Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 10 - 16 2018-09-01

Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma
A research on the presence of Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae in Anatolia

Dilek ORAL [1] , Tuğrul MATARACI [2]


Makalede Pinaceae ailesinin Türkiye için endemik bir taksonu olan Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin bey karaçamı ’nın Anadolu’daki mevcut durumunun incelenmesi için yapılan arazi çalışmaları sonucunda, varyetenin ana alttürden farklı olan yaprak ve kozalak boyutları ile dağılımı ve yetişme ortamı hakkında bilgiler verilmiş; holotip örneğinin eksik olmasından dolayı ise varyetenin epitipi belirlenmiştir. var. yaltirikiana’nın saptanan bireylerinin az olması ve bu bireylerin kozalaklarında tohum miktarının azlığı sebebiyle varlığının tehdit altında olduğu gözlenmiştir. Verimli tohumlarından üretilerek varyetenin devamlılığının sağlanmasına ve daha fazla materyal toplanarak moleküler çalışmalarla destekli morfolojik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır
Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin is an endemic taxa for Turkey. In this article, some information about leaf, cone sizes, distribution with habitat of var. yaltirikiana was based on the result of the field studies conducted to examine the current situation in Anatolia. Because the holotype specimen was incomplete, its epitype has also been determined. Because of few identified individuals of var. yaltirikiana and the small amount of seed in their cones, it can be said that its presence is under threat. It is necessary to be ensured the continuity of this variety with production of its viable seeds, and implementation of morphological studies supported by molecular studies with collecting more materials
 • Akkemik, Ü., Yılmaz, H., Oral, D. ve Kaya, A. (2011). Türkiye’de Doğal Yetişen Çam Taksonları Üzerine Bazı Taksonomik Notlar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi 61 (1): 63-78.
 • Akman, Y., Barbéro, M. ve Quézel, P. (1978). Contribution à l’étude de la végétation forestière d’Anatolie méditerranéenne. Phytocoenologia 5: 1-79. doi: 10.1127/phyto/5/1978/1
 • Alptekin, Ü. (1986). Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)’nın Coğrafik Varyasyonları. İ.Ü. Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 170 s.
 • Alptekin, Ü. (1987). Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)’nın coğrafik varyasyonları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 36(2): 132-154.
 • Christensen, K.I. (1993). Comments on the earliest validly published varietal name for the Corsican Pine. Taxon 42: 649-653. doi: 10.2307/1222544.
 • Christensen, K.I. (1997). Gymnospermae (Pinophyta). Şu eserde: Strid, A. ve Tan, K. (edlr.). Flora Hellenica 1: 1-17. Koeltz, Königstein.
 • Coode, J.E. ve J. Cullen, (1965). Pinus L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and East Aegean Islands 1: 72-75. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Delevoy, G. (1949). A Propos de la Systématique de Pinus nigra Arn. Travaux Station Recherches de Groenendaal série B, 12: 1-37.
 • Eckenwalder, J.E. (2009). Conifers of the World. The Complete Reference. Timber Press, Portland London. Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (edlr.) (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Pteridophyta ve Spermatophyta). s. 9, TTKD ve Van 100. Yıl Üniversitesi Yayını, Ankara.
 • Farjon, A. (2005). Pines: Drawings and Descriptions of the Genus Pinus. Netherlands.
 • Farjon, A. (2010). A Handbook of The World’s Conifers 1. Brill Leiden-Boston.
 • Frankis, M.P. (2000). Pinus L. Şu eserde: Güner, A. Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11: 6-7, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.
 • Gaussen, H., Heywood, V.H. ve Chater, A.O. (1964). The Genus Pinus L. Şu eserde: (Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burgers, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M. ve Webb, D.A. (edlr.). Flora Europaea 1: 32-35, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 • Turland, N.J., Wiersema, J.H., Barrie, F.R., Greuter, W., Hawksworth, D.L., Herendeen, P.S., Knapp, S., Kusber, W.- H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T.W., McNeill, J., Monro, A.M., Prado, J., Price, M.J. ve Smith, G.F. (edlr.)
 • (2018). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, Art.9.9. China, July 2017. Regnum Vegetabile 159. Koeltz Botanical Books. doi: 10.12705/Code.2018.
 • Kandemir, A. ve Mataracı, T. (2018). Pinus L. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 2: 324-354, ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Kayacık, H. (1980). Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği Cilt I, Gymnospermae (Açık Tohumlular). İstanbul Üniv. Orman Fakültesi Yayını No: 2642/281. İstanbul.
 • Yaltırık, F. (1988). Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnospermae (Açık Tohumlular). İstanbul Üniv. Orman Fakültesi Yayınları, No. 3443/386. İstanbul.
 • Zsolt, D. ve István, R. (2010). Conifers Around the World. 2, 840 p., Dendro Press, ISBN-10: 9632190610.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Dilek ORAL
Kurum: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi

Yazar: Tuğrul MATARACI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2018

Bibtex @ { bagbahce727743, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {10 - 16}, doi = {10.30796/ANGV.2018.9}, title = {Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Oral, Dilek and Mataracı, Tuğrul} }
APA Oral, D , Mataracı, T . (2018). Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma. Bağbahçe Bilim Dergisi , 5 (3) , 10-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53967/727743
MLA Oral, D , Mataracı, T . "Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 10-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53967/727743>
Chicago Oral, D , Mataracı, T . "Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 (2018 ): 10-16
RIS TY - JOUR T1 - Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma AU - Dilek Oral , Tuğrul Mataracı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 16 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma %A Dilek Oral , Tuğrul Mataracı %T Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma %D 2018 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Oral, Dilek , Mataracı, Tuğrul . "Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma". Bağbahçe Bilim Dergisi 5 / 3 (Eylül 2018): 10-16 .
AMA Oral D , Mataracı T . Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(3): 10-16.
Vancouver Oral D , Mataracı T . Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana Lamb. Holmboe var. yaltirikiana Alptekin Pinaceae ’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2018; 5(3): 16-10.