Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Cortinarius brunneofulvus (Cortinariaceae): Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2, 256 - 259, 23.08.2023

Öz

Cortinarius brunneofulvus Fr. türüne ait früktifikasyonlar 2022 Yılı Ekim ayında Trabzon ili Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi’nden toplanmıştır. Toplama sırasında früktifikasyonlara ait kaba morfolojik özellikler, olası mikorizal ilişkiler, koordinatlar, şapka ve sapın rengi, biçimi ve büyüklüğü not edilmiştir. Yeni kayıt makroskobik ve mikroskobik verilere göre betimlenmiş, bu dokümanda ilgili şekiller ve kısa bir tartışma ile birlikte sunulmuştur. Elde edilen verilere göre yeni kayıt koyu veya açık kırmızımsı veya turuncumsu kahverengi, konik, konvex, nispeten düz, lifli, 40−75 mm şapka; bej kahvesi veya soluk pas rengi lameller; kırılgan ve uzunluğuna lifli sap; kahverengimsi zemin üzerinde beyazımsı, grimsi veya kahverengimsi yüzük; eliptik, dikenli ve 8−11 × 5−7 µm bazidiyosporlar ve kese benzeri kenar hücreleri ile teşhis edilir.

Destekleyen Kurum

Trabzon Üniversitesi

Teşekkür

Trabzon Üniversitesi

Kaynakça

 • Breitenbach, J. ve Kränzlin, F. (2000). Fungi of Switzerland: A Contribution to the Knowledge of the Fungal Flora of Switzerland. 5. Agarics Part 3. Cortinariaceae. Lucerne, Edition Mykologia.
 • Clémençon, H. (2009). Methods for Working with Macrofungi: Laboratory Cultivation and Preparation of Larger Fungi for Light Microscopy. Berchtesgaden, Berchtesgadener Anzeiger, Germany.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers, J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience, Wallingford, UK.
 • Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Nordsvamp, Denmark.
 • Niskanen, T., Kytövuori, I., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Brandbrud, T.E., Frøslev, T.G., Høiland, K., Jeppesen, T.S., Liimatainen, K. ve Lindström, H. (2018). Cortinarius (Pers.) Gray. Şu eserde: Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (edlr). (2018). Funga Nordica: Agaricoid, Boletoid, Clavarioid, Cyphelloid and Gastroid Genera. 762–885. Copenhagen, Nordsvamp.
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (edlr). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Ya., Uzun, Yu. ve Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The Checklist of Fungi of Turkey). Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.

Cortinarius brunneofulvus (Cortinariaceae): A New Record for the Turkish Mycota

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2, 256 - 259, 23.08.2023

Öz

Fruiting bodies belonging to the species of Cortinarius brunneofulvus Fr. were collected from Mataracı Neighborhood of the Maçka district of Trabzon province in October 2022. During the collection, coarse morphological features, possible mycorrhizal relationships, coordinates, color, shape and size of the pileus and stem were noted. The new record is described according to macroscopic and microscopic data and presented in this document with relevant figures and a brief discussion. According to the data obtained, the new record is identified with dark or light reddish or orange-brown, conical, convex, relatively flat, fibrous, 40−75 mm pileus; beige brown or pale rust color lamellae; brittle and longitudinal fibrous stem; whitish, greyish or brownish ring on a brownish background; elliptical, spinose, 8−11 × 5−7 µm basidiospores and vesiculate marginal cells.

Kaynakça

 • Breitenbach, J. ve Kränzlin, F. (2000). Fungi of Switzerland: A Contribution to the Knowledge of the Fungal Flora of Switzerland. 5. Agarics Part 3. Cortinariaceae. Lucerne, Edition Mykologia.
 • Clémençon, H. (2009). Methods for Working with Macrofungi: Laboratory Cultivation and Preparation of Larger Fungi for Light Microscopy. Berchtesgaden, Berchtesgadener Anzeiger, Germany.
 • Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers, J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience, Wallingford, UK.
 • Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (2008). Funga Nordica. Agaricoid, Boletoid and Cyphelloid Genera. Nordsvamp, Denmark.
 • Niskanen, T., Kytövuori, I., Bendiksen, E., Bendiksen, K., Brandbrud, T.E., Frøslev, T.G., Høiland, K., Jeppesen, T.S., Liimatainen, K. ve Lindström, H. (2018). Cortinarius (Pers.) Gray. Şu eserde: Knudsen, H. ve Vesterholt, J. (edlr). (2018). Funga Nordica: Agaricoid, Boletoid, Clavarioid, Cyphelloid and Gastroid Genera. 762–885. Copenhagen, Nordsvamp.
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (edlr). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Ya., Uzun, Yu. ve Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The Checklist of Fungi of Turkey). Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertuğrul SESLİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3779-9704
Türkiye

Proje Numarası TAP: 20TAP00123
Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sesli, E. (2023). Cortinarius brunneofulvus (Cortinariaceae): Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt . Bağbahçe Bilim Dergisi , 10 (2) , 256-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/79532/1245321