Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 24 2021-04-29

Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri

Rodney BURTON [1]


Bu çalışmanın amacı, 1991-2002 yılları arasında 19 ve daha sonraki dönemlerde 2 hafta olmak üzere Türkiye’nin güneybatısına yapılan seyahatler sonunda bazı bitki taksonları üzerine yapılan gözlemlere ait önemli görülen sonuçları sunmaktır. Çalışmada bugüne kadar uzak alanlardan bilinen çok sayıda taksonun ilginç dağılımları hakkında bilgiler verilmiştir. Familyalar dahil bütün taksonlar alfabetik olarak sıralanmıştır. Taksonların toplama bilgilerinin yanında gerektiğinde kısa betimleri ve ilginç gözlemlerine yer verilmiştir. Bunlara ilave olarak Erophila verna var. grandiflora R.M.Burton bilim dünyasına yeni takson olarak tanımlanmıştır.
amatör botanikçi, Rodney Burton, botanik turisti, flora, yeni bitki taksonları
 • Alava, R. (1972). Tordylium L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 504-512. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Baytop, A. (1985). Molinia Schrank. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 539-540. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Bokhari, M.H. ve Edmondson, J.R. (1982). Limonium Miller. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7: 465-476. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Burton, R.M. (1991). A check-list and evaluation of the flora of Nisyros (Dodecanese, Greece). Willdenowia 20: 15-38.
 • Burton, R.M. (1997). A new variety of Dianthus elegans d’Urv. Karaca Arbor. Mag. 3(4): 183-186.
 • Carlström, A. (1987). A survey of the flora and phytogeography of Rodhos, Simi, Tilos and the Marmaris Peninsula (SE Greece, South-West Turkey). Department of Systematic Botany, University of Lund. Lund.
 • Chamberlain, D.F. (1987). Crenosciadium Boiss. Şu eserde: Davis, P.H. v.d. (edlr.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 473, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Clapham, A.R., Tutin, T.G. ve Warburg, E.F. (1952). Flora of the British Isles. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Coode, M.J.E, ve Cullen, J. (1965). Viola L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1: 524-533. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Coode, M.J.E, ve Cullen, J. (1967). Polygonum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 269-281. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. (1965). Ranunculus L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1: 146-197. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. (1970). Lathyrus L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 3: 328-369. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. (ed). (1965-85). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. ve Plitmann, U. (1970). Vicia L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 3: 274-325. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H, Mill, R. ve Tan, K. (edlr.) (1988). Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Doğan, M. (1985). Trisetum Pers. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands.9: 321-323. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Donner, J. (1985). Verbreitungskarten zu P.H. Davis, ‘Flora of Turkey 1-8’. Linzer Biol. Beitr. 17 (1): 1-120.
 • Duran, A. (2002). Flora of Tuzaklı, Otluk, Gidefi Mountains and Surroundings (Akseki). Turkish J. Bot. 26(5): 303-349.
 • Ehrendorfer, F. ve Schönbeck-Temesy, E. (1982). Galium L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7: 767-849. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Ekim, T. ve Güner, A. (2000). Bozdağ (Denizli, Acıpayam) gezisi. Karaca Arboretum Mag. 5: 97-118.
 • Filfilan, S. ve Elkington, T.T. (1988). Erophila DC. Şu eserde: T.C.G. ve Rich, M.D.B. Plant Crib 1998: 126-128. London.
 • Freitag, H. ve Duman, H. (2000). An unexpected new taxon of Salsola (Chenopodiaceae) From Turkey. Edinburgh Journal of Botany 57(3): 339-348.
 • Gemici, Y. ve Görk, G. (1995). Thlaspi leblebicii. Candollea 50: 43.
 • Guittonneau, G.G. (1972). Contribution à l’étude biosystématique du genre Erodium L’Hér. dans le bassin méditerranéen occidental. Boissiera 20.
 • Güner, A., ve Ekim, T. (edlr.). (2014). Resimli Türkiye Florası 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği and Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayını, İstanbul.
 • Güner, A, Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.). (2012). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hand, R., Hadjikyriakou, G.N., Christodoulou, C.S. ve Frajman, B. (2015). Multiple origins of dendroid shrubs in the eastern Mediterranean Euphorbia hierosolymitana group (Euphorbiaceae) with description of a new species Euphorbia lemessiana, from Cyprus. Bot. J. Linn. Soc. 179(2): 295-307.
 • Hedge, I.C. (1965a). Lepidium L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1: 279-285. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1965b). Heldreichia Boiss. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1: 312-313. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1965c). Thlaspi L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1: 330-341. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1967). Saponaria L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands.2: 138-147. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1970). Onobrychis Adans. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 3: 560-589. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1978). Lagotis Gaertner. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 6: 753-754. Edinburgh University Press., Edinburgh.
 • Hedge, I.C. ve Lamond, J.M. (1972). Oenanthe L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 373-376. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Huber-Morath, A. (1967). Gypsophila Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 149-171. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Huber-Morath, A. (1970). Trigonella L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 3: 452-482. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Huber-Morath, A. (1978). Verbascum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 6: 461-603. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Huber-Morath, A. (1987). Letzte Ergänzungen zu P.H. Davis’ “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” 1-9 (1965-1985). I. Candollea 42: 712-769.
 • Kaynak, G. ve Tarimcilar, G. (2001). New floristic records for the grid square B3 Uluborlu – Isparta (Turkey). Turkish J. Bot. 25(3): 163-165.
 • Kupicha, F.K. (1975a). Lamyropsis (Charadze) Dittrich. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 5: 414-415. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Kupicha, F.K. (1975b). Staehelina L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 5: 594-595. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Meikle, R.D. (1977-85). Flora of Cyprus. Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Melderis, A. (1985). Henrardia C.E. Hubbard Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 271-272. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Menemen, Y. ve Hamzaoģlu, E. (2000). A new species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Salt Lake, Central Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici 37: 285-287.
 • Mill, R.R. (1982). Lamium L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7: 126-148. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Mill, R.R. (1983). The Anatolian itineraries of Felix von Luschan. Notes R.B.G. Edinb. 41: 57-64.
 • Mill, R.R. (1985). Cynosurus L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 512-515. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Miller, A.G. (1982). Thesium L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7: 537-544. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Mutlu, B. ve Erik, S. (2003). Flora of Kızıldağ (Isparta) and environs. Turkish J. Bot. 27(6): 463-493.
 • Nilsson, Ö. (1985). Carex L Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 73-158. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Nydegger-Hügli, M. (1996). Achte Ergänzungen zu P.H. Davis’ ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’ 1-10 (1965-1988). Bauhinia 11/4: 221-238.
 • Nydegger-Hügli, M. (2000). Elfte Ergänzungen zu P.H. Davis’ ‘Flora of Turkey and the East Aegean Islands’ 1-10 (1965-1988). Bauhinia 14: 93-122.
 • Peşmen, H. (1972). Potentilla L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 41-68. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Peşmen, H. ve Chamberlain, D.F. (1972). Filipendula Miller. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 28-36. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Radcliffe-Smith, A. (1982). Euphorbia L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 7: 571-630. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Riedl, H. (1978). Onosma L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 326-376. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Robson, N.J.B. (1967). Hypericum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 355-401. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Scholz, H. (1985). Stipa L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 541-553. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Snogerup, B. ve Snogerup, S. (2001). Bupleurum L. (Umbelliferae) in Europe – 1. The annuals, B. sect. Bupleurum and sect. Aristata. Willdenowia 31: 205-308.
 • Snogerup, S. (1972). Bupleurum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 393-418. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Snogerup, S. (1985). Juncus L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 1-25. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Sorger, F. (1984). Beiträge zur Flora der Türkei V. Linzer Biol. Beitr. 16(2): 113-172.
 • Strid, A. (1997). Dianthus L. Şu eserde: Strid, A. ve Tan, K. (edlr). Flora Hellenica 1: 343-372.
 • Strid, A. (2016). Atlas of the Aegean flora, Part 2: maps. Botanic Gardens and Botanical Museum, Berlin.
 • Tan, K. (1985). Triticum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 9: 245-255. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Tan, K. (1997). Aizoaceae. Şu eserde: Strid, A. ve Tan, K. (edlr.). Flora Hellenica 1: 148-152.
 • Wagenitz, G. (1975). Centaurea L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 5: 465-585. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Yildirimli, Ş. (1998). The chorology of the Turkish species of the Apiaceae family. Ot Sist. Bot. Derg. 4(2): 105-128.
 • Yıldıztugay, E., Küçüködük, M, Özel, M. ve Özdemir, C. (2009). A new record for the Flora of Turkey: Crambe hispanica L. (Brassicaceae). Turk. J. Bot. 33: 227-230.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması, Biyoloji
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4719-0580
Yazar: Rodney BURTON (Sorumlu Yazar)
Kurum: Birleşik Krallık
Ülke: United Kingdom


