Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 22 - 34 2019-12-31

József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi

Ömer ÇEÇEN [1] , Zeki AYTAÇ [2] , Hüseyin MISIRDALI [3] , Ayvaz ÜNAL [4]


Macar bağcılık uzmanı ve botanikçi József Andrasovszky, 1911'de 37°-40° enlem ve 32°- 34° boylamlı bitki örneklerini toplamak için Türkiye'ye gelmiştir. Gezisine 7 Mart 1911 tarihinde Budapeşte’den başlayan Andrasovszky, 13 Martta Ankara’dan bitki toplamaya başlar. 7 Eylül’ de Konya da gezisini bitirir ve aynı gün Budapeşte’ye döner. Gezisinin tamamını günümüz Ankara, Konya ve Karaman ili sınırlarında gerçekleştirir. Bu çalışma, Andrasovszky’nin eserinde bulunan ziyaret ettiği yerlerin güncel isimlerini, bitki koleksiyonunun içeriği ve lokasyonlarını kapsamaktadır. Türkiye Florasında bu esere atfen verilen kayıtlardaki eksik ve şüpheli bilgiler büyük oranda bu makalede açıklığa kavuşturulmuştur. Koleksiyon, Budapeşte’de Macar Doğa Tarih Müzesi Genel Herbaryumunda (BP) bulunmaktadır.
Anadolu, Botanik koleksiyon, József Andrasovszky, Türkiye
 • Andrasovszky J. (1917).Magyarország Orchidea-Flórájához. — Magyar Botanıkaı Lapok (Ungarische Botanische Blátter). 110-120. P Budapeşte.
 • Andrasovszky, J.(1912). Vorläufiger Bericht über die im Jahre 1911 in den Steppen Kleinasiens ausgeführte Reise. Bot. Közlem. XI: 5 7 - 6 4.
 • Andrasovzky, J. (1914). Additamenta ad Floram Galaticam et Lycaonicam(Adatok Galatía és Lycaonía flórájához).106 s. Budapest.
 • Baytop, A. (2004). Türkiye’ de Botanik Tarihi Araştırmaları, Tübitak Yayınları Akademik Dizin. Ankara.
 • Baytop, A. (2010). Plant collectors in Anatolia (Turkey). Phytologia Balcanica 16 (2): 187-213.
 • Baytop, A. (2012). Anadolu’nun dar bir yöresinden örnek toplamış bitki toplayıcıları. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XIV (1): 1-16.
 • Bornmüller, J. (1915). Magyar Botanikai Lapok. 14:54. Budapest.
 • Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem https://www.bgbm.org/, erişim tarihi: 31.01.2019. Çeçen, Ö., Aytaç, Z., Mısırdalı, H. ve Ünal, A. (2018). József Andrasovszky’nin (1889- 1943) Türkiye’deki Astragalus L. türlerine ait Kayıtları. Bağbahçe Bilim Dergisi 5(3) 2018: 1-9.
 • Davis, P.H. (ed.),(1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H.(1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands10:114-124.Edinburgh University Press,Edinburgh. Demiriz, H. (1993). An annotated Bibliography of Turkish Flora and Vegetation, s.228-229 ve s.219-220. TÜBİTAK, Ankara.
 • Ekim, T, Aytaç, Z., ve Duman, H. (1991). Some news taxa of Astragalus L. and comments on Turkish Caragana Lam. Thaiszia 1: 17-29.
 • Europeana collections. (2008): https://www.europeana.eu/portal/en/ search, erişim tarihi: 31.01.2019.
 • Google Maps. (2018): https://www.google.com/maps/, erişim tarihi: 29.05.2018.
 • Greuter, W. (1980). Med-Checklist Notulae, 1. Willdenowia 10 (1): 13-21.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T.,(edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını,İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr), (2000).Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press,Edinburgh.
 • Hungarian Natural History Museum. (2014): http://www.nhmus.hu/en/collections/department_of_botany/herbarium_generale, erişim tarihi: 31.01.2019. Kiepert, H. (1905-1910). Karte von Kleinasien in 24 Blattern, 1:400.000.
 • Lanjouw, J. ve Stafleu, P.A. (1957). Index Herbariorum, Part II(2): Collectors, Regnum Vegetabile vol. 9, Utrecht. Med–Checklist.(2016): http://ww2.bgbm.org/mcl/home.asp, erişim tarihi: 31.01.2019.
