Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Florasında Bulunan Bazı Endemik Taksonlara Türkçe Bilimsel Ad Önerileri

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 333 - 336, 31.12.2023

Öz

Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) yayınlandığında Türkiye’de yayılış gösteren her bir taksona verilen Türkçe bilimsel adlar kontrol edildiğinde varyetelere Türkçe isimlerin verilmediği görülmüştür. Ayrıca Türkçe adları olmayan varyetelerin yerine yapılan çalışmalarda türün Türkçe Bilimsel adının tekrar kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılından sonra yayınlanan çalışmaların birçoğunda taksonların Türkçe bilimsel adlarının olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmamızda tespit etmiş olduğumuz Türkiye için endemik olan 82 taksona (72 tür, 10 varyete) Türkçe Bitki adları yönergelerine uygun olarak Türkçe ad önerileri yapılmıştır.

Destekleyen Kurum

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Teşekkür

Çalışmamızda bizi destekleyen Prof. Dr. Adil Güner ve bizleri teşvik eden, fikir ve öneri ile yardımlarını esirgemeyen Uzm. Bio. Burçin Çıngay’a teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Alçıtepe, E. ve Yıldız, K. (2010). Taxonomy of Campanula tomentosa Lam. and C. vardariana Bocquet from Turkey. Turk J Bot 34(3): 191-200.
 • Asal, D. ve Yaşarkan, O. (2017). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)’nde mükerrer olan 171 takson için yeni bilimsel Türkçe adlar. Bağbahçe Bilim Dergisi 4(2): 1-7.
 • Asan, A., Aydoğdu, H., Karaltı, İ. ve Kocagöz, Z.T. (2021). Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi. ANG Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Bizimbitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr/yeni/demos/technical/, (erişim tarihi: 30.05.2023).
 • Çimen, A.Ö. ve Ekici, M. (2023). Keltepe ve Sığır Yatağı Tepeleri ile (Beypazarı Ankara, Türkiye) çevresinin florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 10(1):136-165.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965–1985). Flora of Turkey and the East Aegaen Islands 1-9. Edinburgh Univ. press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.). (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh Univ. press, Edinburgh.
 • Demir, O., Çıngay,B. ve Cabi, E. (2021). Verbascum L. (Sığırkuyruğu) cinsinde Eksik olan bilimsel Türkçe adlar için ad önerisi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(2):38-42.
 • Erdağ, A. ve Kürschner, H. (edlr.). (2017). Türkiye Bitkileri Listesi: Karayosunları. ANG Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Erden A. ve Menemen Y. (2020). Lappula Cinsi (Boraginaceae) ve Türkiye’deki türlerinin Türkçe adlandırılması. Bağbahçe Bilim Dergisi 7(3): 58-60.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.). (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh Univ. press, Edinburgh.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.) (2018). Resimli Türkiye Florası 2. ANG Vakfı NGBB Yayını, İstanbul.
 • International Plant Names Index (IPNI). (2023): https://www.ipni.org, (erişim tarihi: 30.05.2023).
 • John, V. ve Türk, A. (2017). Türkiye Likenleri Listesi. ANG Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Kandemir, A., Türkoğlu, H.İ. ve Yıldız, F. (2022). Erzincan (Türkiye) florasına dair bazı gözlemler ve öneriler. Bağbahçe Bilim Dergisi 9(1):34-63.
 • Kayıran, S.D. (2022). Drimia Cinsi (Asparagaceae) ve Türkiye’deki türlerinin türkçe adlandırılması. Bağbahçe Bilim Dergisi 9(2):35-36.
 • Korkmaz, M. ve Onkaş, İ. (2023). Dumanlı dağları (Refahiye, Erzincan) florası. Bağbahçe Bilim Dergisi 10(1):99-135.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2013). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi taslağı. Bağbahçe, 47: 28– 31.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3.
 • Menemen, Y. (2019). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi’nde değişiklik ve ilave öneriler. Bağbahçe Bilim Dergisi 6(1): 1-3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3):188-195.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2013). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 43(1): 33-83.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2015). Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VII. Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 45(1): 61-86.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2017). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VIII. Istanbul J Pharm 47(1): 31-46.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2019). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey IX. İstanbul Journal of Pharmacy 49(2): 105-120.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. ve Gürdal, B. (2022). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey X. İstanbul Journal of Pharmacy 52(2): 226-249.
 • Plants of the World Online (POWO). (2023): http://www.plantsoftheworldonline.org, (erişim tarihi: 30.05.2023).
 • Sesli, E., Asan, A. ve Selçuk, F. (2020). Türkiye Mantarları Listesi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayını, İstanbul.
 • Taşkın, E. (ed.) (2019). Türkiye Bitkileri Listesi, Suyosunları Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bitki Bilimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan Yalçınkaya 0000-0002-5256-9616

Alican Gemici 0000-0002-0812-7765

Emine Betül Bilici 0000-0002-8549-3670

Samet Haydar Genç 0000-0002-3539-1000

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yalçınkaya, R., Gemici, A., Bilici, E. B., Genç, S. H. (2023). Türkiye Florasında Bulunan Bazı Endemik Taksonlara Türkçe Bilimsel Ad Önerileri. Bağbahçe Bilim Dergisi, 10(3), 333-336. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1315202