Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 239 - 258, 29.04.2021

Öz

Araştırma alanı, Eskişehir ilinin Sivrihisar ilçesine bağlı Aşağı Kepen, Ertuğrul, Kurtşeyh ve Buzluca köylerini kapsamakta olup, bu çalışmada bu bölgelerin florası incelenmiştir. Çalışma alanı Yukarı Sakarya Bölümünde, Davis’in Grid Sistemi Haritasına göre ise B3 karesi içerisinde yer almaktadır. 2017-2018 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda alandan 573 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan bu örneklerin teşhisleri neticesinde 41 familyaya ait 215 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 55 tanesi Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı %25,58’dir. Tespiti yapılan taksonların fitocağrafik bölgelere göre dağılımı ise şu şekildedir: 8 (%4) Akdeniz elementi, 5 (%2) Avrupa-Sibirya elementi, 84 (%39) İran-Turan elementi, 118 (%55) geniş yayılışlı ya da fitocoğrafik bölgesi belli olmayan taksonlardır.

Kaynakça

 • Acarlar, M. (2009). 1: 100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Eskişehir J-26 Paftası 1-16. Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
 • Akman, Y. (1999). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, 212-326. Ankara.
 • Aytaç, Z., Koruklu, T., Kaptaner İğci, B. (2017). Acantholimon gemicianum (Plumbaginaceae), a New Species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 54(1-3): 83-88.
 • Baytop, A. (1998). İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul 1-375.
 • Boisser, E., (1867-1888). “Flora Orientalis”, Supplement by Buser, R., Genevé, Vol. 1-5 (1867-1888).
 • Çakır, E. G., (2018). İliç-Kemah (Erzincan) Jips Florası. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-188.
 • Çiçek, M. ve Yaprak, A. E. (2013). Scutellaria yildirimlii (Lamiaceae), a new species from Turkey. Phytotaxa, 132(1): 53-58.
 • Davis, P. H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and East Aegean Islands Vol. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P. H., Mill, R. R. ve Tan. K. (edlr) (1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands, 10: 1-303. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. ve Hedge, I.C. (1975). The Flora of Turkey: Past, Present and Future Candollea, Edinburgh, 30: 331-351.
 • Doğan, M ve Akaydın, G. (2002). A new species of Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) from Ankara, Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 138, 365-368.
 • Duman, H., Aytaç, Z., Ekici, M., Karavelioğulları, A.F., Dönmez, A., Duran, A., (1995). Three new species (Labiatae) from Turkey. Flora Mediterranea, 5: 221-228.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Ankara: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1-150.
 • Erik, S., Tarıkahya, B. (2004). Türkiye Florası Üzerine. Kebikeç, 17: 139-163.
 • Google Earth. 2018: https://earth.google.com/web/, (erişim tarihi: 20.03.2018).
 • Göktürk, R. S. ve Sümbül, H. (2003). Cephalaria aytachii (Dipsacaceae), a New Species from Central Anatolia,Turkey. Annales Botanici Fennici 40: 123-127.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. Ve Başer, K. H. C. (edlr). (2000). Flora of Turkey and the Aegean Island, 11: 1-656. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. Ve Babaç, M. T. (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 1-887.
 • Güner, A. (Editör). (2014). Resimli Türkiye Florası cilt 1. İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, 1-512.
 • Güner, A. (Editör). (2018). Resimli Türkiye Florası cilt 2. İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, 1-800.
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Proje Daire Başkanlığı. (2001). Eskişehir İli Arazi Varlığı, 1-89. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2013). Check-List off Additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. İstanbul Eczacılık Fakültesi Dergisi, 43(1): 33-82.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2015). Check-List off Additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VII. İstanbul Eczacılık Fakültesi Dergisi, 43(1): 61-86.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2017). Check-List off Additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VIII. İstanbul Journal of Pharmacy, 45(1): 31-46.
 • Öztürk, D. (2016). Eskişehir’deki jipsli ve marnlı toprakların flora ve vejetasyonu. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 1-217.
 • Palacio, S., Escudero, A., Montserrat-Marti, G., Maestro, M., Milla, R. and Albert, M. J. (2007). Plants Living on Gypsum: Beyond the Specialist Model. Annals of Botany, 99, 333-343.
 • Parsons, R. F. (1976). Gypsophily in plants. A review. American Midland Naturalist, 96, 1-20.
 • Standards and Petitions Subcommittee of the IUCN Species Survival Commission (2017). Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria version 13, Switzerland: IUCN, 1-108.
 • Yıldırımlı, Ş. (2010). Some new taxa, records and taxonomic treatments from Turkey. OT Sistematik Botanik Dergisi, 17(2): 1-114.
 • Yıldırımlı, Ş. (2012). The heaven of gysophilous phytodiversity of Turkey: Kepen, Sivrihisar, Eskişehir, Turkey, 13 taxa as new. OT Sistematik Botanik Dergisi, 19(2): 1-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yağmur Noyan BAHADIR (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
0000-0001-7068-4557
Türkiye


Hayri DUMAN
Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
0000-0003-2795-9791
Türkiye

Destekleyen Kurum Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası 05/2017-07
Teşekkür Bu çalışma yüksek lisans tezinden alınmıştır. “05/2017-07” kodlu “Aşağı Kepen- Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir) Köyleri Arası Florası” adlı bu çalışmayı maddi olarak destekleyen Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce745948, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {239 - 258}, doi = {10.35163/bagbahce.745948}, title = {Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası}, key = {cite}, author = {Bahadır, Yağmur Noyan and Duman, Hayri} }
APA Bahadır, Y. N. & Duman, H. (2021). Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 8 (1) , 239-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/62104/745948
MLA Bahadır, Y. N. , Duman, H. "Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası" . Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 239-258 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/62104/745948>
Chicago Bahadır, Y. N. , Duman, H. "Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 239-258
RIS TY - JOUR T1 - Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası AU - Yağmur Noyan Bahadır , Hayri Duman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 258 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası %A Yağmur Noyan Bahadır , Hayri Duman %T Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası %D 2021 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Bahadır, Yağmur Noyan , Duman, Hayri . "Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 / 1 (Nisan 2021): 239-258 .
AMA Bahadır Y. N. , Duman H. Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(1): 239-258.
Vancouver Bahadır Y. N. , Duman H. Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(1): 239-258.
IEEE Y. N. Bahadır ve H. Duman , "Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 239-258, Nis. 2021, doi:10.35163/bagbahce.745948