Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 10 - 17, 30.12.2022

Öz

Fritillaria gencensis 2019 yılında Bingöl ili Genç ilçesinden yeni bir tür olarak tanımlanmıştır. 2021 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan botanik gezileri esnasında F. gencensis’e ait örnekler tip lokalitesinden toplanıp fotoğrafları çekilmiştir. Bu örnekler incelendiğinde F. gencensis’in orijinal yayında verilen betiminde bazı morfolojik farklılıklar ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıklar ve eksiklikler dikkate alınarak türün betimi yeni toplanan örneklerden yararlanılarak yeniden hazırlanarak sunulmuştur. F. gencensis türü için yeni Türkçe bilimsel ad ve IUCN kategorisi önerilmiştir. Ayrıca F. gencensis ile yakın türler arasında farklılık tablosu bu yayında verilmiştir.

Kaynakça

 • Advay, M., Tekşen, M. ve Maroofi, H. (2015). Fritillaria avromanica sp. nov. (Liliaeceae) from Iran and notes on F. melananthera in Turkey. Nord. J. of Bot. 5 (33): 526–531.
 • Boissier, P.E. (1882). Flora Orientalis. 5: 176–190. Basel, Geneva. https://doi.org/10.5962/bhl.title.20323
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • International Plant Names Index (IPNI). (2008) The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. http://www.ipni.org, (erişim tarihi: 21.07.2022).
 • IUCN Standards and Petitions Committee. (2022) Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 15.1. Prepared by the Standards and Petitions Committee. http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf (erişim tarihi: 21.07.2022).
 • Jordanov, D. (ed.) (1964). Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. 2: 269–271. Aedibus Acad. Sci. Bulgaricae Serdicae.
 • Losina-Losinskaja, A.S. (1968). Fritillaria L. Şu eserde: Komarov, V.L. (ed.) Flora of the U.S.S.R. 4: 232–246. Israel: Israel Program for Scientific Translations.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3 (3): 1–3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
 • Post, G.E. ve Dinsmore, J.E. (1933). Flora of Syria, Palestine and Sinai. 2. American Press, Beirut, Lebanon.
 • Rechinger, K.H. (1990). Fritillaria L. Şu eserde: Rechinger, K.H. (ed.) Flora Iranica 165: 61–76. Akad. Druck- und Verlagsanstalt.
 • Rix, E.M. (1980). Fritillaria L. Şu eserde: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. ve Webb, D.A. (edlr.) Flora Europaea. 5: 31–34. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Rix, E.M. (1984). Fritillaria L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.) Flora of Turkey and the east Aegean Islands. 8: 284–302. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Rix, E.M. (2011). 711. Fritillaria hermonis. Curtis’s Botanical Magazine 28: 169–175. https://doi.org/10.1111/j.1467-8748.2011.01743.x
 • Tekşen, M. (2018). Fritillaria L. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) Resimli Türkiye Florası. 2: 800–876. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Tekşen, M. ve Aytaç, Z. (2011). The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Tr. J. of Bot. 35: 447–478. https://doi.org/10.3906/bot-0812-9
 • Thiers, B. (2022) Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. http://sweetgum.nybg.org/ih/ (erişim tarihi: 21.07.2022).
 • Wendelbo, P. (1985). Fritillaria L. Şu eserde: Townsend, C.C. ve Guest, E. (edlr.) Flora of Iraq 8: 76–82. Baghdad: The Whitefriars Press.
 • Xinqi, C. ve Mordak, H.V. (2000). Fritillaria L. Şu eserde: Wu, Z.Y. ve Raven, P.H. (edlr.) Flora of China, 24: 127–133. Science Press: Beijing, China and Missouri Botanical Garden Press: St. Louis, Missouri, USA.
 • Yıldırım, H. ve Tekşen, M. (2021). Fritillaria arsusiana (Lilieae, Liliaceae), a new species from southern Anatolia. Phytotaxa 502 (2): 149–159. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.502.2.3
 • Yıldırımlı, Ş., Kılıç, Ö., ve Demirpolat, A. (2019). A new unexpected species of Fritillatia, F. gencensis (Liliaceae) from Genç, Bingöl, Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 26 (1): 1–11.

Contributions to the morphological knowledge of Fritillaria gencensis (Liliaceae), new Turkish name and proposal of risk category

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 10 - 17, 30.12.2022

Öz

Fritillaria gencensis was identified as a new species from Genç district of Bingöl province in 2019. During the botanical trips made in the Genç district of Bingöl in 2021, specimens of F. gencensis were collected from the type locality and photographed. When these samples were examined, it was determined that there were some morphological differences and deficiencies in the description of F. gencensis given in the original publication. Considering these differences and deficiencies, the description of the species has been re-prepared and presented. A new Turkish name and risk category have been proposed for F. gencensis. In addition, a table of differences between F. genensis and related species is given in this publication.