 • Peşmen, H. (1974). Türkiye Ferula ve Ferulago türleri üzerine kıyaslamalı bir taksonomik araştırma. Doçentlik Tezi. Ankara s.1-80.
 • Sağıroğlu, M. ve Duman, H. (2006). Ferula parva Freyn & Bornm. (Apiaceae): A Contribution to an Enigmatic Species from Turkey Turk J Bot 30 :399-404.
 • Sağıroğlu, M. (2005). Türkiye Ferula (Umbelliferae) Cinsinin Revizyonu. Gazi Üniversitesi. Doktora Tezi. Ankara. S. 338.
 • Širjaev, G. (1943). Generis Astragali L. species et varietates novae. Feddes Report. 52:11.
 • Şenel, M. (1997). 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. No: 2, Fethiye- L8 Paftası, Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını.
 • The International Plant Name Index. (2016): Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.ipni.org. (Erişim Tarihi: 31/01/2019).
 • The Plant List. (2013): http://www.theplantlist.org. (Erişim Tarihi: 31/01/2019).
 • Yıldırımlı, Ş. (2014). Anadolu Botanik Tarihi, Şu Eserde; Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası, Cilt 1. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 2, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayını.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1315-9876
Yazar: Ömer ÇEÇEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3244-3183
Yazar: Zeki AYTAÇ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin MISIRDALI
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayvaz ÜNAL
Kurum: Feritpaşa Mahallesi, Kerkük Caddesi, A Blok, No:3/5, 42060, Selçuklu, Konya, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { bagbahce668191, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {22 - 34}, doi = {10.35163/bagbahce.668191}, title = {József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi}, key = {cite}, author = {Çeçen, Ömer and Aytaç, Zeki and Mısırdalı, Hüseyin and Ünal, Ayvaz} }
APA Çeçen, Ö , Aytaç, Z , Mısırdalı, H , Ünal, A . (2019). József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi . Bağbahçe Bilim Dergisi , 6 (3) , 22-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/51320/668191
MLA Çeçen, Ö , Aytaç, Z , Mısırdalı, H , Ünal, A . "József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi" . Bağbahçe Bilim Dergisi 6 (2019 ): 22-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/51320/668191>
Chicago Çeçen, Ö , Aytaç, Z , Mısırdalı, H , Ünal, A . "József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi". Bağbahçe Bilim Dergisi 6 (2019 ): 22-34
RIS TY - JOUR T1 - József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi AU - Ömer Çeçen , Zeki Aytaç , Hüseyin Mısırdalı , Ayvaz Ünal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 34 VL - 6 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi %A Ömer Çeçen , Zeki Aytaç , Hüseyin Mısırdalı , Ayvaz Ünal %T József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi %D 2019 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Çeçen, Ömer , Aytaç, Zeki , Mısırdalı, Hüseyin , Ünal, Ayvaz . "József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi". Bağbahçe Bilim Dergisi 6 / 3 (Aralık 2019): 22-34 .
AMA Çeçen Ö , Aytaç Z , Mısırdalı H , Ünal A . József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2019; 6(3): 22-34.
Vancouver Çeçen Ö , Aytaç Z , Mısırdalı H , Ünal A . József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2019; 6(3): 22-34.
IEEE Ö. Çeçen , Z. Aytaç , H. Mısırdalı ve A. Ünal , "József Andrasovszky’nin (1889- 1943) 1911 Yılı Anadolu Botanik Gezisi", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 22-34, Ara. 2020, doi:10.35163/bagbahce.668191