Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndan (Rize/Türkiye) Yeni Bir Diyatome Kaydı

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2, 41 - 44, 06.09.2022

Öz

2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan 14 göl ve bir göletin bentik suyosunu florasını incelemek için örnekler alındı. Bacillariophyta (Diyatome Bölümü) bölümüne ait toplam 84 tür tespit edildi. Eunotia cristagalli Cleve (Horoz ibiği sufıstığı)’nin Türkiye'nin diyatome florası için yeni kayıt olduğu belirlendi. Bu makalede, türün morfotaksonomisi, ekolojisi ve coğrafik dağılımı hakkında bilgi verildi.

Destekleyen Kurum

Trabzon Üniversitesi BAP Birimi

Teşekkür

Desteklerinden dolayı Trabzon Üniversitesi BAP Birimine teşekkür ederim.

Kaynakça

 • Buczkό, K. ve Magyari, E. (2007). The Holocene diatom flora of Lake Saint Anna (Eastern Carpathians, Europe). Algological Studies 124: 1-28.
 • Cleve, P.T. (1891). The diatoms of Finland. Acta Societtatia pro Fauna et Flora Fennica 8: 1-68.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2006). Kaçkar Dağları Milli Parkı uzun devreli gelişme planı analitik etüt ve sentez raporu. Ankara, Türkiye: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
 • Furse, M., Hering, D., Moog, O., Verdonschot, P., Johnson, R. K., vd. (2006). The STAR project: context, objectives and approaches. Hydrobiologia 566: 3-29.
 • Guiry, M. D. ve Guiry, G. M. (2022). AlgaeBase. Worldwide Electronic Publication. Galway, Ireland: National University of Ireland. Available online at http://www.algaebase.org. (Erişim tarihi 16 Mart 2022).
 • Hoff, U., Dirksen, O., Dirksen, V., Herzschuh, U., Hubberten, H. W., Meyer, H., Van Dan Den Bogaard, C. ve Diekmann, B. (2012). Late Holocene diatom assemblages in a lake-sediment core from Central Kamchatka, Russia. Journal of Paleolimnology 47: 549–560.
 • King, L., Clarke, G., Bennion, H., Kelly, M. ve Yallop, M. (2006). Recommendations for sampling littoral diatoms in lakes for ecological status assessments. Journal of Applied Phycology 18: 15-25.
 • Krammer, K. ve Lange-Bertalot, H. (1991). Bacillariophyceae 3. Teil: Centrales, FragilariaceaeEunotiaceae. In: Suesswasserflora von Mitteleuropa Vol. 2/3. Gustav Fisher, Stuttgart.
 • Mandal, M., Zelazna-Wieczorek, J. ve Sarkar, N.S. (2020). New diatom taxa for the Indian Sundarbans found in short sediment cores. Diatom Research 35: 17-35.
 • Maraşlıoğlu, F. ve Gönülol, A. (2022). Turkish Algae Electronic Publication. Çorum, Turkey: Hitit University. Available online at http://turkiyealgleri.hitit.edu.tr. (Erişim tarihi 16 Mart 2022).
 • Round, F.E. (1953). An investigation of two benthic algal communities in Malharm Tarn, Yorkshire. Journal of Ecology 41: 174-197.
 • Sládečková, A. (1962). Limnological investigation methods for the periphyton (“Aufwuchs”) community. Botanical Review 28: 286-350.
 • Solak, C. N. ve Àcs, É. (2011). Water quality monitoring in European and Turkish rivers using diatoms. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 329-337.
 • Taşkın, E. (ed.) (2019). Türkiye Bitkiler Listesi (Suyosunları). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Türkçe Suyosunu Adları Ekibi (TSAE). (2019). http://www.bizimbitkiler.org.tr (Erişim tarihi 16 Mart 2022).
 • Zaman, M. (2008). Fırtına deresi havzası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın alternatif turizm açısından önemi. Atatürk University Journal of Social Sciences Institute 12: 1-33.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bülent ŞAHİN 0000-0002-5477-9676

Proje Numarası 20TAP00102
Yayımlanma Tarihi 6 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ŞAHİN, B. (2022). Kaçkar Dağları Milli Parkı’ndan (Rize/Türkiye) Yeni Bir Diyatome Kaydı. Bağbahçe Bilim Dergisi, 9(2), 41-44. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1089490