Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Mantarları Listesi’ne Eklentiler-2

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 25 - 43, 30.04.2024

Öz

2020 yılında yayınlanan ve Türkiye’den rapor edilmiş tüm mikro ve makrofungusların yer aldığı “Türkiye Mantarları Listesi” kitabı, bütün kayıtları yeni verilen Türkçe bilimsel adları ile birarada içermesi açısından bir ilk niteliği taşımaktadır. Türkiye’den rapor edilmiş tüm fungal türlerin ve diğer taksonların; ayrıca künyelerinin, sinonimlerinin, kaydın verildiği yıl, eser, izolasyon yeri ve lokasyonu gibi bilgilerin ve Türkçe isimlerinin yer aldığı bu kitap, mikoloji bilimi için önemli bir kaynak niteliğindedir. Bununla birlikte eserin güncel tutulması için, yayınlanma tarihinden sonraki yeni kayıt fungal türlerin de dahil edilmesi bir gerekliliktir. Bu durum, yeni kayıt verilen türlerin belli aralıklarla “güncelleme makaleleri” şeklinde yayınlanması ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu ilave güncelleme makalelerinin ilki 2022 yılında yayınlanmış olup, ikinci ilave makale olan bu derleme çalışmamızda ise yapılan literatür taramalarında çeşitli araştırıcılar tarafından yayınlanmış olan Türkiye için 87 yeni takson kaydı verilmiştir (1 bölüm, 6 familya, 12 cins ve 68 tür). Bu çalışma ile birlikte Türkiye’den kaydı verilen toplam sayı: 8 bölüm, 341 familya, 1417 cins ve 6044 tür olarak tespit edilmiştir. Metin içinde sol başına * sembolü verilen taksonlar yeni kayıt olup, tespit edilen 87 taksona Türkçe bilimsel isimler verilmiştir.

