Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 10 - 16 2018-05-01

Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017
The list of Turkish plants, Bryophytes: additions 2016 – 2017

Adnan ERDAĞ [1] , Harald KÜRSCHNER [2]


Son iki yılda Türkiye’de biryofit florasına dönük artan araştırma faaliyetleri önemli sayıda taksonun floraya eklenmesine yol açmıştır. 44 yapraklı karayosunu ve 4 ciğerotu taksonuyla beraber flora için yeni bir cins olan Dendrocryphaea’ nın “Türkiye Bitkileri Listesi, Karayosunları” kataloğuna eklenmesiyle bu ilginç organizmaların toplamı 990 tür, 2 alttür ve 86 çeşit’e ulaşmıştır. Ek olarak, daha önce temsilci türleri Pseudoamblystegium ve Serpoleskea gibi cinslere aktarıldığı için floradan çıkarılan Platydictya cinsi bir türünün yeni kaydı ile listeye yeniden girmiştir. Karayosunları damarlı bitkilerin kolonizasyonu ve süksesyonunda ilk öncüllerden olmalarıyla bir çok bakımdan daha ileri ilgiyi hak etmektedirler
The increasing research on the Turkish bryophyte flora within the last two years 2016, 2017 generate a great number of additional species for the flora. One genus, Dendrocryphaea, 44 new mosses and four liverworts can be added to the "Türkiye Bitkileri Listesi, Karayosunları", rising the total number of these interesting organisms to 990 species, 2 subspecies and 86 varieties for Turkey. In addition, the genus Platydictya which was removed from the flora due to its representative species were placed under separate genera e.g. Pseudoamblystegium and Serpoleskea are re-entered to the list because of a newly recorded species of the genus. As bryophytes are important initial colonizers and forerunners in vascular plant colonization and succession of various habitats, their knowledge is evident in many respects and deserves further attention
 • Batan, N., Özdemir, T. ve Alataş, M. (2015). Additional bryophyte records from Gümüşhane province in Turkey. Bot. Serbica 39: 63-70.
 • Batan, N. ve Özdemir, T. (2016a): The bryophyte flora of Burdur province (Turkey). Arctoa 25: 160-170.
 • Batan, N. ve Özdemir, T. (2016b). Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. (Plagiotheciaceae, Bryophyta) new to Turkey. Arctoa 25: 141-143.
 • Batan, N., Özdemir, T., Alatas, M. ve Erata, H. (2016). Sematophyllum micans (Mitt.) Braithw. – In: New national and regional bryophyte records, 47. J. Bryol. 160-161.
 • Batan, N., Erata, H., Özen, Ö., Özdemir T. ve Alataş, M. (2017). The bryophyte flora of Ardahan province (Turkey). Arctoa 26: 187-197.
 • Blom, H. H., Bednarek-Ochyra, H. ve Ochyra, R. (2016): Studies on Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) in Europe, with particular reference to the Alps. I. A description of S. marginale sp. nov. Phytotaxa 247: 210-218.
 • Capparós, R., Lara, F., Draper, I., Mazimpaka, V. ve Garileti, R. (2016). Integrative taxonomy sheds light on an old problem: the Ulota crispa complex (Orthotrichaceae, Musci). Bot. J. Linn. Soc. 180. 427-451.
 • Draper, I., Mazimpaka, V. & Hedenäs, L. (2014). Molecular and and morphological circumscription of Brachythecium coruscum as a separate taxon from Brachythecium albicans (Brachytheciaceae, Bryophyta). Phytotaxa 158: 182-194.
 • Erdag, A. ve Kürschner, H. (2017a). Türkiye Bitkileri Listesi (Karayosunları), s. 181. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, Istanbul.
 • Erdag, A. ve Kürschner, H. (2017b). A reference list of Turkish bryophytes. The state of knowledge from 1829 until 2017. Anatolian Bryol. 3: 81-102.
 • Ezer, T. (2016a). Fissidens gymnandrus (Bryophyta, Fissidentaceae), a new moss record from Turkey and Southwest Asia. Phytol. Balcanica 22: 3-5.
 • Ezer, T. (2016b). Notes on Pterygoneurum crossidioides (Pottiaceae, Bryophyta), a xerophytic species in Turkey. Biol. Div. & Conserv. 9: 8-11.
 • Ezer, T. ve Kara, R. (2012). Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske. – In: New national and regional bryophyte records, 33. J. Bryol. 34: 286.
 • Ezer, T. ve Zander, R. H. (2017). Tortula galilaea (Herrnst. & Heyn) T. Ezer & R. H. Zander comb. nov. (Pottiaceae, Bryophyta). J. Bryol. 39: 207-209.
 • Ezer, T., Uyar, G., Ören, M. ve Alataş, M. (2017). Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. – In: New national and regional bryophyte records, 52. J. Bryol. 39: 293-294.
 • Frey, W. ve Stech, M. (2009). Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta. Şu eserde: Frey, W. (ed.): Syllabus of Plant Families. Adolf Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien. 13th ed. Part 3: Bryophytes and seedless vascular plants, s. 1-263. Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
 • Henderson, D. M. (1963). Contributions to the bryophyte flora of Turkey. VI. Notes RBG Edinburgh 25: 279-291.
