Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Arke ve Bakterileri Listesine İlaveler: İkinci Güncelleme

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 380 - 388, 31.12.2023

Öz

2021 yılı Aralık ayında yayınlanan “Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi” kitabı, yayınlandığı yıla kadar Türkiye’den kaydı verilen arke ve bakterileri içermektedir. Bu kitapta o döneme kadar izole edilmiş olan tüm arke ve bakterilerin filum, familya, cins, tür ve alttür listesi bulunmakla birlikte, bir ilk olarak tüm taksonlar için Türkçe bilimsel isimler de yer almaktadir. Aralık 2022’de Asan vd. tarafından yapılan çalışmada ise kitabın yayınlanmasından sonraki dönem kayıtları ve daha önceki dönemde ulaşılamayan kayıtlar yayınlanmıştır. Türkiye’de mikrobiyoloji alanında yapılan çalışmalar devam ettiği sürece yeni arke ve bakteri türlerinin rapor edilmesi kaçınılmaz olduğu için, kısa aralıklarla kitabın yeniden güncellenerek basılması yerine; ilave makaleler ile listenin güncellenmeye devam edilmesi daha uygun görülmektedir. Bu çalışmamız, bahsi geçen kitabın yayınlanmasından sonraki 2. Ilave makale olup, bakterilere ait olmak üzere Türkiye için 26 yeni tür ve 1 alttür kaydı verilmiştir. Metin içinde sol başına * sembolü verilen taksonlar yeni kayıtdır.

