Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Cortinarius leucopus (Bull.) Fr.: Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 37 - 40, 06.09.2022

Öz

Cortinarius leucopus (Bull.) Fr. türüne ait bazidiyokarplar 2019 yılında Trabzon, Akçaabat, Fengo yaylasından toplanmıştır. Toplanan örnekler morfolojik verilere göre teşhis edilmiş ve makalede Türkiye mikotası için yeni kayıt olarak sunulmuştur. Yeni kaydın arazi ve mikroskopik resimleri ile kısa bir tartışması yapılmıştır. Cortinarius leucopus gri, sarımsı veya kırmızımsı kahverengi, higroskopik ve küt tepe çıkıntılı şapka; açık veya koyu sarımsı veya kırmızımsı kahverengi lameller; beyazımsı veya grimsi kahverengi ve parlak sap; eliptik, hafif dikenli, saman sarısı ve 8–11 × 4–7 μm bazidiyosporlar ve kancalı, düzgün ve paralel hiflerden oluşmuş şapka derisi ile yakın akraba türlerden ayrılır.

Destekleyen Kurum

Trabzon Üniversitesi

Teşekkür

Trabzon Üniversitesi

Kaynakça

 • Acar, İ., Uzun, Y. ve Akata, I. (2021). Some macrofungi determined in Şemdinli and Yüksekova Districts (Hakkari-Turkey). KSU J. Agric Nat 23 (1): 157 –167.
 • Akata, I., Şahin, E., Altuntaş, D. ve Kabaktepe, Ş. (2021). Two new additions to Turkish Tulostoma. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 24 (5): 1104 –1110.
 • Anşin, R. (1983). Türkiye’nin flora bölgeleri ve bu bölgelerde yayılan asal vejetasyon tipleri. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 318 –339.
 • Breitenbach J, Kränzlin F. (2000). Fungi of Switzerland: A Contribution to the Knowledge of the Fungal Flora of Switzerland. Volume 5. Agarics Part 3. Cortinariaceae, Edition Mykologia, Lucerne.
 • Demirak, M. S. Ş., Işık, H. ve Turkekul, İ. (2022). Molecular and morphological identification of Cortinarius eucaeruleus Rob. Henry (subgenus Phlegmacium) from Turkey. Anatolian Journal of Botany 6(1): 27 –33.
 • Güner, A., vd. (2020). Türkçe Mantar Adları. in: Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (eds.). Türkiye Mantarları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers, J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience, Wallingford, UK.
 • Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Nordsvamp, Denmark.
 • Sesli, E. (2018). Cortinarius ve Lyophyllum cinslerine ait yeni kayıtlar. Mantar Dergisi 9(1): 18–23.
 • Sesli, E. (2021). Cortinarius gueneri: a new species from the Euro-Siberian Floristic Region of Turkey. Karstenia 59(1–2): 46–55.
 • Sesli, E. ve Liimatainen, K. (2018). Cortinarius conicoumbonatus (Cortinarius subgen. Telamonia sect. Hinnulei): a new species from spruce-beech forests of the East Black Sea Region of Turkey. Turk J Bot 42: 327 –334.
 • Sesli, E., vd. (2020). Türkiye Mantarları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Uzun, Y., Acar, İ., Akçay, M.E. ve Sadullahoğlu, C. (2020). Kağızman (Kars) yöresi makrofungusları. Mantar Dergisi 11(1): 19–28. doi: 10.30708.mantar.620528.
 • Uzun, Y. ve Kaya, A. (2022). Macromycetes determined in Tonya (Trabzon) District. KSU J. Agric Nat 25 (1): 66–77. DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.857201.

Cortinarius leucopus (Bull.) Fr. (Basidiomycota-Cortinariaceae): A New Record for the Turkish Mycota

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 37 - 40, 06.09.2022

Öz

Kaynakça

 • Acar, İ., Uzun, Y. ve Akata, I. (2021). Some macrofungi determined in Şemdinli and Yüksekova Districts (Hakkari-Turkey). KSU J. Agric Nat 23 (1): 157 –167.
 • Akata, I., Şahin, E., Altuntaş, D. ve Kabaktepe, Ş. (2021). Two new additions to Turkish Tulostoma. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 24 (5): 1104 –1110.
 • Anşin, R. (1983). Türkiye’nin flora bölgeleri ve bu bölgelerde yayılan asal vejetasyon tipleri. KTÜ Orman Fakültesi Dergisi 6(2): 318 –339.
 • Breitenbach J, Kränzlin F. (2000). Fungi of Switzerland: A Contribution to the Knowledge of the Fungal Flora of Switzerland. Volume 5. Agarics Part 3. Cortinariaceae, Edition Mykologia, Lucerne.
 • Demirak, M. S. Ş., Işık, H. ve Turkekul, İ. (2022). Molecular and morphological identification of Cortinarius eucaeruleus Rob. Henry (subgenus Phlegmacium) from Turkey. Anatolian Journal of Botany 6(1): 27 –33.
 • Güner, A., vd. (2020). Türkçe Mantar Adları. in: Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (eds.). Türkiye Mantarları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers, J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience, Wallingford, UK.
 • Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Nordsvamp, Denmark.
 • Sesli, E. (2018). Cortinarius ve Lyophyllum cinslerine ait yeni kayıtlar. Mantar Dergisi 9(1): 18–23.
 • Sesli, E. (2021). Cortinarius gueneri: a new species from the Euro-Siberian Floristic Region of Turkey. Karstenia 59(1–2): 46–55.
 • Sesli, E. ve Liimatainen, K. (2018). Cortinarius conicoumbonatus (Cortinarius subgen. Telamonia sect. Hinnulei): a new species from spruce-beech forests of the East Black Sea Region of Turkey. Turk J Bot 42: 327 –334.
 • Sesli, E., vd. (2020). Türkiye Mantarları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Uzun, Y., Acar, İ., Akçay, M.E. ve Sadullahoğlu, C. (2020). Kağızman (Kars) yöresi makrofungusları. Mantar Dergisi 11(1): 19–28. doi: 10.30708.mantar.620528.
 • Uzun, Y. ve Kaya, A. (2022). Macromycetes determined in Tonya (Trabzon) District. KSU J. Agric Nat 25 (1): 66–77. DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.857201.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ertuğrul SESLİ 0000-0002-3779-9704

Proje Numarası TAP: 20TAP00123
Yayımlanma Tarihi 6 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SESLİ, E. (2022). Cortinarius leucopus (Bull.) Fr.: Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt. Bağbahçe Bilim Dergisi, 9(2), 37-40. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1081861