Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 34 - 63, 29.04.2022

Öz

Erzincan, endemik bitkiler başta olmak üzere doğal bitki çeşitliliği bakımından Türkiye’nin önemli illerinin başında gelir. Kayıtlara göre ilde 2500 civarında taksonun doğal yayılışa sahip olduğu bilinmektedir. Gelecekte gerçekleştirilecek floristik çalışmalarla bu sayının daha da artabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmada 2002-2021 yılları arasında Erzincan ilinde gerçekleştirilen münferit botanik gezilere ait tespit edilen ilginç floristik gözlem sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca ilin florasına ait yapılan çalışmalar dikkate alındığında, floristik yönden yeterince araştırılmamış bölgeler ve bitki grupları gelecekte yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla vurgulanmıştır. Onosma argentata Hub.-Mor., Onosma discedens Hausskn. ex Bornm. türünün sinonimi olarak verilmiştir. Adonis paryadrica (Boiss.) Kandemir & Aytaç, Aethionema erzincanum Kandemir & Aytaç, Allium shahinii H.Duman & Ekşi, Eryngium erzincanicum Yıld., Ferulago glareosa Kandemir & Hedge, Gladiolus hamzaoglui H.Duman, Sağıroğlu & Tekşen, Hypericum kemaliyense Dirmenci & N.Robson, Paronychia kocii Budak ve Pastinaca erzincanensis Menemen & Kandemir türlerine ait yeni Türkçe bilimsel adlar önerilmiştir. Elde edilen verilere göre Erzincan’da 596 endemik takson tespit edilmiş olup, bunların 64 kadarı Erzincan iline özgüdür.

Kaynakça

 • Aslay, M. ve Kandemir, A. (2009). Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) Türünün Korunması Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(1): 1-15.
 • Bokhari, M. H. ve Edmondson, J. R. (1982). Limoniopsis Lincz. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Islands 7: 477-478. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Bozkurt, M., Uysal, T. ve Ertuğrul, K. (2020). Comparative morphological and taxonomical studies on some psephellus taxa (Asteraceae) in Turkey. Phytotaxa 430(2): 119-141.
 • Cullen, J. (1967). Atrahaxis L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Islands 2: 266-267. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Chamberlain D. F. ve Matthews V. A. (1969). Astragalus L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Islands 3:49-254. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Çakır-Dindar, E. G. ve Duman, H. (2020). İliç-Kemah (Erzincan) jips florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 7(1): 16-46.
 • Davis P.H. (ed.) 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Dirmenci, T. ve Robson, N. K. (2019). Two new taxa of Hypericum (Hypericaceae) from Turkey. Kew Bulletin 74(4): 1-9.
 • Ekim T. vd. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Van YY Üniversitesi ve Türkiye Tabiatını koruma Derneği. Ankara.
 • Ekşi, G. ve Duman, H. (2020). Allium shahinii: a new species of A. sect. Scorodon (Amaryllidaceae) from Turkey. Phytotaxa 461(3): 195-203.
 • Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı. (2021). http://www.nuhungemisi.gov.tr/. adresinden alındı (ET: 25.12.2021)
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M. T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi:(Damarlı Bitkiler), s.63. Nezahat Gökyiǧit Botanik Bahçesi Yayınları.
 • Hedge, C. (1969). Hedysarum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Islands 3:549-560. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Huber-Morath, A. (1978). Verbascum L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the Aegean Islands 6:461-603. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Kandemir, A. ve Türkmen, Z. (2008). The Flora of Üzümlü-Sakaltutan (Erzincan-Gümüşhane). Turkish Journal of Botany 32(4): 265-304.
 • Kandemir, A. (2009). The rediscovery of some taxa thought to have been extinct in Turkey. Turkish Journal of Botany 33(2): 113-122.
 • Kandemir, A., Sevindi, C., Korkmaz, M. ve Çelikoğlu, Ş. (2015). Erzincan Türkiye’a özgü endemik bitki taksonlarının IUCN tehdit kategorileri. Bağbahçe Bilim Dergisi 2(1): 43-65.
 • Kandemir, A. ve Sevinç, A. (2016). Erzincan botanik araştırmaları tarihi. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Bildiri Kitabı 3: 221-240. 28 Eylül- 1 Ekim 2016, Erzincan.
 • Kandemir, A. ve Yıldız, F. (2016). Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül- 01 Ekim 2016, ss.243-280.
 • Kandemir, A., Aytaç, Z. ve Fişne, A. Y. (2017). Aethionema erzincanum (Brassicaceae), a new species from Turkey. In Annales Botanici Fennici 54(1-3): 1-5.
 • Kandemir, A. (2019). Flora ve vejetasyon s. 35-46. Şu eserde: Erzincan 2019. Erzincan Valiliği Yayını, Erzincan.
 • Kandemir, A., İgcı, B. K., Aytac, Z. ve Fişne, A. (2019). Contributions to the systematics of the Genus Adonis L.(Ranunculaceae) in Turkey. Gazi University Journal of Science 32(4): 1105-1111.
 • Kaya, Y. (1996). Tercan çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli) dağlarının florası. Turkish Journal of Botany 20: 75 – 98.
 • Korkmaz, M. (2008). Floristical diversity and endemic plants of Çayırlı district Erzincan/Turkey. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 8(3): 223-247.
 • Korkmaz, M. ve Karacan, S. (2015). Erzincan’ndaki bazı erozyonlu alanlar ve bu alanların dominant bitki türleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 8(2): 12-23.
 • Korkmaz, M., Özçelik, H., Kandemir, A. ve İlhan, V. (2013). Erzincan ve çevresinde yayılış gösteren doğal Gül (Rosa L.) taksonları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17(1): 49-59.
 • Korkmaz, M., Alpaslan, Z., Turgut, N. ve Ilhan, V. (2014). Ethnobotanical aspects of some geophytes from Ergan Mountain, Turkey. Bangladesh Journal of Botany 43(3): 315-321.
 • Korkmaz, M. ve Turgut, N. (2014). Ergan Dağı (Erzincan) florası. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 7(3): 195-216.
 • Korkmaz, M., Kandemir, A. ve Karacan, S. (2014). A survey on determining the plant taxa of Zetrin spice used in Kemaliye District (Erzincan, Turkey). Bothalia 44(3): 101-118.
 • Korkmaz, M. ve Karakuş, S. (2015). Traditional uses of medicinal plants of Üzümlü district, Erzincan, Turkey. Pak J Bot, 47(1): 125-134.
 • Korkmaz, M., Karakuş, S., Selvi, S. ve Çakılcıoğlu, U. (2016). Traditional knowledge on wild plants in Üzümlü (Erzincan-Turkey), Indian Journal of Traditional Knowledge 15(4): 538-545.
 • Korkmaz, M., Karakuş, S., Özçelik, H. ve Selvi, S. (2016). An ethnobotanical study on medicinal plants in Erzincan, Turkey. Indian Journal of Traditional Knowledge 15(2): 192-202.
 • Menemen, Y., Kandemir, A. ve Downie, S. R. (2016). Pastinaca erzincanensis (Apiaceae), a new species from eastern Turkey and its phylogenetic position within Tordylieae. Annales Botanici Fennici 52 (5–6): 373-382.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3):188-195.
 • Özbek, M. U., Yüzbaşıoğlu, S., Altınözü, H. ve Kandemir, A. (2018). Flora of Kemaliye (Erzincan) District. Hacettepe J. Biol. & Chem. 46 (4): 533–557.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2013). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 43(1): 33-83.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2015). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VII. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 45(1): 61-86.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2017). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VIII. Istanbul J Pharm 47(1): 31-46.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2019). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX. İstanbul Journal of Pharmacy 49(2): 105-120.
 • Riedl, H. (1978). Centaurea L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Islands 6:326-376. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Şenkul, Ç. ve Kaya, S. (2017). Türkiye endemik bitkilerinin coğrafi dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi (69): 109-120.
 • Tekşen, M., Duman, H. ve Sağıroğlu, M. (2021). A new Gladiolus (Iridaceae) species from East Anatolia (Turkey): Gladiolus hamzaoglui. Phytotaxa 496(3): 245-260.
 • Yıldırımlı, Ş. (1995). Flora of Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli). Ot Sistematik Botanik Dergisi 2(1): 1-78.
 • Wagenitz, G. (1975). Centaurea L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the Aegean Islands 5:465-585. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji Çeşitliliğinin Korunuması
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali KANDEMİR
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BOTANİK ANABİLİM DALI
0000-0003-1902-9631
Türkiye


