BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Florası İçin İki Yeni Yabancı Bitki Kaydı: Euphorbia hirta L. ve Youngia japonica (L.) DC.

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 13 - 19, 30.04.2024

Öz

Euphorbia hirta L. türü Tropik ve Astropik Amerika'da, Youngia japonica (L.) DC. türü ise Tropik ve Astropik Asya'da doğal olarak yayılış gösteren türlerdir. Her iki tür de birçok ülke florası için yabancı veya istilâcı olarak kabul edilmektedir. Bugüne dek yapılan çalışmalarda Türkiye'de bu iki türün varlığına veya yetiştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 2022 yılında Antalya ve çevresinde gerçekleştirilen arazi çalışması esnasında park ve bahçelerde doğallaşmış olarak varlığına rastlanmış ve herbaryum örneği haline getirilerek belgelenmiştir.

Kaynakça

 • Akalın, Ş. (1954). Büyük Bitkiler Kılavuzu, Ankara.
 • Avcı, S. (2014). Resimli Türkiye Florası’nın kapsama alanı ve bitki yayılışları için temel harita. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Berry, P.E., Riina, R., Peirson, J.A. Yang, Y. Steinmann, V.W., Geltman, D.V., Morawetz, J.J. ve Cacho, N.I. (2017). Euphorbia L. Şu eserde: Flora of North America Editorial Committee (edlr.). Flora of North America North of Mexico 12. “<http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200012564>, er. tar.: 15 i 2023”.
 • Brundu, G., Aksoy, N., Brunel, S., Eliáš, P. ve Fried, G. (2011). Rapid surveys for inventorying alien plants in the Black Sea region of Turkey. EPPO bulletin 41: 208-216.
 • Coşkunçelebi, K. ve Terzioğlu, S. (2022). Contribution to the alien flora of Turkey: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae). KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 25 (1): 78-82.
 • Çubukçu, B., Sarıyar, G., Meriçli, A.H., Sütlüpınar, N., Mat, A. ve Meriçli, F. (2002). Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı. İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul.
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1−9. Edinburgh University Press, Edinburgh. Davis, P.H., Mill, R. ve Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • EASIN (2023). European Alien Species Information Network. “<https://easin.jrc.ec.europa.eu/spexplorer/search/searchpaged>, er. tar.: 05 i 2023”.
 • Ebcioğlu, E. (2009). Bitki Adları Sözlüğü. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • EPPO (2023). European and Mediterranean Plant Protection Organization. “<https://gd.eppo.int/taxon/ESHCA>, er. tar.: 05 i 2023”.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hançerli, L., Ayata, M.U., Çakan, H., Uygur, F.N. ve Uygur, S. (2018). Türkiye Florası için yeni yabancı ot türü kaydı Ipomoea hederifolia L. (Convolvulaceae). Turkish Journal of Weed Science 21(2): 36-38.
 • Holm, L., Pancho, J.V., Herberger, J.P. ve Plucknett, D.L. (1979). A geographical atlas of world weeds. John Wiley & Sons, New York.
 • iNaturalist Contributors, iNaturalist (2023). iNaturalist Research-grade Observations. iNaturalist.org. Occurrence dataset. “<https://doi.org/10.15468/ab3s5x>, er.tar.: <GBIF.org> üzerinden 05 i 2024”.
 • Kumar, S., Malhotra, R. ve Kumar, D. (2010). Euphorbia hirta: Its chemistry, traditional and medicinal uses and pharmacological activities. Pharmacognosy reviews 4(7): 58.