Kaynakça

 • Advay, M., Tekşen, M. ve Maroofi, H. (2015). Fritillaria avromanica sp. nov. (Liliaeceae) from Iran and notes on F. melananthera in Turkey. Nord. J. of Bot. 5 (33): 526–531.
 • Boissier, P.E. (1882). Flora Orientalis. 5: 176–190. Basel, Geneva. https://doi.org/10.5962/bhl.title.20323
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • International Plant Names Index (IPNI). (2008) The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. http://www.ipni.org, (erişim tarihi: 21.07.2022).
 • IUCN Standards and Petitions Committee. (2022) Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 15.1. Prepared by the Standards and Petitions Committee. http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf (erişim tarihi: 21.07.2022).
 • Jordanov, D. (ed.) (1964). Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae. 2: 269–271. Aedibus Acad. Sci. Bulgaricae Serdicae.
 • Losina-Losinskaja, A.S. (1968). Fritillaria L. Şu eserde: Komarov, V.L. (ed.) Flora of the U.S.S.R. 4: 232–246. Israel: Israel Program for Scientific Translations.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3 (3): 1–3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
 • Post, G.E. ve Dinsmore, J.E. (1933). Flora of Syria, Palestine and Sinai. 2. American Press, Beirut, Lebanon.
 • Rechinger, K.H. (1990). Fritillaria L. Şu eserde: Rechinger, K.H. (ed.) Flora Iranica 165: 61–76. Akad. Druck- und Verlagsanstalt.
 • Rix, E.M. (1980). Fritillaria L. Şu eserde: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. ve Webb, D.A. (edlr.) Flora Europaea. 5: 31–34. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Rix, E.M. (1984). Fritillaria L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.) Flora of Turkey and the east Aegean Islands. 8: 284–302. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Rix, E.M. (2011). 711. Fritillaria hermonis. Curtis’s Botanical Magazine 28: 169–175. https://doi.org/10.1111/j.1467-8748.2011.01743.x
 • Tekşen, M. (2018). Fritillaria L. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) Resimli Türkiye Florası. 2: 800–876. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Tekşen, M. ve Aytaç, Z. (2011). The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Tr. J. of Bot. 35: 447–478. https://doi.org/10.3906/bot-0812-9
 • Thiers, B. (2022) Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. http://sweetgum.nybg.org/ih/ (erişim tarihi: 21.07.2022).
 • Wendelbo, P. (1985). Fritillaria L. Şu eserde: Townsend, C.C. ve Guest, E. (edlr.) Flora of Iraq 8: 76–82. Baghdad: The Whitefriars Press.
 • Xinqi, C. ve Mordak, H.V. (2000). Fritillaria L. Şu eserde: Wu, Z.Y. ve Raven, P.H. (edlr.) Flora of China, 24: 127–133. Science Press: Beijing, China and Missouri Botanical Garden Press: St. Louis, Missouri, USA.
 • Yıldırım, H. ve Tekşen, M. (2021). Fritillaria arsusiana (Lilieae, Liliaceae), a new species from southern Anatolia. Phytotaxa 502 (2): 149–159. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.502.2.3
 • Yıldırımlı, Ş., Kılıç, Ö., ve Demirpolat, A. (2019). A new unexpected species of Fritillatia, F. gencensis (Liliaceae) from Genç, Bingöl, Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 26 (1): 1–11.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup YAPAR> (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-5298-0085
Türkiye


Lütfi BEHÇET>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8334-7816
Türkiye


Mehtap TEKŞEN>
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0191-4229
Türkiye


Abdurrahim ÇETİN>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2021-8472
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1151569, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2022}, volume = {9}, number = {3}, pages = {10 - 17}, doi = {10.35163/bagbahce.1151569}, title = {Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi}, key = {cite}, author = {Yapar, Yakup and Behçet, Lütfi and Tekşen, Mehtap and Çetin, Abdurrahim} }
APA Yapar, Y. , Behçet, L. , Tekşen, M. & Çetin, A. (2022). Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi . Bağbahçe Bilim Dergisi , 9 (3) , 10-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1151569
MLA Yapar, Y. , Behçet, L. , Tekşen, M. , Çetin, A. "Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi" . Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 10-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1151569>
Chicago Yapar, Y. , Behçet, L. , Tekşen, M. , Çetin, A. "Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 10-17
RIS TY - JOUR T1 - Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi AU - YakupYapar, LütfiBehçet, MehtapTekşen, AbdurrahimÇetin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 17 VL - 9 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi %A Yakup Yapar , Lütfi Behçet , Mehtap Tekşen , Abdurrahim Çetin %T Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi %D 2022 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Yapar, Yakup , Behçet, Lütfi , Tekşen, Mehtap , Çetin, Abdurrahim . "Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 / 3 (Aralık 2022): 10-17 .
AMA Yapar Y. , Behçet L. , Tekşen M. , Çetin A. Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 10-17.
Vancouver Yapar Y. , Behçet L. , Tekşen M. , Çetin A. Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 10-17.
IEEE Y. Yapar , L. Behçet , M. Tekşen ve A. Çetin , "Fritillaria gencensis (Liliaceae)’in Morfolojik Bilgilerine Katkılar, Yeni Türkçe Bilimsel Ad ve IUCN Kategori Önerisi", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 10-17, Ara. 2022, doi:10.35163/bagbahce.1151569