Teşekkür

İstanbul NGBB Müdürü ve liste kitaplarının Külliyat Editörü Sn. Prof. Dr. Adil Güner’in Türkiye’den kaydı verilen tüm organizmaların Türkçe isimlendirmeleri yapılarak checklistler halinde yayınlanması konusundaki öncülüğü, yönlendirme ve çabaları sayesinde ortaya çıkan Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkiye) isimli eser (Asan ve vd., 2021), Türkiye Arke ve Bakterileri İçin Yeni Kayıtlar-1 isimli makale (Asan ve vd., 2022) ve devamında hazırlanan bu makale için kendisine teşekkürlerimizi sunarız. Yeni verilen Türkçe isimlerin eşsiz olması açısından NGBB isim kütüklerinden yararlanarak kontrollerini sağlayan başta Sn Burçin Cingay olmak üzere, Türkçe isimlendirmeler için öneride bulunan ve katkı sağlayan tüm uzman ekibe teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (edlr.), Altıntaş Kazar, G., Asan, H., Aygül, A., Bıyık, H.H., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Giray, G., Görmez, A., Kadaifçiler, D., Kipritçi, Z., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Masume Uslu, F., Mercimek Takcı, H.A., Örtücü, S., Özşavlı, A., Poyrazoğlu Çoban, E., Selamoğlu, Z., Sesin Kocagöz, A., Sevindik, M., Türksever Tetiker, A., Uğraş, S. ve Zorba, N.N. (2021). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey), s.s. 951. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Asan, A., Giray, G. ve Aydoğdu, H. (2022). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesine İlaveler-1. Bağbahçe Bilim Derg. 9 (3): 90-98.
 • Aydın, F., Karakaya, E., Kayman, T., Abay, S. ve Satıcıoglu, I.B. (2022). Helicobacter turcicus sp. nov., a catalase-negative new member of the Helicobacter genus, isolated from Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) in Turkey. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 72 (5): 5338.
 • Bacillus viscosus CIP 103556 is a mesophilic prokaryote of the family Not assigned to family: https://bacdive.dsmz.de/strain/135278 (Erişim: 16.3.2023).
 • Breed, R.S., Murray, E.G.D., Smith, N.R. (Ayrıca katkı yapan 54 araştırıcı). (1957). Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 7. Baskı, s.s. 1094. The Williams Wilkins Company. Baltimore, USA.
 • Candan, E.D., Candan, O. ve Çevik, Y.N. (2022). Bacterial diversity of loggerhead and green turtle eggs from two major nesting beaches from the Turkish coast of the Mediterranean. Archives of Microbiol. 204: Makale no: 682.
 • Çiftçi, C., Tekdal, D., Çingay, B. ve Çetiner, M.S. (2023). Isolation and characterization of rhizospheric bacteria from Vuralia turcica rhizospheric soil. Tarım Bil. Derg. 29 (1): 308-316.
 • Efeoğlu, F., Çakan, H., Kara, U. ve Daş, T. (2022) Forensic microbiological analysis of soil and the physical evidence buried in soil obtained from several towns in Istanbul. Cureus. 14 (2): e22329.
 • Ersoy Omeroglu, E., Sudagidan, M. ve Ogun, E. (2022). Arsenic pollution and anaerobic arsenic metabolizing bacteria in Lake Van, the World’s largest soda lake. Life. 12: 1900.
 • Garrity, G.M. (Şef Editör), Brenner, D.J., Krieg, N.R. ve Staley, J.T. (edlr). (2005). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. İkinci baskı. Cild 2. The Proteobacteria. Part B: The Gammaproteobacteria, s.s. 1106. Springer. ABD.
 • Goodfellow, M., Kämpfer, P., Busse, H.J., Trujillo, M.E., Suzuki, K.I., Ludwig, W. ve Whitman, W.B. (edlr). (2012). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2. Baskı, cilt 5, The Actinobacteria, Part A, s.s. 2083. Springer. ABD.
