Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Florası için Yeni Bir Bitki Taksonu Kaydı: Peltariopsis grossheimii N. Busch (Brassicaceae)

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 304 - 310, 31.12.2023

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’nin Van ilinden daha önce toplanıp Wienn Herbaryumu’nda örneği bulunmasına rağmen Türkiye Florası’nda kayıtlı olmayan Peltariopsis grossheimii türünün Türkiye’deki varlığı belirlenmiştir. Türe ait örnekler makalenin yazarları tarafından Bitlis-Süphan Dağı’ndan toplanmıştır. Türün betimi bu toplanan örnekler üzerinden yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca türün doğal habitatındaki fotoğrafları ve yayılış alanı haritası da çalışmada sunulmuştur.

Teşekkür

2021 yılında Süphan Dağı’na yaptığı bir gezi esnasında taban yapraklarının güzelliği dikkatini çektiği için örneklerin fotoğraflarını çekerek bize gönderen Osman Fidan’a, Tendürek Dağı’ndan toplanan herbaryum örneğinin fotoğrafını gönderen ve makalede kullanımına izin veren “Naturhistorisches Museum Wienn” yetkilisi Michael Polansky’e teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Busch, N.A. (1939). Peltariopsis N. Busch. Şu eserde: Komorov, V. L. (ed), Flora of USSR 8: 426 -427. Akademii Nauk SSSR, Leningrad.
 • Christenhusz, M.J. ve Byng, J.W. (2016). The number of known plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa 261: 201–217. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.1
 • Davis, P.H., Cullen, J. ve Coode M.J.E. (1965). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H., Miller R.R. ve Tan K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Francis, A., Lujan-Toro, B.E., Warwick, S., Macklin, J.A., Martin, S.L. (2022): Update on the Brassicaceae Species Checklist. v1.8. Biodiversity Data Journal. Dataset/Checklist. http://ipt.pensoft.net/resource?r=aafc-brassicaceae-checklist&v=1.8, (erişim tarihi: 25.02.2023).
 • Google Inc. (2023). Google Earth (Version 7.3.4.8248) [Software]. http://www.google.com/earth/index.html.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1976). A systematic and geographical survey of the Old World Cruciferae. Şu eserde: MacLeod, A.J., Jones, B.M.G. (edlr.), The Biology and Chemistry of the Cruciferae. London, New York & San Francisco: Academic Press, pp. 1-45.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1–3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
 • POWO. (2022). Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.plantsoftheworldonline.org/ (erişim tarihi: 25.12.2023).
 • Rechinger, K.H. (1968). Peltariopsis N. Busch. Şu eserde: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica 57: 133. Akad. Druck -und Verlagsanstalt, Graz.
 • RBGE. (2022). https://data.rbge.org.uk/herb/E00326982, (erişim tarihi: 25.02.2023).

A New Plant Taxon Record for the Flora of Turkey: Peltariopsis grossheimii N. Busch (Brassicaceae)

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 304 - 310, 31.12.2023

Öz

In this study, the existence of the Peltariopsis grossheimii species in Türkiye, which was determined although it was collected from the Van province of Türkiye and its specimen was found in the Wienn Herbarium was not registered in the Flora of Türkiye, was determined. Specimens of the species were collected from Bitlis-Süphan Mountain by the authors of the article. The description of the species was rearranged on the basis of these collected specimens. In addition, photographs in the natural habitat and its distribution map of the species are also presented in the study.

Kaynakça

 • Busch, N.A. (1939). Peltariopsis N. Busch. Şu eserde: Komorov, V. L. (ed), Flora of USSR 8: 426 -427. Akademii Nauk SSSR, Leningrad.
 • Christenhusz, M.J. ve Byng, J.W. (2016). The number of known plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa 261: 201–217. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.261.3.1
 • Davis, P.H., Cullen, J. ve Coode M.J.E. (1965). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H., Miller R.R. ve Tan K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Francis, A., Lujan-Toro, B.E., Warwick, S., Macklin, J.A., Martin, S.L. (2022): Update on the Brassicaceae Species Checklist. v1.8. Biodiversity Data Journal. Dataset/Checklist. http://ipt.pensoft.net/resource?r=aafc-brassicaceae-checklist&v=1.8, (erişim tarihi: 25.02.2023).
 • Google Inc. (2023). Google Earth (Version 7.3.4.8248) [Software]. http://www.google.com/earth/index.html.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hedge, I.C. (1976). A systematic and geographical survey of the Old World Cruciferae. Şu eserde: MacLeod, A.J., Jones, B.M.G. (edlr.), The Biology and Chemistry of the Cruciferae. London, New York & San Francisco: Academic Press, pp. 1-45.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1–3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
 • POWO. (2022). Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.plantsoftheworldonline.org/ (erişim tarihi: 25.12.2023).
 • Rechinger, K.H. (1968). Peltariopsis N. Busch. Şu eserde: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica 57: 133. Akad. Druck -und Verlagsanstalt, Graz.
 • RBGE. (2022). https://data.rbge.org.uk/herb/E00326982, (erişim tarihi: 25.02.2023).
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Fidan 0000-0002-0255-9727

Hüseyin Eroğlu 0000-0001-9171-5607

Süleyman Mesut Pınar 0000-0002-1774-7704

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Fidan, M., Eroğlu, H., & Pınar, S. M. (2023). Türkiye Florası için Yeni Bir Bitki Taksonu Kaydı: Peltariopsis grossheimii N. Busch (Brassicaceae). Bağbahçe Bilim Dergisi, 10(3), 304-310. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1274761