Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 20 - 42 2016-05-01

Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası
The flora of Sülüklü Göl around Bolu-Adapazarı / Turkey

Salih Sercan KANOĞLU [1] , Necmi AKSOY [2] , Ali KAYA [3]


Bu çalışma, Sülüklü Göl çevresinin florasının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2009-2010 yıllarında 579 damarlı bitki örneği toplanmıştır. 79 familyaya [Pteridophyta 4 , Pinophytina 3 , Magnoliophytina 72 ] ve 230 cinse [Pteridophyta 4 , Pinophytina 4 , Magnoliophytina 222 ] ait 406 takson tespit edilmiştir. Toplam 38 takson endemiktir ve endemizim oranı %9,36’dır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; %26,6’sı Avrupa-Sibirya 108 takson , %8,37’si Akdeniz 34 takson , %4,93’ü İranTuran 20 takson ve %60,1’i çok bölgeli ve bilinmeyen 244 takson dir
This research was carried out to determine the flora of surrounding of Sülüklü Göl. 579 plant specimens collected from the area, between 2009 and 2010. 406 taxa that belong to 70 families [Pteridophyta 4 , Pinophytina 3 , Magnoliophytina 72 ] and 230 genera [Pteridophyta 4 , Pinophytina 4 , Magnoliophytina 222 ] was determined. The 38 of the total taxa are endemic to Turkey and the rate of endemism is 9,36 %. The phytogeographic elements are represented as follows; Euro-Siberian 26,6 % 108 taxa , Mediterranean 8,37 % 34 taxa , Irano-Turanian 4,93 % 20 taxa and widespread and others which their regions unclarified 60,1 % 244 taxa
 • Abdülselamoğlu, Ş.H.M. (1959). Almacık Dağı ile Mudurnu ve Göynük Civarının Jeolojisi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri (Tabii İlimler Kısmı), Sayı: 14. Baha Maatbası, İstanbul.
 • Akman, Y. ve Yurdakulol, E. (1981). Semen (Bolu) Dağı Florasının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Seri C, Sayı 24.
 • Aksoy, N. (2006). Elmacık Dağı (Düzce) Vejetasyonu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aytuğ, B. ve Kılıç, A. (1986). Contribution d’Une Étude Dendrochronologique à la Constatation de l’Âge du lac Sülük (Bolu). 5. OPTİMA Toplantısı, Bildiri Kitabı s. 219-233, İstanbul.
 • Beentje H. (2010). Plant Glossary an Illustrated Dictionary of Plant Terms. Kew Publishing, Kew.
 • Davis, P.H. (ed.). (1965-1985). Flora of Turkey and East Aeagean Islands 1-9. Edinburgh University Press
 • Edinburgh. Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). Flora of Turkey and East Aegan Islands, Cilt 10 (Supplement I). Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Donner, J. ve Çolak A.H. (2007). Türkiye Bitkileri Yayılış Haritaları. Lazer Ofset, İstanbul.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z ve. Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Cilt 11 (Supplement II). Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • İkinci. N. (2000). The flora of Gölcük area (Bolu). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Kanoğlu, S.S. ve Aksoy, N. (2010). A study on the flora of Sülüklügöl. 13. OPTIMA Toplantısı, Bildiri Kitabı s. 161, Antalya.
 • Kreutz, K. ve Çolak, A.H. (2009). Türkiye Orkideleri. Rota Yayınları, İstanbul, ISBN 978-605-4015-07-8.
 • Mabberley, D.J. (2008). Mabberley’s Plant Book. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Meteoroloji Bülteni. (1974). Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • Özkan Yılmaz, R. (1998). Sarıçal Dağı (Nallıhan-Ankara) Florası, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Pils, G. (2006). Flowers of Turkey A Photo Guide. Friedrich VDV, Austria.
 • Raunkier, C. (1934). The Life Forms Of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford at the Clarendon Press, Great Britain.
 • Sazak, S. (1997). Bolu-Akçakoca Kaplandede Dağı Florasının İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Seçmen, Ö. ve Leblebicİ, E. (1996). Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No: 158, İzmir.
 • Sheasby, P. (2007). Bulbous Plants Of Turkey and Iran. Alpine Garden Society Publication, Pershore.
 • Takhtajan, A. (1969). Flowering Plants Origin and Dispersal. Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh.
 • Uçar Türker, A. (1996). Flora of Abant, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Yaltirik, F. (1984) Türkiye Meşeleri Teşhis Kılavuzu. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü Yayını, Yenilik Basımevi, İstanbul.
 • Yaltırık, F. (1971). Yerli Akçaağaç (Acer L.) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1661, Orman Fakültesi Yayın No: 179, Bozak Matbaası, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Salih Sercan KANOĞLU
Kurum: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Yazar: Necmi AKSOY
Kurum: Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

Yazar: Ali KAYA
Kurum: Torbalı Belediyesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2016

Bibtex @ { bagbahce727656, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {20 - 42}, doi = {}, title = {Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası}, key = {cite}, author = {Kanoğlu, Salih Sercan and Aksoy, Necmi and Kaya, Ali} }
APA Kanoğlu, S , Aksoy, N , Kaya, A . (2016). Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 3 (2) , 20-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53956/727656
MLA Kanoğlu, S , Aksoy, N , Kaya, A . "Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası" . Bağbahçe Bilim Dergisi 3 (2016 ): 20-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53956/727656>
Chicago Kanoğlu, S , Aksoy, N , Kaya, A . "Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 3 (2016 ): 20-42
RIS TY - JOUR T1 - Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası AU - Salih Sercan Kanoğlu , Necmi Aksoy , Ali Kaya Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 42 VL - 3 IS - 2 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası %A Salih Sercan Kanoğlu , Necmi Aksoy , Ali Kaya %T Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası %D 2016 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kanoğlu, Salih Sercan , Aksoy, Necmi , Kaya, Ali . "Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2016): 20-42 .
AMA Kanoğlu S , Aksoy N , Kaya A . Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2016; 3(2): 20-42.
Vancouver Kanoğlu S , Aksoy N , Kaya A . Sülüklü Göl Bolu-Adapazarı / Türkiye çevresinin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2016; 3(2): 20-42.