 • Ma, J. ve Gilbert, M.G. (2011) Euphorbia. Şu eserde: Wu, Z.Y., Raven, P.H. ve Hong, D.Y. (edlr.). Flora of China 11: 293-294. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3.
 • Önen, H., Özaslan, C., Farooq, S. ve Jones, C.A. (2021). Ipomoea coccinea L. (Convolvulaceae): a new introduced alien plant species in Turkey. OEPP/EPPO Bulletin 51(1): 207-212.
 • Sarıbaş, M. (2006). Bitki Adları Sözlüğü Ağaçlar-Otlar-Çalılar. Türkiye Ormancılar Derneği, Eğitim Dizisi:2, Ankara.
 • Sevgi, E., Kızılarslan-Hançer, Ç., Yılmaz, H. ve Akkaya, M. (2017). A new alien species record for The Flora of Turkey: Proboscidea louisianica (Miller) Thell. Eurasian Journal of Forest Science 5(2): 19-25.
 • Shi, C. ve Kilian, N. (2011) Youngia. Şu eserde: Wu, Z.Y., Raven, P.H. ve Hong, D.Y. (edlr.). Flora of China 20–21: 252-263. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
 • Spurr, P.L. (2006). Youngia. Şu eserde: Flora of North America Editorial Committee (edlr.). Flora of North America North of Mexico 19. “<http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=135219.>, er. tar.: 05 i 2023”.
 • Terzioğlu, S. (2020). Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Poaceae): A new alien record for the flora of Turkey. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23(4): 924-927.
 • Terzioğlu, S. (2022). Solaklı Havzası (Trabzon/Türkiye)’nın yabancı bitki taksonları. Ormancılık Araştırma Dergisi 9(Özel Sayı): 16-23.
 • Terzioğlu, S. ve Coşkunçelebi, K. (2017). Rhus chinensis var. chinensis (Anacardiaceae): a new alien record for the Flora of Turkey. Phytologia Balcanica 23(2): 167-170.
 • Terzioğlu, S. ve Coşkunçelebi, K. (2022). A new alien species for The Flora of Turkey: Spiraea japonica (Rosaceae). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 22(2): 161-166.
 • Tunçkol, B., Aksoy, N. ve Yaşayacak, H. (2017). A new record for alien flora of Turkey: Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom var. pilosum. Modern Phytomorphology 11: 105-109.
 • Tuzlacı, E. (2006). Türkiye Bitkileri Sözlüğü. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Tuzlacı E. (2011). Türkiye Bitkileri Sözlüğü. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul.
 • Uludağ, A., Aksoy, N., Yazlık, A., Arslan, Z.F., Yazmış, E., Üremiş, İ., Cossu, T.A., Groom, Q., Pergl, J., Pyšek, P. ve Brundu, G. (2017). Alien flora of Turkey: checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota 35: 61-85.
 • Uygur, S., Tetik, Ö. ve Doğru-Koca, A. (2021). Türkiye için yeni bir yabancı ot türü: Amaranthus crassipes Schltdl. (Horozibiğigiller/Amaranthaceae Juss.). Bağbahçe Bilim Dergisi 8(2): 7-11.
 • Uzun, A. ve Verloove, F. (2023). Oenothera jamesii (Onagraceae), a neglected alien plant species in Turkey. BioInvasions Records 12(1): 50-62.
 • Yıldırım, H., Özdöl, T. ve Yaşayacak, H. (2019). An alien species of Bidens (Asteraceae): Bidens pilosa L., new to the Turkish Flora. Acta Biologica Turcica 32(1): 61-64.
 • Yıldırım, N., Terzioğlu, S. ve Turna, İ. (2018). Cyclospermum leptophyllum (Apiaceae): a new alien record for the flora of Turkey. Phytologia Balcanica 24(2): 205-207.
 • Yılmaz, H. (2021). Gamochaeta coarctata: A new allien species for Turkey. Turkish Journal of Biodiversity 4(2): 77-81.

Two New Alien Plant Records for the Flora of Türkiye: Euphorbia hirta L. ve Youngia japonica (L.) DC.

