Teknik Not
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Kayıt Suyosunlarının Türkçe İsimleri: Ek-I

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 3, 196 - 201, 31.12.2021

Öz

Bu makalede, Türkiye Bitkileri Listesinde (Suyosunları) yer almayan 41 yeni kayıt türe Türkçe isimler verilmiştir. Türler, Cyanobacteria (Mavi-Yeşil Bakteriler) (3), Bacillariophyta (Diyatome) (9), Charophyta (Suşamdanı) (26) ve Chlorophyta (Yeşilalgler) (3) bölümlerine aittir.

Kaynakça

 • Referans1 Aysel, V. (2005). Check-list of the Freshwater Algae of Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Environment 11: 1-124.
 • Referans2 Ehrenberg, C.H.G. (1845). Untersuchungen über die kleinsten lebensformen im quellenlande des Euphrat und Araxes. Bekannt. Verh. Königl. Preuss. Akad. 253-257.
 • Referans3 Gönülol, A., Öztürk, M. ve Öztürk, M. (1996). A Check-list of the Freshwater Algae of Turkey (Türkiye Tatlısu Algleri Listesi). OMÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi 7(1): 8-46.
 • Referans4 Oğuz, A., Akçaalan, R., Köker, L, Gürevin, C., Dorak, Z. ve Abay, M. (2020). Driving factors affecting the phytoplankton functional groups in a deep alkaline lake. Turkish Journal of Botany 44: 633-646.
 • Referans5 Şahin, B. (2005). A preliminary checklist of desmid of Turkey. Cryptogamie Agol. 26(4): 399-415.
 • Referans6 Şahin, B. ve Akar, B (2018). Nine new records from high mountain lakes (Artabel Lakes Nature Park, Gümüşhane/Turkey) for the freshwater diatom flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation 11(3): 56-63.
 • Referans7 Şahin, B. ve Akar, B (2019a). New records from Artabel Lakes Nature Park (Gümüşhane/ Turkey) to the freshwater algal flora of Turkey. Turkish Journal of Botany 43: 135-142.
 • Referans8 Şahin, B. ve Akar, B. (2019b). New desmid records from high mountain lakes in Artabel Lakes Nature Park, Gümüşhane, Turkey. Turkish Journal of Botany 43: 570-583.
 • Referans9 Şahin, B., Akar, B. ve Barinova, S. (2020a). Bioindication of water quality by diatom algae in High mountain lakes of the Natural Park of Artabel Lakes, (Gümüşhane, Turkey). Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 22(1): 1-28.
 • Referans10 Şahin, B., Akar, B. ve Barinova, S. (2020b). Cohabitant charophyte algal flora and its ecology in high-mountain lakes of the Artabel Nature Park (Gümüşhane, Turkey). Botanica Serbica 44(1): 11-25.
 • Referans11 Taşkın, E. (ed.) (2019). Türkiye Bitkiler Listesi (Suyosunları). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Referans12 Türkçe Suyosunu Adları Ekibi (TSAE). (2019). http://www.bizimbitkiler.org.tr (erişim tarihi 25.01.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent ŞAHİN 0000-0002-5477-9676

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ŞAHİN, B. (2021). Yeni Kayıt Suyosunlarının Türkçe İsimleri: Ek-I. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(3), 196-201. https://doi.org/10.35163/bagbahce.873683