Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Drimia Cinsi (Asparagaceae) ve Türkiye’deki Türlerinin Türkçe Adlandırılması

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 35 - 36, 06.09.2022

Öz

Asparagaceae familyasında yer alan Drimia (Syn. Urginea) cinsine “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” kitabında Türkçe ad olarak “Cıbılörümcekotu” ve Anthericum cinsine de “Örümcekotu” adı verilmiştir. Adı geçen eserde Anthericum cinsine “Örümcekotu” adı ve Drimia cinsine “Cıbılörümcekotu” adı verilmiştir. Muhtemelen cinslerin birbirine yakınlığından dolayı bu Türkçe ad kullanılmış olabilir. Dolayısıyla, “Cıbılörümcekotu” bitkinin halk arasında kullanılan adı değildir. Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalar incelendiğinde, Drimia cinsinin halk arasında “Adasoğanı” adı ile bilindiği görülmektedir. Bu nedenle, Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi’ne uygun olarak, Drimia cinsi için “Adasoğanı” adı, ve bu cinsin türleri için “Adasoğanı” kelimesinden türevlenen adlar önerilmektedir.

Kaynakça

  • Baytop, T. (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara.
  • Edmondson, J.R. (1984). Urginea. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and east Aegean Islands 8: 213. Edinburgh University Press, Edinburgh.
  • Ferrer Gallego, P. P. (2013). Los tipos nomenclaturales de Scilla autumnalis L. Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae). Lagascalia 33: 37-42.
  • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
  • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3
  • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
  • Pfosser, M. F. ve Speta, F. (2004). From Scilla to Charybdis–is our voyage safer now? Plant Systematics and Evolution 246(3): 245-263.
  • Tuzlacı, E. (2006). Türkiye Bitkileri Sözlüğü (A Dictionary of Turkish Plants). Alfa Basım.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Research Article
Yazarlar

Serpil DEMİRCİ KAYIRAN 0000-0001-8340-3347

Yayımlanma Tarihi 6 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DEMİRCİ KAYIRAN, S. (2022). Drimia Cinsi (Asparagaceae) ve Türkiye’deki Türlerinin Türkçe Adlandırılması. Bağbahçe Bilim Dergisi, 9(2), 35-36.