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 13 - 19, 30.04.2024

Öz

Euphorbia hirta L. naturally occurs in Tropical and Subtropical America and Youngia japonica (L.) DC. naturally spreads in Tropical and Subtropical Asia. Both species are considered alien or invasive to the flora of many countries. In the studies carried out to date, no evidence has been found regarding the existence or cultivation of these two species in Turkey. This study is based on herbarium specimens collected during the fieldwork in Antalya and its surroundings in 2022. Both species were found in parks and gardens as a naturalized weed.

Kaynakça

 • Akalın, Ş. (1954). Büyük Bitkiler Kılavuzu, Ankara.
 • Avcı, S. (2014). Resimli Türkiye Florası’nın kapsama alanı ve bitki yayılışları için temel harita. Şu eserde: Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). Resimli Türkiye Florası 1. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Berry, P.E., Riina, R., Peirson, J.A. Yang, Y. Steinmann, V.W., Geltman, D.V., Morawetz, J.J. ve Cacho, N.I. (2017). Euphorbia L. Şu eserde: Flora of North America Editorial Committee (edlr.). Flora of North America North of Mexico 12. “<http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200012564>, er. tar.: 15 i 2023”.
 • Brundu, G., Aksoy, N., Brunel, S., Eliáš, P. ve Fried, G. (2011). Rapid surveys for inventorying alien plants in the Black Sea region of Turkey. EPPO bulletin 41: 208-216.
 • Coşkunçelebi, K. ve Terzioğlu, S. (2022). Contribution to the alien flora of Turkey: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae). KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 25 (1): 78-82.
 • Çubukçu, B., Sarıyar, G., Meriçli, A.H., Sütlüpınar, N., Mat, A. ve Meriçli, F. (2002). Fitoterapi Yardımcı Ders Kitabı. İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul.
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1−9. Edinburgh University Press, Edinburgh. Davis, P.H., Mill, R. ve Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • EASIN (2023). European Alien Species Information Network. “<https://easin.jrc.ec.europa.eu/spexplorer/search/searchpaged>, er. tar.: 05 i 2023”.
 • Ebcioğlu, E. (2009). Bitki Adları Sözlüğü. İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
 • EPPO (2023). European and Mediterranean Plant Protection Organization. “<https://gd.eppo.int/taxon/ESHCA>, er. tar.: 05 i 2023”.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T., (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Hançerli, L., Ayata, M.U., Çakan, H., Uygur, F.N. ve Uygur, S. (2018). Türkiye Florası için yeni yabancı ot türü kaydı Ipomoea hederifolia L. (Convolvulaceae). Turkish Journal of Weed Science 21(2): 36-38.
 • Holm, L., Pancho, J.V., Herberger, J.P. ve Plucknett, D.L. (1979). A geographical atlas of world weeds. John Wiley & Sons, New York.
 • iNaturalist Contributors, iNaturalist (2023). iNaturalist Research-grade Observations. iNaturalist.org. Occurrence dataset. “<https://doi.org/10.15468/ab3s5x>, er.tar.: <GBIF.org> üzerinden 05 i 2024”.
 • Kumar, S., Malhotra, R. ve Kumar, D. (2010). Euphorbia hirta: Its chemistry, traditional and medicinal uses and pharmacological activities. Pharmacognosy reviews 4(7): 58.
 • Ma, J. ve Gilbert, M.G. (2011) Euphorbia. Şu eserde: Wu, Z.Y., Raven, P.H. ve Hong, D.Y. (edlr.). Flora of China 11: 293-294. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adlandırma Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3.
