32-316. At the Universty Pres, Cambridge. Güner, A., Özhatay N., Ekim T., Başer KHC. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 11. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. Ignatavičiütė, M. ve Treigienė, A. (1998). Mycota Lithuaniae. Melanconiales, 9, UAB Vaslstıečıu Laıkraštıs 61-198, Vılnıus. Index Fungorum (2011): http://www.indexfungorum.org/names/names.asp. Erişim Tarihi: 15.06.2018. Kırbağ, S. (2004). New Records of Microfungi from Turkey. Pakistan J. of Bot., 36 (2):445-448. Kuprevich, V. F. ve Ulijanishchev, V. I. (1975). Opredelitel rjavchinnikh gribov SSSR. Nauka i Tekhnika, Minsk. Mel’nik, V. A. (2000). Key to the fungi of the genus Ascochyta Lib. (Coelomycetes). Parey Buchverlag, Berlin. Merezhko, T. A. (1980). Flora Fungorum RSS Ucraınıca Sphaeropsidales, Sphaeropsidaceae (Phaeodidymae). Naukova Dumka, Kiev. Moroçkovskiy, S. F., Zerova, M. Y., Lavitska, Z. G. ve Merezhko, T. O. (1971). Biznaçnik gribıv Ukrainı T. 3. Nezaverşenı gribı. Naukova Dumka, Kiev. Munk A. (1957). Danish Pyrenomycetes, Ejnar. Munksgaard, Copenhagen. Popushoy, I. S. (1971). Mikoflora Plodovıkh derevyev SSSR. Nauka, Moskova. Saccardo, P. A. (1972). Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum, 26. Johnson reprint corporation, Pavia. Smitskaya, M. F., Smyk, L. W. ve Merezhko, T. A. (1986). Opredelitel’ pirenomitsetov. Naukova Dumka, Kiev. Smyk, L. W. (1980). Flora Fungorum RSS Ucraınıca, Ascomycetes, Sphaeriales. Naukova Dumka, Kiev. Şvartsman, S. R., Vasyagina, M. P., Pisareva, N. F. ve Byzova, Z. M. (1971). Flora sporovikh rasteniy Kazakistana. T. 7 Nesoverşennıye gribı-Fungi Imperfecti (Deuteromycetes). Melanconiales. Nauka, Alma-Ata. Teterevnikova-Babayan, D. N., Taslakhçyan, M. G. ve Martirosyan, I. A. (1983). Mikoflora Armyanskoy SSR. Tom VI. Izd. Erevan Gos. Univ., Erevan. Ulijanishchev, V. I. (1968). Opredelitel’ golovnyovıkh gribov SSSR. Nauka, Leningrad. Ulijanishchev, V. I. (1978). Opredelitel’ rzhavchinnykh gribov SSSR. Nauka, Leningrad. Wilson, L. M. ve Henderson, D. M. (1966). British Rust Fungi. Cambridge University Press., Edinburgh. Vanev, S. G., Sameva, E. F. ve Bakalova, G. G. (1997). Fungi Bulgaricae, 3 (1). Pensoft, Sofia. Vasil’yeva, L. N. (1987). Pirenomitseti i Lokuloascomitseti Severa Dal’nego Vostoko. Nauka, Leningrad. Vassilevskiy, N. I. ve Karakulin, B. P. (1950). The parasites Fungi imperfecti. Pt. II. Melanconiales. URSS Acad. Sciences Press., Moscow-Leningrad. Yaçevskiy, A. A. (1913). Opredelitel’ gribov T. I. Nesoverşenniye gribı. Tüpografiya S. L. Kinda, St.-Petersburg. Yaçevskiy, A. A. (1917). Opredelitel’ gribov T. II. Nesoverşenniye gribı. Tüpografiya S. L. Kinda, St.-Petersburg.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması, Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba ERTUĞRUL (Sorumlu Yazar)
0000-0002-3621-6845


Makbule ERDOĞDU Bu kişi benim
0000-0001-8255-2041


Zekiye SULUDERE Bu kişi benim
0000-0002-1207-5814


Zeki AYTAÇ
0000-0003-3244-3183

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce559574, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {4 - 18}, doi = {10.35163/bagbahce.559574}, title = {Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Tuğba and Erdoğdu, Makbule and Suludere, Zekiye and Aytaç, Zeki} }
APA Ertuğrul, T. , Erdoğdu, M. , Suludere, Z. & Aytaç, Z. (2019). Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları . Bağbahçe Bilim Dergisi , 6 (1) , 4-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/44942/559574
MLA Ertuğrul, T. , Erdoğdu, M. , Suludere, Z. , Aytaç, Z. "Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları" . Bağbahçe Bilim Dergisi 6 (2019 ): 4-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/44942/559574>
Chicago Ertuğrul, T. , Erdoğdu, M. , Suludere, Z. , Aytaç, Z. "Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları". Bağbahçe Bilim Dergisi 6 (2019 ): 4-18
RIS TY - JOUR T1 - Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları AU - Tuğba Ertuğrul , Makbule Erdoğdu , Zekiye Suludere , Zeki Aytaç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 18 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları %A Tuğba Ertuğrul , Makbule Erdoğdu , Zekiye Suludere , Zeki Aytaç %T Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları %D 2019 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Ertuğrul, Tuğba , Erdoğdu, Makbule , Suludere, Zekiye , Aytaç, Zeki . "Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları". Bağbahçe Bilim Dergisi 6 / 1 (Nisan 2019): 4-18 .
AMA Ertuğrul T. , Erdoğdu M. , Suludere Z. , Aytaç Z. Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2019; 6(1): 4-18.
Vancouver Ertuğrul T. , Erdoğdu M. , Suludere Z. , Aytaç Z. Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2019; 6(1): 4-18.
IEEE T. Ertuğrul , M. Erdoğdu , Z. Suludere ve Z. Aytaç , "Kıbrıs Köyü Vadisi (Mamak-Ankara) Bitki Mikrofungusları", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 4-18, Nis. 2019, doi:10.35163/bagbahce.559574