 • Gülmez, Ö., Tiryaki, D. ve Barış, Ö. (2023). Investigation of the protective properties of bacteria (Agrococcus citrus) and fungus (Fusarium oxysporium) pigments ın lettuce plant exposed to UV stress. Turk. J. Agr. - Food Sci. Technol. 11 (2): 258-263.
 • Gumusluoglu, B. ve Ozsoy Erdas, N. (2022). Serotyping of Legionella bacteria isolated from various water systems in the Central Anatolia Region. Eur. J. Biol. 81 (1): 41-49.
 • Güner, A., Alkayış, M.F., Asal, D., Asan, A., Asan, H., Aydınkal, R.M., Aydoğdu, H., Aygül, A., Bilici, E.B., Bıyık, H.H., Çimen, A.Ö., Çıngay, B., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Gemici, A., Giray, G., Kanoğlu, S.S., Karaltı, İ., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Körüklü, S.T., Özkan, A.M., Öztekin, M., Poyrazoğlu Çoban, E., Sarısoy, G., Sevindik, M., Tekşen, M., Uğraş, S., Yalçınkaya, R. ve Zorba, N.N. (2021). Türkçe Arke ve Bakteri Adları. Şu eserde: Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (edlr.), Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Inan Bektas, K., Nalcaoglu, A., Kati, H., Ceylan, E., Nalcacioglu, R., Belduz, A.O. ve Canakci, S. (2023).
 • Janthinobacterium kumbetense sp. nov., a violacein-producing bacterium isolated from spring water in Turkey, and investigation of antimicrobial activity of violacein. FEMS Microbiol Lett. 370: fnac119.
 • Kilic O., Kaya, H.I., Secme, M., Kilinc, M., Sevgican, C.I., Buber, I., Dodurga, Y., Simsek, O., Ergin, C. ve Kilic, I.D. (2023). The effect of heart failure on gut microbial richness and diversity. Revista Portuguesa de Cardiologia. DOI: https://doi.org/10.1016/j.repc.2022.06.016. (Baskıda) Lifemap: https://lifemap-ncbi.univ-lyon1.fr/?tid=33023 (Erişim: 16.3.2023).
 • LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature. https://bacterio.net/ (erişim: 19.4.2022).
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Derg. 8 (3): 188-195.
 • Orak, F., Kireçci, E., Orak, Y., Yalçınkaya, K.T. ve Öksüz, H. (2022). Bir üniversite hastanesinde farklı bölümlerde Legionella ve diğer patojen mikroorganizmaların araştırılması: Prospektif çalışma. Turk. J. Intensive Care. 20 (Supplement 1): 81-90.
 • Öztürk, M. (2022) Determination of the host range of Pectobacterium polaris causing bacterial soft rot disease. Mustafa Kemal Üniv. Tarım Bil. Derg. 27 (2): 234-240.
 • Paul, C. (2020). A Checklist of Bacteria Associated with Infection in Humans. Şu eserde: Firth, J., Conlon, C. ve Cox, T. (edlr.), Oxford Textbook of Medicine (6 edn). Oxford University Press, ilk yayın tarihi: Mart 2020. ISBN-13: 9780198746690. Web de yayın: Ocak 2020. DOI: 10.1093/med/9780198746690.001.0.
 • Saticioglu, I.B., Ay, H., Altun, S. ve Duman, M. (2023). Genomic insight into Chryseobacterium turcicum sp. nov. And Chryseobacterium muglaense sp. nov. isolated from farmed rainbow trout in Turkey. Syst. Appl. Microbiol. 46: 126385.
 • Soylu, S., Kara, M., Uysal, A., Kurt, Ş., Soylu, E.M., Üremiş, İ., Sertkaya, E., Bozkurt, İ.A. ve Ozturk, M. (2022). Amik ovası havuç ekim alanlarında sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tarım ve Doğa Derg. 25 (6): 1326-1340.
 • Sternberg, G.B. (1901). A Text-Book of Bacteriology, ikinci baskı. Wiiliam Wood and Comp. New York-USA.
 • https://www.biodiversitylibrary.org/page/38142918#page/2/mode/1up (Erişim: 18.3.2023).
 • Verslyppe, B., De Smet, W., De Baets, B., De Vos, P. ve Dawyndt P. (2014). StrainInfo introduces electronic passports for microorganisms. Syst. Appl. Microbiol. 37: 42-50.