Kaynakça

 • Akdeniz, F. ve Sert, H. (2021). New records from Anatolia: A new rust fungus and two new hosts. J. Plant Pathol. 103: 823-829. doi: https://doi.org/10.1007/s42161-021-00829-x.
 • Akgül, D.S., Güngör Savaş, N., Yildiz, M., Bülbül, İ. ve Özarslandan, M. (2023). Current status of grapevine trunk disease pathogens on asymptomatic nursery-produced grapevines in Türkiye. Phytopathol. Mediterr. 62 (2): 151-163. doi: https://doi.org/10.36253/phyto-14148.
 • Al-Bader, S.M. ve Zenfenkey, Z. (2023). A scoping review on airborne fungi in Iraq (1995-2022) and analysis of fungal communities. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1215 012063. doi:10.1088/1755-1315/1215/1/012063.
 • Altın, N. ve Gulcu, B. (2023). First detection of Cryptosporiopsis tarraconensis on hazelnut in Türkiye and control potency of some antifungal agents. Australasian Plant Pathol. 52: 145-153. doi: https://doi.org/10.1007/s13313-023-00906-y.
 • Altinbas, R., Ummetoglu, O. ve Sisman, C. (2023). Causative agents distribution of isolated from dermatomycoses in Eskisehir city hospital. Ann. Med. Res. 30 (6): 635-640. doi: 10.5455/annalsmedres.2022.09.271.
 • Angelini, C. (2022). Macrofungi of the Dominican Republic: A first checklist and introduction to www.neotropicalfungi.com. Current Res. Env. Appl. Mycol. (J. Fungal Biol.). 121 (1): 238-258. doi 10.5943/cream/12/1/15.
 • Asan, A., Selçuk, F., Giray, G., Aydoğdu, H., Ulukapı, M. ve Ceylan, M.F. (2022). Türkiye mantarları listesi’ne ilaveler-1. Bağbahçe Bil. Derg. 9 (3): 65-89. doi: https://doi.org/10.35163/bagbahce.1130135.
 • Atakan, A.ve Özkaya, H.Ö. (2020). Determination of Fusarium species in carnation greenhouses in Antalya, Turkey. Commun. Fac.Sci. Univ. Ank. Ser. C Bio. 29 (1): 131-147. “˂https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1092485˃ er. tar.: 15 viii 2023”.
 • Bensch, K. (2004). MYCOBANK Database “˂www.mycobank.org˃, er. tar.: 09 ix 2023”.
 • Bölükbaşı, Y., Erköse Genç, G., Orhun, G., Kuşkucu, M.A., Çağatay, A., Önel, M., Öngen, B., Ağaçfidan, A., Esen, F. ve Erturan, Z. (2021). Türkiye’de ilk COVID-19 pozitif Candida auris fungemi olgusu. Mikrobiyol. Bült. 55 (4): 648-655. doi: 10.5578/mb.20219716.
 • Bozdoğan, İ.E. ve Tunaz, H. (2023). Toxicity of some entomopathogenic fungi combined with boric acid againts adults of American cockroach Periplaneta americana (L.) (Blattodea: Blattidae). Kahramanmaras Sutcu Imam Univ. J. Agr. Nat. 26 (4): 795-805. doi: https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1221835.
 • Demir, E., Özer, N. ve Bayraktar, H. (2023). Identification of seed-borne fungi in summer (Cucurbita pepo) and winter (Cucurbita moschata) pumpkins of Turkey. J. Plant Pathol. 105: 1087-1101.
 • Dikmetas, D.N., Özer, H. ve Karbancıoglu-Guler, F. (2023). Biocontrol potential of antagonistic yeasts on in vitro and in vivo Aspergillus growth and its AFB1 production. Toxins. 15 (6): 402. doi: https://doi.org/10.3390/toxins15060402.
 • Doilom, M., Taylor, J.E., Bhat, D.J., Chukeatirote, E. Hyde, K.D., To-anun, C., Jones ve E.B.G. (2016). Checklist of fungi on teak. Mycosphere. 7 (5): 656-678. doi: 10.5943/mycosphere/7/5/11.
 • Eken C, Demirci ve Kantar F. (1999). Pathogenicity of wilt and root rot pathogens of chickpea cv. Aziziye-94. J. Turk. Phytopathol. 28 (1-2): 25-32. “<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20001005230> er. tar.: 06 i 2023”.
 • Erdoğdu, M., Doğan, G., Akata, I. ve Suludere, Z. (2021). Synnemasporellaceae: A new family record for Turkish Ascomycota. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tarım Doğa Derg. 24(2): 425-429. doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.770648.
 • Evgin, Z. ve Türkkan, M. (2020). Ordu’da kivi bitkilerinden izole edilen Fusarium türlerinin tanımlanması ve patojenisitesi. Manas J. Agr. Vet. Life Sci. 10 (2): 52-59. “<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1169001> er. tar.: 15 viii 2023”.
 • Giray, G., Zimowska, B. ve Asan, A. (2022). Airborne mycotoxigenic fungi in Türkiye and Poland. Mycotaxon. 137 (3): <617-617. doi: https://doi.org/10.5248/137.617.
 • Haelewaters, D., Dirks, A.C., Kappler, L.A., Mitchell, J.K., Quijada, L., Vandegrift, R., Buyck, B. ve Pfister, D.H. (2018). A preliminary checklist of fungi at the Boston Harbor Islands. Northeastern Naturalist. 25 (sp9): 45-76. doi: https://doi.org/10.1656/045.025.s904.
