Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 3, 158 - 178, 31.12.2021

Öz

Araştırma alanı, Ankara ilinin kuzeybatısındaki Beypazarı ilçesine yaklaşık 6km uzaklıkta yer alan bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanından Mart 2007–Ekim 2009 tarihleri arasında 1011 bitki örneği toplanmıştır. 54 familya ve 198 cinse ait, 328 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Toplam 55 takson (17%) Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: 101’i İran-Turan Elementi (%31); 8’i Akdeniz Elementi (%2,4); 8’i Doğu Akdeniz Elementi (%2,4); 6’sı Avrupa- Sibirya Elementi (%1,8); 205’i bölgesi belirlenemeyen (%62,5) taksonlardır.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1999). Iklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, 212-326. Ankara.
 • Aytaç, Z., (1997). The Revision of the Section Dasyphyllum Bunge of the Genus Astragalus L. of Turkey, Turkish Journal of Botany, 21: 31 – 57.
 • Baytop, A. (1998). İngilizce–Türkçe Botanik Kılavuzu, 1 – 375. İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.
 • Davis, P. H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and East Aegean Islands Vol. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P. H., Mill, R. R. ve Tan. K. (edlr) (1988). Flora of Turkey and East Aegean Islands, 10: 1-303. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H. ve Hedge, I.C. (1975). The Flora of Turkey: Past, Present and Future Candollea, Edinburgh, 30: 331-351.
 • Doğan, M. ve Akaydın, G. (2007). Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 154: 397-419.
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [MGM], (2004). Beypazarı İklim Verileri. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Dönmez, A.A., Yıldırımlı, Ş., (2000). Taxonomy of the Genus Prunus L. (Rosaceae) in Turkey, Turkish Journal of Botany, 24: 187 – 202.
 • Ekici, M , Akan, H , Akan, H , Aytaç, Z . (2015). Taxonomic revision of Astragalus L. section Onobrychoidei DC. (Fabaceae) in Turkey . Turkish Journal of Botany , 39 (4) , 708-745.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Ankara: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1-150.
 • Google Earth. 2008: https://earth.google.com/web/, (erişim tarihi: 26.06.2021).
 • Guest, E. (1980). Flora of Iraq Vol. 4. Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Iraq.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M. T. (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 1-887.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. Ve Başer, K. H. C. (edlr). (2000). Flora of Turkey and the Aegean Island, Edinburgh University Press, 11: 1-656., Edinburgh.
 • Güner E. D,Duman H (2006). Nallıhan (Ankara) kuş cenneti florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13(2), 91 – 114, Ankara.
 • Karadenizli L. (1995). Beypazarı Havzası (Ankara Batısı) Üst Miyosen – Pliyosen Jipsli Serilerinin Sedimeantolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 38: 63-73.
 • Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü [MTA], (2002). Bolu H 27 Paftası Jeoloji haritası, Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Meikle, R.D. (1977 - 1985). Flora of Cyprus, Vol. 1-2. The Bentham-Moxon Trust Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Pignatti, S. (ed.), (1982). Flora D’Italia Vol. 3. Bologna: Edagricole.
 • Rechinger, K.H. (1981). Flora Iranica:, Vol. 1. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Austria, Graz
 • Shishkin, B.K., Komarov, (1964). V.L., Flora of the U.S.R.R. Vol.3. Bishen Singh Mahendra Pal Singh and Koeltz Scientific Books (English version), Moskva-Leningrad
 • T.C. Harita Genel Komutanlığı, (2001). Topografik harita Bolu-H27-c2 paftası, THGK, Ankara
 • Tekşen, M., Aytaç, Z., (2011). The revision of the genus Fritillaria L.(Liliaceae) in the Mediterranean region(Turkey) Turkish Journal of Botany,cilt.35,sa.5,ss.447-478.
 • Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü (1992). Ankara İli Arazi Varlığı. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • Tutin, G. T., Heywood, V. H., Burges, N.A. (1964-1980). Flora Europaea, Vol.(1- 5). Cambridge, Cambridge University Press, UK.
 • Stearn, W.T. (1973). Botanical Latin, History, Grammar Syntax, Terminology and Vocobulary. Great Britain by Redwood Burn Limited Trowbridge & Esher.
 • Şahin, B., Sağıroğlu, M.,Başer, B., (2021) A new Asperula L. (Rubiaceae) species from gypsum steppes of Çankırı province in Turkey Turk J Bot., 45: 243-252
 • Zohary, M., (ed), (1966). Flora Palaestina, Vol.1. Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra ERGİN (Sorumlu Yazar)
0000-0002-8427-9146
Türkiye

Teşekkür Tez çalışmam boyunca her türlü yardımlarıyla, çalışma konusunun seçiminde ve araştırma sonuçlanıncaya kadar geçen süre boyunca tecrübesini, ilgisini ve bilgisini esirgemeyen çok sevgili ve saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mecit VURAL’a ve çalışmam boyunca yardımlarını esirgemeyen teşhislerimde ve çalışmalarımda bana yol gösteren, bilgilerinden faydalandığım, Gazi Üniversitesi Botanik Anabilim Dalı saygıdeğer öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunarım.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce957909, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {158 - 178}, doi = {10.35163/bagbahce.957909}, title = {Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası}, key = {cite}, author = {Ergin, Esra} }
APA Ergin, E. (2021). Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 8 (3) , 158-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/67687/957909
MLA Ergin, E. "Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası" . Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 158-178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/67687/957909>
Chicago Ergin, E. "Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 158-178
RIS TY - JOUR T1 - Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası AU - Esra Ergin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 178 VL - 8 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası %A Esra Ergin %T Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası %D 2021 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Ergin, Esra . "Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 / 3 (Aralık 2021): 158-178 .
AMA Ergin E. Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(3): 158-178.
Vancouver Ergin E. Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(3): 158-178.
IEEE E. Ergin , "Dedenindoruk Tepe (Beypazarı) Florası", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 158-178, Ara. 2021, doi:10.35163/bagbahce.957909