Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 90 - 98, 30.12.2022

Öz

Asan vd., Aralık 2021’de ilk defa Türkiye’den rapor edilen tüm arke ve bakterilerin filum, familya, cins, tür ve alttür listesini Türkçe isimleri ile birlikte bir kitap olarak yayınlamışlardır. Fakat ulaşılamayan yayınların olabileceği ve sürekli olarak yeni literatürlerin yayınlandığı dikkate alındığında, Türkiye için yeni arke ve bakteri kayıtları olacaktır. Nitekim Asan vd. (2021)’nın kitabının yayınlanmasından sonra yeni bakteri kayıtlarına rastlanmıştır. Kısa aralıklarla yeni kitap yayınlamaktan ziyade, yeni kayıtları makale olarak yayınlamak, listeyi güncel tutmak bakımından önemlidir. Bu çalışmamızda, bakterilere ait olmak üzere Türkiye için 47 yeni tür, 1 alttür ve 4 cins kaydı verilmiştir. Metin içinde sol başına * sembolü verilen bakteri tür ve alttürleri, Türkiye için yeni kayıtdır. Yeni kayıt cinslerin başına ise # sembolü konmuştur.

Kaynakça

 • Ahamada-Rachid, N. ve Doğruöz-Güngör, N. (2022). Screening of bioactive compounds for biomedical and industrial uses from Actinobacteria isolated from the Parsik Cave (Turkey). Johnson Matthey Technology Review. DOI: https://doi.org/10.1595/205651322X16482034395036.
 • Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ. ve Kocagöz, Z.T. (edlr), Altıntaş Kazar, G., Asan, H., Aygül, A., Bıyık, H.H., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Giray, G., Görmez, A., Kadaifçiler, D., Kipritçi, Z., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Masume Uslu, F., Mercimek Takcı, H.A., Örtücü, S., Özşavlı, A., Poyrazoğlu Çoban, E., Selamoğlu, Z., Sesin Kocagöz, A., Sevindik, M., Türksever Tetiker, A., Uğraş, S., Zorba, N.N. (2021). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey). 951 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Aydemir, Ö., Özözen Şahin, E., Elmas, B. ve Caha, V. (2022). A rare infectious agent: Elizabethkingia anophelis; second case reported from Turkey. Konuralp Med. J. 14 (1): 168-171.
 • Balcı, G., Koç, A., Ertürk, Y., Keles, H., Kılıç, T. ve Bakoğlu, N. (2021). Arbuskular mikorizal mantarlar ile rizobakterilerin birlikte uygulanmalarının kireçli topraklarda organik çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite unsurları üzerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bil. Derg. 25(4): 448-456.
 • Breed, R.S., Murray, E.G.D. ve Smith, N.R. (Ayrıca katkı yapan 54 araştırıcı). (1957). Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 7. Baskı. 1094 Sayfa. The Williams Wilkins Company. Baltimore, USA.
 • Doğan, G. ve Taşkın, B. (2021). Hydrolytic enzymes producing bacterial endophytesof some Poaceae plants. Polish J. Microbiol. 70(3): 297-304.
 • Garrity, G.M. (Şef Editör), Brenner, D.J., Krieg, N.R. ve Staley, J.T. (edlr.). (2005). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. İkinci baskı. Cild 2. The Proteobacteria. Part B: The Gammaproteobacteria. 1106 Sayfa. Springer. ABD.
 • Goodfellow, M., Kämpfer, P., Busse, H.J., Trujillo, M.E., Suzuki, K.I., Ludwig, W. ve Whitman, W.B. (edlr.). (2012). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2. baskı., cilt 5. The Actinobacteria, kısım A. 2083 Sayfa. Springer. ABD.
 • Güner, A., Alkayış, M.F., Asal, D., Asan, A., Asan, H., Aydınkal, R.M., Aydoğdu, H., Aygül, A., Bilici, E.B., Bıyık, H.H., Çimen, A.Ö., Çıngay, B., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Gemici, A., Giray, G., Kanoğlu, S.S., Karaltı, İ., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Körüklü, S.T., Özkan, A.M., Öztekin, M., Poyrazoğlu Çoban, E., Sarısoy, G., Sevindik, M., Tekşen, M., Uğraş, S., Yalçınkaya, R. ve Zorba, N.N. (2021). Türkçe Arke ve Bakteri Adları. Şu eserde: Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (edlr): Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Houida, S., Yakkou, L., Kaya, L.O., Bilen, S., Fadil, M., Raouane, M., El Harti, A. ve Amghar, S. (2022). Biopriming of maize seeds with plant growth-promoting bacteria isolated from the earthworm Aporrectodea molleri: effect on seed germination and seedling growth. Lett. Appl. In Microbiol. Baskıda
 • Karabacak, E.G., Adıgüzel, A.O., Saygın, H. ve Çon, A.H. (2022). Aktinobakteri izolatlarının transglutaminaz, levansukraz ve beta galaktozidaz üretim yetenekleri. Akademik Gıda. 20 (1): 30-39.
 • LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature. https://bacterio.net/ (erişim: 19.4.2022).
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Derg. 8 (3): 188-195.
 • Önalan, Ş., Seçkin, H. (2021). Identification and phylogenetic differences of newly isolated Streptomyces sp. Türk Tarım Doğa Bil. Derg. 8 (3): 680-685.
 • Özdoğan, D.K., Akçelik, N. ve Akçelik, M. (2022). Genetic diversity and characterization of plant growth-promoting effects of bacteria isolated from rhizospheric soils. Curr. Microbiol. 79: 132.
 • Safa Çelik, M., Aksu, A., Yenidünya, A.F. ve Çetinkaya, S. (2022). Tromethamine and dodecanol-like compounds appear to be the major secondary metabolites of Streptomyces decoyicus (M*). Research Square. 13 pp. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1223611/v1. Link: https://assets.researchsquare.com/files/rs-1223611/v1/d3ccb545-4bee-42a6-9eb3-08cf6ddeb023.pdf?c=1646256771.
 • Şenocak, A., Ünal, F. ve Yıldırır, M. (2020). Çimlerde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium cerealis'in biyolojik mücadelesinde yerli bakteriyel izolatların kullanımı. Türkiye Biyolojik Müc. Derg. 11(1): 23-33.
 • Sezen, S., Güllüce, M., Karadayi, M., Işık, C., Alaylar, B., Doğan, S. ve Koc, T.Y. (2020). Characterization of bacterial flora from Afşin–Elbistan lignite mine for potential microbial biotech applications. Geomicrobiol. J. 37(9): 798-803.
 • Soylu, S., Kara, M., Soylu, E.M., Uysal, A. ve Kurt, Ş. (2022). Geotrichum citri-aurantii’nin sebep olduğu turunçgil ekşi çürüklük hastalığının biyolojik mücadelesinde endofit bakterilerin biyokontrol potansiyellerinin belirlenmesi. Tekirdağ Zir. Fak. Derg. 19 (1): 177-191.
 • Tokatlı, A., İdil, Ö., Saygın, H. ve Şahin, N. (2021). Streptomyces ureilyticus sp. nov. and Streptomyces mesophilus sp. nov., two novel Actinobacteria with antimicrobial activity isolated from lake sediment. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 71(3): DOI: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.004738 (Baskıda).
 • Veyisoglu, A., Cetin, D., Inan Bektas, K., Guven, K. ve Sahin, N. (2016). Streptomyces .sp. nov., isolated from deep marine sediment. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 66: 4856-4863.
 • Veyisoğlu, A. ve Tatar, D. (2021). Screening of acidophilic Actinobacteria that show activity against paddy pest fungi. Int. J. Agr. Environ. Food Sci. 5(3): 425-432.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet ASAN> (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4132-3848
Türkiye