 • IngentaConnect (1998). “<https://www.ingentaconnect.com/contentone/mtax/mt/2022/00000137/00000003/art00020> er. tar.: 07 viii 2023”.
 • IngentaConnect (1998). “<https://www.mycotaxon.com/resources/checklists/giray_v137-3_checklist.pdf> er. tar: 06 i 2024”.
 • Kadaifciler, D.G., Unsal, T. ve Ilhan-Sungur, E. (2024). Long-term evaluation of culturable fungi in a natural aging biofilm on galvanized steel surface. Johnson Matthey Technol. Rev. 68 (1): 60-70. doi: https://doi.org/10.1595/205651323X16748145957998.
 • Kaya, A.G.A., Beram, R.C., Lehtijarvi, H.T.D., Lehtijärvi, A. ve Woodward, S. (2022). Occurrence and frequency of wood decay fungi latently present in living Abies cilicica and Abies bornmulleriana in Western Turkey. Fresenius Environ. Bull. 31 (7): 6973-6980. “<file:///C:/Users/win7/Documents/Downloads/FEB_07_2022_Pp_06782-07461.pdf> er. tar. 15 viii 2023”.
 • Kılınç, B., Güldür, M.E. ve Dikilitaş, M. (2022). Şanlıurfa ilinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarında Neoscytalidium novaehollandiae’nın bulaşıklık oranının belirlenmesi, morfolojik ve genetik karakterizasyonu. Harran Tarım ve Gıda Bil. Derg. 26 (1): 25-39.
 • Kirk, P.M. (2000). Index fungorum. “<www.indexfungorum.org> er. tar.: 14 ix 2023”.
 • Kömeç, S., Karabıçak, N., Ceylan, A.N., Gülmez, A. ve Özalp, O. (2021). Türkiye İstanbul’dan bildirilen üç Candida auris olgusu. Mikrobiyol. Bült. 55 (3):452-460. doi: 10.5578/mb.20219814.
 • Kulaklı, K., Arslan, N., Gürsan, O. ve Özkütük, A. (2023). İzmir’den ilk Candida auris izolasyonu: Amputasyon ile sonuçlanan polimikrobiyal diyabetik ayak enfeksiyonu. Turk Mikrobiyol. Cem. Derg. 53 (1): 47-54. doi:10.54453/TMCD.2023.81894.
 • Kurt, A.F., Kuskucu, M.A., Balkan, I.I., Baris, A., Yazgan, Z., Serife, Oz, A., Tosun, A.I., Mete, B., Tabak, F. ve Aygun, G. (2021). Candida auris fungemia and a local spread taken under control with infection control measures: First report from Turkey. Ind. J. Med. Microbiol. 39 (2): 228-230. doi: 10.1016/j.ijmmb.2021.03.007.
 • Lee, J.H., Kim, D.H., Yun, J.H., Hong, M.Y. ve Lee, J.K. (2018). A checklist of mushrooms of Phou Khao Khuoay National Protected Area (PKKNPA) of Lao-PDR. J. Forest Env. Sci. 34 (6): 457-460. doi: https://doi.org/10.7747/JFES.2018.34.6.457.
 • Lee, S.S., Alias, S.A., Jones, E.G.B., Zainuddin, N. ve Chan, H.T. (2012). Checklist of fungi of Malaysia. 980 pp. Res. Pamphlet No: 132. Forest Res. Inst. Malaysia. “<https://www.mybis.gov.my/pb/24> er. tar.: 05 ix 2023”.
 • Leite, D.P., Tadano, T., Pereira, R.S., de Souza, J.V.R., Yamamoto, A.C.A., Martins, E.R., Simões, S.A.A., Siqueira, N.P., Júnior, L.P.Q., Gasparetto, A., Baroni, F.A., da Costa, G.L., Melhem, M.S.C., de Oliveira, M.M.E., Pal, M. ve Paula, C.R.. (2022). Neotropical micodiversity of Mato Grosso, central region of Brazil: Ethnomicological aspects and systematic research of the literature. Int. J. Tropical Dis. Health. 43 (2): 1-47. doi: 10.9734/IJTDH/2022/v43i330579.
 • Mandollu, M. ve Kayım, M. (2023). Antepfıstığı ağaçlarında kök çürüklüğü ve geriye doğru ölüme neden olan fungal etmenlerin araştırılması. Çukurova Tarım Gıda Bil. Derg. 38 (1): 96-106. doi: 10.36846/cjafs.2023.102.
 • McKenzie, E.H.C. ve Johnston, P.R., Buchanan, P.K. (2006). Checklist of fungi on teatree (Kunzea and Leptospermum species) in New Zealand. New Zealand J. Bot. 44: 293-335. doi: https://doi.org/10.1080/0028825X.2006.9513025.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Derg. 8 (3): 188-195. doi: https://doi.org/10.35163/bagbahce.1030948.
 • Mert, F., Öndeş, A. ve Derviş, S. (2022). New threat to lemon cypress (Cupressus macrocarpa cv. Goldcrest) in Turkey: Seiridium cardinale. Çanakkale Onzekiz Mart Üniv. Zir. Fak. Derg. 10 (1): 131-136. doi: https://doi.org/10.33202/comuagri.1080940.
 • Mertoğlu, Ş. ve Hatat Karaca, G. (2023). Fungi on bean seeds obtained from growers in Isparta province. Mediterr. Agr. Sci.. 36 (1): 13-17. doi: https://doi.org/10.29136/mediterranean.1093159.