 • Önen, H., Özaslan, C., Farooq, S. ve Jones, C.A. (2021). Ipomoea coccinea L. (Convolvulaceae): a new introduced alien plant species in Turkey. OEPP/EPPO Bulletin 51(1): 207-212.
 • Sarıbaş, M. (2006). Bitki Adları Sözlüğü Ağaçlar-Otlar-Çalılar. Türkiye Ormancılar Derneği, Eğitim Dizisi:2, Ankara.
 • Sevgi, E., Kızılarslan-Hançer, Ç., Yılmaz, H. ve Akkaya, M. (2017). A new alien species record for The Flora of Turkey: Proboscidea louisianica (Miller) Thell. Eurasian Journal of Forest Science 5(2): 19-25.
 • Shi, C. ve Kilian, N. (2011) Youngia. Şu eserde: Wu, Z.Y., Raven, P.H. ve Hong, D.Y. (edlr.). Flora of China 20–21: 252-263. Science Press, Beijing & Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
 • Spurr, P.L. (2006). Youngia. Şu eserde: Flora of North America Editorial Committee (edlr.). Flora of North America North of Mexico 19. “<http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=135219.>, er. tar.: 05 i 2023”.
 • Terzioğlu, S. (2020). Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Poaceae): A new alien record for the flora of Turkey. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23(4): 924-927.
 • Terzioğlu, S. (2022). Solaklı Havzası (Trabzon/Türkiye)’nın yabancı bitki taksonları. Ormancılık Araştırma Dergisi 9(Özel Sayı): 16-23.
 • Terzioğlu, S. ve Coşkunçelebi, K. (2017). Rhus chinensis var. chinensis (Anacardiaceae): a new alien record for the Flora of Turkey. Phytologia Balcanica 23(2): 167-170.
 • Terzioğlu, S. ve Coşkunçelebi, K. (2022). A new alien species for The Flora of Turkey: Spiraea japonica (Rosaceae). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 22(2): 161-166.
 • Tunçkol, B., Aksoy, N. ve Yaşayacak, H. (2017). A new record for alien flora of Turkey: Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom var. pilosum. Modern Phytomorphology 11: 105-109.
 • Tuzlacı, E. (2006). Türkiye Bitkileri Sözlüğü. Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Tuzlacı E. (2011). Türkiye Bitkileri Sözlüğü. Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul.
 • Uludağ, A., Aksoy, N., Yazlık, A., Arslan, Z.F., Yazmış, E., Üremiş, İ., Cossu, T.A., Groom, Q., Pergl, J., Pyšek, P. ve Brundu, G. (2017). Alien flora of Turkey: checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota 35: 61-85.
 • Uygur, S., Tetik, Ö. ve Doğru-Koca, A. (2021). Türkiye için yeni bir yabancı ot türü: Amaranthus crassipes Schltdl. (Horozibiğigiller/Amaranthaceae Juss.). Bağbahçe Bilim Dergisi 8(2): 7-11.
 • Uzun, A. ve Verloove, F. (2023). Oenothera jamesii (Onagraceae), a neglected alien plant species in Turkey. BioInvasions Records 12(1): 50-62.
 • Yıldırım, H., Özdöl, T. ve Yaşayacak, H. (2019). An alien species of Bidens (Asteraceae): Bidens pilosa L., new to the Turkish Flora. Acta Biologica Turcica 32(1): 61-64.
 • Yıldırım, N., Terzioğlu, S. ve Turna, İ. (2018). Cyclospermum leptophyllum (Apiaceae): a new alien record for the flora of Turkey. Phytologia Balcanica 24(2): 205-207.
 • Yılmaz, H. (2021). Gamochaeta coarctata: A new allien species for Turkey. Turkish Journal of Biodiversity 4(2): 77-81.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

David Merrick 0000-0002-4118-4817

Deniz Asal 0000-0002-3624-7094

Aşkın Öykü Çimen 0000-0001-8167-6763

Adil Güner 0000-0001-6973-5337

Hatice Başak Gardner 0000-0002-7164-7384

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Merrick, D., Asal, D., Çimen, A. Ö., Güner, A., vd. (2024). Türkiye Florası İçin İki Yeni Yabancı Bitki Kaydı: Euphorbia hirta L. ve Youngia japonica (L.) DC. Bağbahçe Bilim Dergisi, 11(1), 13-19. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1285058