Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff (Basidiomycota-Tricholomataceae): A New Record for the Turkish Mycota

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 61 - 64, 30.12.2022

Öz

Fruiting bodies belonging to the Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff were collected from the Sevinç Neighborhood of Maçka district of Trabzon province in September 2021, described according to morphological data, and presented here as a new record for Turkey with field and microscopic illustrations and a short discussion. The pileus of fruiting bodies is pale greenish yellow, yellowish brown, reddish brown from place to places; lamellae are greenish yellow or pale orange, attached to the stem as wide or drooping on the stipe; stipes are whitish, slightly hairy and bulbous at the base. Basidiospores are broadly elliptical, spiny, and 5−9 × 3−5.5 µm.

Destekleyen Kurum

Trabzon Üniversitesi

Proje Numarası

TAP: 20TAP00123

Teşekkür

Trabzon Üniv.

Kaynakça

 • Breitenbach, J ve Kränzlin, F. (1991). Fungi of Switzerland vol: 3 Boletes and Agarics 1. Part. Verlag Mykologia CH6000 Luzern 9, Switzerland, 361 pp.
 • Clémençon, H. (2009). Methods for Working with Macrofungi: Laboratory Cultivation and Preparation of Larger Fungi for Light Microscopy. Berchtesgaden, Berchtesgadener Anzeiger, Germany.
 • Doğan, H.H., Karadelev, M. ve Işıloğlu, M. (2011). Macrofungal diversity associated with the scale leaf juniper trees, Juniperus excelsa and J. foetidissima, distributed in Turkey. Turkish Journal of Botany 35: 219–237.
 • Işık, H. ve Türkekul, H. (2018). Leucopaxillus lepistoides: A new record for the Turkish mycota from Yozgat province. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2): 402–405.
 • Kaya, A., Uzun, Y. ve Karacan, İ.H. (2006). Edible macrofungi of Başkonuş mountain (Kahramanmaraş) and surroundings). Şu eserde: Olgun, K., Türkozan, O. (edlr). XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, 26–30 July 2006. P. 25. Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası / Aydın.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers, J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience, Wallingford, UK.
 • Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Nordsvamp, Denmark.
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (edlr.). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Ya., Uzun, Yu. ve Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The checklist of fungi of Turkey). Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.

Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff (Basidiomycota-Tricholomataceae): Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 61 - 64, 30.12.2022

Öz

Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff’a ait meyvemsiler 2021 yılı Eylül ayında Trabzon ili Maçka ilçesi Sevinç Mahallesi’nden toplanmış, morfolojik verilere göre betimlenmiş, burada arazi ve mikroskopik resimler ve kısa bir tartışma ile birlikte Türkiye için yeni kayıt olarak sunulmuştur. Meyvemsilerin şapkası soluk yeşilimsi sarı, sarımsı kahverengi, yer yer kırmızımsı kahverengi; lamelleri yeşilimsi sarı veya soluk turuncumsu, sapa genişliği ölçüsünde bağlı veya sap üzerine dökük; sapları beyazımsı, hafif tüylü ve tabanda soğansıdır. Bazidiyosporları geniş eliptik, dikenli ve 5−9× 3−5,5 µm’dir.

Proje Numarası

TAP: 20TAP00123

Kaynakça

 • Breitenbach, J ve Kränzlin, F. (1991). Fungi of Switzerland vol: 3 Boletes and Agarics 1. Part. Verlag Mykologia CH6000 Luzern 9, Switzerland, 361 pp.
 • Clémençon, H. (2009). Methods for Working with Macrofungi: Laboratory Cultivation and Preparation of Larger Fungi for Light Microscopy. Berchtesgaden, Berchtesgadener Anzeiger, Germany.
 • Doğan, H.H., Karadelev, M. ve Işıloğlu, M. (2011). Macrofungal diversity associated with the scale leaf juniper trees, Juniperus excelsa and J. foetidissima, distributed in Turkey. Turkish Journal of Botany 35: 219–237.
 • Işık, H. ve Türkekul, H. (2018). Leucopaxillus lepistoides: A new record for the Turkish mycota from Yozgat province. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (2): 402–405.
 • Kaya, A., Uzun, Y. ve Karacan, İ.H. (2006). Edible macrofungi of Başkonuş mountain (Kahramanmaraş) and surroundings). Şu eserde: Olgun, K., Türkozan, O. (edlr). XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, 26–30 July 2006. P. 25. Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası / Aydın.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers, J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience, Wallingford, UK.
 • Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Nordsvamp, Denmark.
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (edlr.). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Ya., Uzun, Yu. ve Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The checklist of fungi of Turkey). Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertuğrul Sesli 0000-0002-3779-9704

Proje Numarası TAP: 20TAP00123
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sesli, E. (2022). Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff (Basidiomycota-Tricholomataceae): Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt. Bağbahçe Bilim Dergisi, 9(3), 61-64. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1096136