Halil İbrahim TÜRKOĞLU
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BOTANİK ANABİLİM DALI
0000-0002-1400-2993
Türkiye


Faruk YILDIZ (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1937-6748
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1022593, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2022}, volume = {9}, number = {1}, pages = {34 - 63}, doi = {10.35163/bagbahce.1022593}, title = {Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler}, key = {cite}, author = {Kandemir, Ali and Türkoğlu, Halil İbrahim and Yıldız, Faruk} }
APA Kandemir, A. , Türkoğlu, H. İ. & Yıldız, F. (2022). Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler . Bağbahçe Bilim Dergisi , 9 (1) , 34-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/69687/1022593
MLA Kandemir, A. , Türkoğlu, H. İ. , Yıldız, F. "Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler" . Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 34-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/69687/1022593>
Chicago Kandemir, A. , Türkoğlu, H. İ. , Yıldız, F. "Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 34-63
RIS TY - JOUR T1 - Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler AU - Ali Kandemir , Halil İbrahim Türkoğlu , Faruk Yıldız Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 63 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler %A Ali Kandemir , Halil İbrahim Türkoğlu , Faruk Yıldız %T Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler %D 2022 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Kandemir, Ali , Türkoğlu, Halil İbrahim , Yıldız, Faruk . "Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 / 1 (Nisan 2022): 34-63 .
AMA Kandemir A. , Türkoğlu H. İ. , Yıldız F. Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(1): 34-63.
Vancouver Kandemir A. , Türkoğlu H. İ. , Yıldız F. Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(1): 34-63.
IEEE A. Kandemir , H. İ. Türkoğlu ve F. Yıldız , "Erzincan (Türkiye) Florasına Dair Bazı Gözlemler ve Öneriler", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 34-63, Nis. 2022, doi:10.35163/bagbahce.1022593