 • Phukhamsakda, C., Nilsson, R.H., Bhunjun, C.S., Farias, A.R.G., Sun, Y.R., Wijesinghe, S.N., Raza, M., Bao, D.F., Lu, L., Tibpromma, S., Dong, W., Tennakoon, D.S., Tian, X.G., Xiong, Y.R., Karunarathna, S.C., Cai, L., Luo, Z.L., Wang, Y., Manawasinghe, I.S., Camporesi, E., Kirk, P.M., Promputtha, I., Kuo, C.H., Su, H.Y., Doilom, M., Li, Y., Fu, Y.P. ve Hyde, K.H. (2022). The numbers of fungi: contributions from traditional taxonomic studies and challenges of metabarcoding. Fungal Diversity. 114: 327-386. doi: https://doi.org/10.1007/s13225-022-00502-3.
 • Rajput, K.S., Koyani, R.D., Patel, H.R., Vasava, A.M., Patel, R.S., Patel, A.D. ve Singh, A.P. (2015). A preliminary checklist of fungi of Gujarat State, India. Current Res. Env. Appl. Mycol. 5 (4): 285-306. doi: https://doi.org/10.5943/cream/5/4/1.
 • Raza, M., Cai, L., Abbasi, M.W., Hafeez, R., Tariq, M., Kirk, P.M., Hussain, M. ve Wijayawardene, N.N. (2022). The first updated checklist of novel fungi in Pakistan (1947-2021). MycoAsia-J. Modern Mycol. 2022/03. 72 Sayfa. İnternet adresi: https://mycoasia.org/wp-content/uploads/2022/10/Raza-et-al.-MycoAsia-2022-03.pdf
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (eds.). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Y., Uzun, Y. ve Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The checklist of fungi of Turkey). XVII + 1177 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul. “<http://satis.ang.org.tr/>”.
 • Sırrı, M., ve Özaslan, C. (2022). Gever Ovası’nda tespit edilen Convolvulus L. türleri ve bunların potansiyel biyolojik kontrol etmenleri. Turk. J. Weed Sci. 25 (1): 69-84. “<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2419348> er. tar.: 10 ix 2023”.
 • Teke, L., Sargın Altunok, E. ve Genç Moralar, D. (2021). The second case of Candida auris candidemia from Turkey: An impending threat to the global health. Mediterr. J. Inf. Microb. Antimicrob. 10: 48. doi://doi.org/10.4274/mjima.galenos.2021.2021.48.
 • Tomovic, G., Sabovljevic, M.S., Irimia, I., Taşkın, H., Zupan, E., Boycheva, P., Ivanov, D., Papp, B., Pantović, J., Marković, A., Djurović, S.Z., Buzurović, U., Šovran, S., Mašić, E., Ștefănuț, S., Denchev, T.T., Denchev, C.M., Šabanović, E., Djordjević, V., Stoykov, D., Niketić, M., Slavova, M. ve Assyov, B. (2022). New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 10. Botanica Serbica. 46 (2): 321-330. doi: https://doi.org/10.2298/botserb2202321t.
 • Törün, B., Bıyık, H.H. ve Poyrazoğlu, E. (2022). Morphological and molecular identification of biofilm forming fungi from fish farms and fish benches in Aydın Province. Iğdır Üniv. Fen Bil. Enst. Derg. 12 (1): 115-124. doi:https://doi.org/10.21597/jist.916284.
 • Tunabaş, E. ve Erkılıç, A. (2022). Domates rizosferindeki fungusların domatesteki solgunluk etmeni Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici’ye karşı antagonistik etkilerinin araştırılması. Türk. Biyol. Müc. Derg. 13 (2): 138-153. doi: https://doi.org/10.31019/tbmd.1183507.
 • Voronin, L.V., Kopytina, N.I. ve Bocharova, E.A. (2021). Checklist of fungi and fungi-like organisms on the common reed Phragmites australis. Asian J. Mycol. 42 (2): 67-113. doi: https://doi.org/10.5943/ajom/4/2/7.
 • Yağcı, A., Akgül, D.S. ve Cangi, R. (2023). Dormant asma kalemlerinin endofitik ve patojenik funguslar yönünden incelenmesi. Bahçe. 10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 309-318. “<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2979995> er. tar.: 12 ix 2023”.
 • Yenice Gürsu, B., Aytar, P., İlhan, S., Kocabıyık, Y.E., Gedikli, S.ve Çabuk, A. (2017). Diversity of microfungi in acid mine drainages. Biological Diversity and Conservation. 10 (3): 190-198. “<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1182220> er. tar.: 25 viii 2023”.
 • Zahri, M.Z.C., Rehan, M.M., Kamarudin, K.M., Lutfi, F.N.M., Radzi, S.M. ve Rehan, A.M. (2020). Checklist of marine fungi and yeasts associated with Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota from Pangkor Island. J. Sustainable Natural Resources. 1 (1): 29-36. doi: https://doi.org/10.30880/jsunr.2020.01.01.004.
 • Zobar, D. ve Kıvan, M. (2022). Bazı entomopatojen fungus türlerinin Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Buprestidae)’in belirli dönemleri üzerinde patojenisiteleri. Mustafa Kemal Üniv. Tarım Bil. Derg. 27 (3): 469-476. doi: https://doi.org/10.37908/mkutbd.1071813.