Teşekkür Jennifer Woods, Robert Mill ve Ian Hedge, Jennifer Lamond ve Robert Mill, E'de Tom Cope ve daha yakın zamanda BM'de John Hunnex'ten çalışmam boyunca cesaret aldım ve yardımlarını gördüm. Eric Clement sık sık bana faydalı tavsiyeler verdi ve Silene diffusissima örneğinin seçimi konusunda yardımcı oldu. Ian Green'e yardımlarından dolayı minnet borçluyum. Ayrıca bu makaleyi yazma konusunda beni cesaretlendiren Adil Güner’e ve Türkçe çevirisini yapan Ali Kandemir’e teşekkür ederim.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce808107, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {1 - 24}, doi = {10.35163/bagbahce.808107}, title = {Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri}, key = {cite}, author = {Burton, Rodney} }
APA Burton, R . (2021). Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri . Bağbahçe Bilim Dergisi , 8 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/62104/808107
MLA Burton, R . "Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri" . Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/62104/808107>
Chicago Burton, R . "Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri AU - Rodney Burton Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri %A Rodney Burton %T Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri %D 2021 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Burton, Rodney . "Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 / 1 (Nisan 2021): 1-24 .
AMA Burton R . Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(1): 1-24.
Vancouver Burton R . Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(1): 1-24.
IEEE R. Burton , "Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 1-24, Nis. 2021, doi:10.35163/bagbahce.808107