Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yerkesik Havzası (Menteşe-Muğla)’nın Florası

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 360 - 379, 31.12.2023

Öz

Araştırma alanı, Muğla ilinin Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik havzasında bulunan 15 mahalleyi kapsamaktadır. Araştırma alanında Şubat 2021 ve Şubat 2023 yıllarında gerçekleştirilen arazi çalışmaları toplanan bitki örneklerinin teşhis edilmesiyle 67 familyaya ait 264 cins, 278 tür, 98 alttür ve 37 varyete ile toplamda 416 takson tespit edilmiş olup, bunlardan 31 tanesi endemiktir. Toplam taksonlardan 3’ü Gymnospermae, geri kalan taksonların 413’ü Angiospermae, Angiospermae’lerin de 329 tanesi Dicotyledon, 84 tanesi de Monocotyledon olarak belirlenmiştir. Alanında en fazla taksona sahip familyalar, Asteraceae (59), Fabaceae (46), Lamiaceae (34), Poaceae (27), Caryophyllaceae (18), Brassicaceae (17), Apiaceae (15), Amaryllidaceae (12), Asparagaceae (11) ve Orchidaceae (10)’ dir. Alanda en fazla taksona sahip cinsler, Allium L. (11) Trifolium L. (10), Euphorbia L. (6), Verbascum L. (6) ve Crepis L. (5), Veronica L. (5) Galium L. (4), Lathyrus L. (4), Salvia L. (4) ve Ornithogalum L. (4)’ dir. Araştırma alanından toplanan bitki örneklerinin % 47,80 (201 takson)’lik bölümünü Akdeniz elementi, % 3,43 (14 takson)’lük bölümünü İran-Turan Elementi, % 3,92 (16 takson)’lik bölümünü Avrupa-Sibirya Elementi, % 44,85 (186 takson)’lik bölümü ise geniş yayılışlı ve bölgesi belirlenemeyen taksonlardır.

Destekleyen Kurum

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Numarası

21/118/07/1/4

Teşekkür

Bu çalışma 21/118/07/1/4 numaralı BAP projesi ile desteklenmiştir. Yardımlarından dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkürü bir borç biliriz.

Kaynakça

 • Akbaş, K. ve Varol, Ö. (2015). Floristic properties and life forms of Liquidambar orientalis forests naturally distributed in Muğla Turkey. BioDicon 8 (3): 159-167.
 • Akman, Y. ve Daget, P.H. (1971). Quelques Aspects Synoptiques des Climats dela Turquie. Bull. Soc. Long. Georg. 5(3): 270-300.
 • Anonim, (1998). Muğla İli Arazi Varlığı, s.s. 132. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Anonim, (2023). <http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/>, (erişim tarihi: 07.04.2023).
 • Aytepe, H.A. ve Varol, Ö. (2007). Bencik Dağı (Yatağan-Muğla) florası. Ekoloji 16 (63): 41-61.
 • Ceylan, O. (2009). Muğla Üniversitesi yerleşke florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16: 79-96.
 • Ceylan, O. ve Görk, G. (2017). Kavaklıdere (Muğla) florası. BioDicon 10(2): 167-182.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants), s.s. 246. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları, Ankara.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi Bona, G. ve Şen Gökmen, F. (edlr.) (2022). Resimli Türkiye Florası 3a. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • IUCN. (2016): The IUCN Red List of Threatened Species, Version 2016.1.<http://www.iucnredlist.org>, (erişim tarihi: 07.04.2023).
 • Kaya, E., Varol, Ö. ve Aytepe, H. (2008). Urban Flora of Muğla (Muğla, Turkey). Flora Mediterranean,18: 127-148.
 • Kırdal, Y. (2011). Masa Dağı ve Kızıldağ (Muğla) Florası (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM). (2022): https://www.mgm.gov.tr, (erişim tar.: 20.09.2022).
 • Öz Arık, U. ve Görk, G. (2016). Kurukümes Dağı (Milas-Muğla) florası. BioDicon 9(3): 149-167.
 • Seçmen, Ö. (2008). Türkiye Florası (Ders Notları), s.s. 47. E.Ü. Fen Fakültesi Baskı İşleri, Bornova, İzmir.
 • Şenel, M. ve Bilgin, R. (1997). Muğla’nın Jeolojisi. Türkiye Jeoloji Haritaları, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
 • Varol, Ö., Aytepe, H. A., Akbaş, K. ve Değerli, Y. (2021). Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi,8(3): 131-157.
 • Yeşilyurt, E.B. ve Akaydın, G. (2012). Endemic plants and their threat categories of Muğla province (Turkey). Hacettepe J. Biol. & Chem 40 (2): 195–212.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kenan Akbaş 0000-0002-0198-4668

Proje Numarası 21/118/07/1/4
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Akbaş, K. (2023). Yerkesik Havzası (Menteşe-Muğla)’nın Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi, 10(3), 360-379. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1296770