New Additions to the list of Archaea and Bacteria of Turkiye: Second Update

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 380 - 388, 31.12.2023

Öz

Kaynakça

 • Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (edlr.), Altıntaş Kazar, G., Asan, H., Aygül, A., Bıyık, H.H., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Giray, G., Görmez, A., Kadaifçiler, D., Kipritçi, Z., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Masume Uslu, F., Mercimek Takcı, H.A., Örtücü, S., Özşavlı, A., Poyrazoğlu Çoban, E., Selamoğlu, Z., Sesin Kocagöz, A., Sevindik, M., Türksever Tetiker, A., Uğraş, S. ve Zorba, N.N. (2021). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi (Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey), s.s. 951. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Asan, A., Giray, G. ve Aydoğdu, H. (2022). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesine İlaveler-1. Bağbahçe Bilim Derg. 9 (3): 90-98.
 • Aydın, F., Karakaya, E., Kayman, T., Abay, S. ve Satıcıoglu, I.B. (2022). Helicobacter turcicus sp. nov., a catalase-negative new member of the Helicobacter genus, isolated from Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) in Turkey. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 72 (5): 5338.
 • Bacillus viscosus CIP 103556 is a mesophilic prokaryote of the family Not assigned to family: https://bacdive.dsmz.de/strain/135278 (Erişim: 16.3.2023).
 • Breed, R.S., Murray, E.G.D., Smith, N.R. (Ayrıca katkı yapan 54 araştırıcı). (1957). Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 7. Baskı, s.s. 1094. The Williams Wilkins Company. Baltimore, USA.
 • Candan, E.D., Candan, O. ve Çevik, Y.N. (2022). Bacterial diversity of loggerhead and green turtle eggs from two major nesting beaches from the Turkish coast of the Mediterranean. Archives of Microbiol. 204: Makale no: 682.
 • Çiftçi, C., Tekdal, D., Çingay, B. ve Çetiner, M.S. (2023). Isolation and characterization of rhizospheric bacteria from Vuralia turcica rhizospheric soil. Tarım Bil. Derg. 29 (1): 308-316.
 • Efeoğlu, F., Çakan, H., Kara, U. ve Daş, T. (2022) Forensic microbiological analysis of soil and the physical evidence buried in soil obtained from several towns in Istanbul. Cureus. 14 (2): e22329.
 • Ersoy Omeroglu, E., Sudagidan, M. ve Ogun, E. (2022). Arsenic pollution and anaerobic arsenic metabolizing bacteria in Lake Van, the World’s largest soda lake. Life. 12: 1900.
 • Garrity, G.M. (Şef Editör), Brenner, D.J., Krieg, N.R. ve Staley, J.T. (edlr). (2005). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. İkinci baskı. Cild 2. The Proteobacteria. Part B: The Gammaproteobacteria, s.s. 1106. Springer. ABD.
 • Goodfellow, M., Kämpfer, P., Busse, H.J., Trujillo, M.E., Suzuki, K.I., Ludwig, W. ve Whitman, W.B. (edlr). (2012). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2. Baskı, cilt 5, The Actinobacteria, Part A, s.s. 2083. Springer. ABD.
 • Gülmez, Ö., Tiryaki, D. ve Barış, Ö. (2023). Investigation of the protective properties of bacteria (Agrococcus citrus) and fungus (Fusarium oxysporium) pigments ın lettuce plant exposed to UV stress. Turk. J. Agr. - Food Sci. Technol. 11 (2): 258-263.
 • Gumusluoglu, B. ve Ozsoy Erdas, N. (2022). Serotyping of Legionella bacteria isolated from various water systems in the Central Anatolia Region. Eur. J. Biol. 81 (1): 41-49.
 • Güner, A., Alkayış, M.F., Asal, D., Asan, A., Asan, H., Aydınkal, R.M., Aydoğdu, H., Aygül, A., Bilici, E.B., Bıyık, H.H., Çimen, A.Ö., Çıngay, B., Dülger, B., Dülger, G., Ersoy Ömeroğlu, E., Gemici, A., Giray, G., Kanoğlu, S.S., Karaltı, İ., Korkmaz Güvenmez, H., Korkmaz, A.F., Körüklü, S.T., Özkan, A.M., Öztekin, M., Poyrazoğlu Çoban, E., Sarısoy, G., Sevindik, M., Tekşen, M., Uğraş, S., Yalçınkaya, R. ve Zorba, N.N. (2021). Türkçe Arke ve Bakteri Adları. Şu eserde: Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ., Kocagöz, Z.T. (edlr.), Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını. İstanbul.
 • Inan Bektas, K., Nalcaoglu, A., Kati, H., Ceylan, E., Nalcacioglu, R., Belduz, A.O. ve Canakci, S. (2023).
 • Janthinobacterium kumbetense sp. nov., a violacein-producing bacterium isolated from spring water in Turkey, and investigation of antimicrobial activity of violacein. FEMS Microbiol Lett. 370: fnac119.
 • Kilic O., Kaya, H.I., Secme, M., Kilinc, M., Sevgican, C.I., Buber, I., Dodurga, Y., Simsek, O., Ergin, C. ve Kilic, I.D. (2023). The effect of heart failure on gut microbial richness and diversity. Revista Portuguesa de Cardiologia. DOI: https://doi.org/10.1016/j.repc.2022.06.016. (Baskıda) Lifemap: https://lifemap-ncbi.univ-lyon1.fr/?tid=33023 (Erişim: 16.3.2023).
 • LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature. https://bacterio.net/ (erişim: 19.4.2022).
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Derg. 8 (3): 188-195.
 • Orak, F., Kireçci, E., Orak, Y., Yalçınkaya, K.T. ve Öksüz, H. (2022). Bir üniversite hastanesinde farklı bölümlerde Legionella ve diğer patojen mikroorganizmaların araştırılması: Prospektif çalışma. Turk. J. Intensive Care. 20 (Supplement 1): 81-90.
 • Öztürk, M. (2022) Determination of the host range of Pectobacterium polaris causing bacterial soft rot disease. Mustafa Kemal Üniv. Tarım Bil. Derg. 27 (2): 234-240.
 • Paul, C. (2020). A Checklist of Bacteria Associated with Infection in Humans. Şu eserde: Firth, J., Conlon, C. ve Cox, T. (edlr.), Oxford Textbook of Medicine (6 edn). Oxford University Press, ilk yayın tarihi: Mart 2020. ISBN-13: 9780198746690. Web de yayın: Ocak 2020. DOI: 10.1093/med/9780198746690.001.0.
 • Saticioglu, I.B., Ay, H., Altun, S. ve Duman, M. (2023). Genomic insight into Chryseobacterium turcicum sp. nov. And Chryseobacterium muglaense sp. nov. isolated from farmed rainbow trout in Turkey. Syst. Appl. Microbiol. 46: 126385.
 • Soylu, S., Kara, M., Uysal, A., Kurt, Ş., Soylu, E.M., Üremiş, İ., Sertkaya, E., Bozkurt, İ.A. ve Ozturk, M. (2022). Amik ovası havuç ekim alanlarında sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tarım ve Doğa Derg. 25 (6): 1326-1340.
 • Sternberg, G.B. (1901). A Text-Book of Bacteriology, ikinci baskı. Wiiliam Wood and Comp. New York-USA.
 • https://www.biodiversitylibrary.org/page/38142918#page/2/mode/1up (Erişim: 18.3.2023).
 • Verslyppe, B., De Smet, W., De Baets, B., De Vos, P. ve Dawyndt P. (2014). StrainInfo introduces electronic passports for microorganisms. Syst. Appl. Microbiol. 37: 42-50.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Asan 0000-0002-4132-3848

Halide Karabıyık 0000-0002-1778-2200

Gulay Giray 0000-0002-8703-6465

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Asan, A., Karabıyık, H., & Giray, G. (2023). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesine İlaveler: İkinci Güncelleme. Bağbahçe Bilim Dergisi, 10(3), 380-388. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1298450