 • Kara, R., Ezer, T. ve Can Gözcü, M. (2017). Three new records from Turkey, Southwest Asia and Mediterranean. Plant Biosystems 151: 92-97.
 • Karakaş, M. ve Ezer, T. (2016). Two new moss records in the family Grimmiaceae from Turkey, Southwest Asia. Telopea 19: 65-72.
 • Kesim, N. ve Ursavaş, S. (2015). The moss flora of Ҫankırı Alpsarı Pond, with a moss record (Pterygoneurum crossidioides W. Frey, Herrnst. & Kürschner) from the country. Anatolian Bryol. 1: 18-33.
 • Kırmacı, M. ve Özçelik, H. (2010). Köprüllü Kanyon Milli Parki (Antalya) Karayasonu Florasina Katkilar. SDÜ Orman Fak. Derg. 2: 59-73.
 • Kırmacı, M. ve Ağcagil, E. (2016). Orthotrichum philiberti Venturi. – In: New national and regional bryophyte records, 49. J. Bryol. 38: 335.
 • Kırmacı, M. ve Kürschner, H. (2017). Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. – In: New national and regional bryophyte records, 50. J. Bryol. 39: 109.
 • Müller, F. A. (1829). Erstes Verzeichnis sardinischer Laubmoose, wie auch derjenigen welche von meinem Freunde Herrn Fleischer bei Smyrna aufgefunden worden sind, nebst Beschreibungen und Abbildungen einiger neuer Arten. Flora 12: 385-396.
 • Ören, M., Uyar, G., Ezer, T. ve Can Gözcü, M. (2017). New and noteworthy bryophyte records for Turkey and Southwest Asia. Telopea 20: 97-104.
 • Özdemir, T. ve Batan, N. (2016a). Frullania teneriffae (F.Weber) Nees. – In: New national and regional bryophyte records, 47. J. Bryol. 38: 157
 • Özdemir, T. ve Batan, N. (2016b). The bryophyte flora of Ordu province (Turkey). Arctoa 25: 144-159
 • Özdemir, T. ve Batan, N. (2016c). Leucodon pendulus Lindb. – In: New national and regional bryophyte records, 47. J. Bryol. 38: 159.
 • Özdemir, T. ve Batan, N. (2017). The bryophyte checklist of Trabzon province of Turkey. Arctoa 26: 58-67.
 • Özenoğlu-Kiremit, H., M. Kırmacı, M. ve Kiremit, F. (2016): New findings of Riccia species (Marchantiophyta) in Turkey and Southwest Asia. Cryptogamie, Bryologie 37: 19-25.
 • Ros, R.M., Mazimpaka, V., Abou-Salama, U., Aleffi, M., Blockeel, T.L., Brugués, M., Cros, R.M., Dia, M.G., Dirkse, G.M., Draper, I., El Saadawi, W., Erdağ, A., Ganeva, A., Gabriel, R., González-Mancebo, J.M., Granger, C., Herrnstadt, I., Hugonnot, V., Khalil, K., Kürschner, H., Losada-Lima, A., Luís, L., Mifsud, S., Privitera, M., Puglisi, M., Sabovljević, M., Sérgio, C., Shabbara, H., Sim-Sim, M., Sotiaux, A., Tacchi, R., Vanderpoorten, A.
 • ve Werner, O. (2013). Mosses of the Mediterranean, an annotated checklist. Cryptogamie, Bryologie 34: 99- 283.
 • Söylemez, B., Ören, M., Ursavaş, S. ve Keçeli, T. (2017). The bryophyte flora of Sinop Peninsula (Turkey). Biol. Div. & Conserv. 10: 120-129.
 • Tonguç-Yayıntaş, Ö. (2014). Contributions to the moss flora of Western Turkey: Biga Peninsula (Ҫanakkale) and Thrace region of Turkey. Global J. Sci. Front. Res., C Biol. Sci. 14: 1-23.
 • Yücel, E. ve Ezer, T. (2017): Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske. – In: New national and regional bryophyte records, 53. J. Bryol. 39: 173-174.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Adnan ERDAĞ
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yazar: Harald KÜRSCHNER
Kurum: Freie Universität Berlin, Institut für Biologie, Systematische Botanik und Pflanzengeographie

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

Bibtex @ { bagbahce727731, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {10 - 16}, doi = {10.30796/ANGV.2018.6}, title = {Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017}, key = {cite}, author = {Erdağ, Adnan and Kürschner, Harald} }
APA Erdağ, A , Kürschner, H . (2018). Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017 . Bağbahçe Bilim Dergisi , 5 (2) , 10-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53965/727731
MLA Erdağ, A , Kürschner, H . "Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017" . Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 10-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53965/727731>
Chicago Erdağ, A , Kürschner, H . "Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 10-16
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017 AU - Adnan Erdağ , Harald Kürschner Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 16 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017 %A Adnan Erdağ , Harald Kürschner %T Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017 %D 2018 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Erdağ, Adnan , Kürschner, Harald . "Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 / 2 (Mayıs 2018): 10-16 .
AMA Erdağ A , Kürschner H . Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(2): 10-16.
Vancouver Erdağ A , Kürschner H . Türkiye bitkileri listesi, Karayosunları: eklentiler 2016 - 2017. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(2): 10-16.