Gulay GİRAY>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8703-6465
Türkiye


Halide AYDOĞDU>
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1778-2200
Türkiye

Teşekkür Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey) isimli eserin (Asan ve Ark.,2021) ve sonrasında bu makalenin ortaya çıkmasında, İstanbul NGBB Müdürü ve liste kitaplarının Külliyat Editörü Sn. Prof. Dr. Adil Güner’in fikri ve kişisel çabası, bu konudaki engin deneyimi ve öncülüğü rol oynamıştır; kendisine çok teşekkür ederiz. Yeni Türkçe isimlerin başka organizmalar için kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ve önerilen Türkçe isimlerin uygunluk kontrolü için, NGBB isim kütüklerinden yararlanılmıştır. Bunun için başta Sn Burçin Cingay olmak üzere bazı Türkçe isimler için öneride bulunan ve katkı yapan bütün uzmanlara teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1112069, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2022}, volume = {9}, number = {3}, pages = {90 - 98}, doi = {10.35163/bagbahce.1112069}, title = {Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1}, key = {cite}, author = {Asan, Ahmet and Giray, Gulay and Aydoğdu, Halide} }
APA Asan, A. , Giray, G. & Aydoğdu, H. (2022). Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1 . Bağbahçe Bilim Dergisi , 9 (3) , 90-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1112069
MLA Asan, A. , Giray, G. , Aydoğdu, H. "Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1" . Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 90-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1112069>
Chicago Asan, A. , Giray, G. , Aydoğdu, H. "Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 90-98
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1 AU - AhmetAsan, GulayGiray, HalideAydoğdu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 98 VL - 9 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1 %A Ahmet Asan , Gulay Giray , Halide Aydoğdu %T Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1 %D 2022 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Asan, Ahmet , Giray, Gulay , Aydoğdu, Halide . "Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 / 3 (Aralık 2022): 90-98 .
AMA Asan A. , Giray G. , Aydoğdu H. Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 90-98.
Vancouver Asan A. , Giray G. , Aydoğdu H. Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 90-98.
IEEE A. Asan , G. Giray ve H. Aydoğdu , "Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 90-98, Ara. 2022, doi:10.35163/bagbahce.1112069