New Additions to the list of Fungi of Turkey-2

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 25 - 43, 30.04.2024

Öz

"The Checklist of the Fungi of Türkiye" published in 2020, which includes all micro- and macrofungi reported from Türkiye, is a first in terms of including all records together with their new Turkish scientific names. This book, which includes all fungal species and other taxa isolated from Türkiye, as well as their record details, synonyms, information such as the year, literature where the fungus has been published, isolation place and location of the record, and their Turkish scientific names, is an important source for mycology. And in order to keep this work up-to-date, it is a necessity to include new records of fungal species after the date of publication. This is being achieved by periodically publishing new records in the form of "update articles". The first of these additional update articles was published in 2022, and in this rewiev study which is the second additional article, 87 new taxa records for Turkiye published by various researchers in the literature searches were given (1 division, 6 families, 12 genera and 68 species). With this study, the total number recorded from Türkiye: 8 divisions, 341 families, 1417 genera and 6044 species. Taxa that are given the * symbol in the text are new records and for 87 taxa have been given Turkish scientific names.

Kaynakça

 • Akdeniz, F. ve Sert, H. (2021). New records from Anatolia: A new rust fungus and two new hosts. J. Plant Pathol. 103: 823-829. doi: https://doi.org/10.1007/s42161-021-00829-x.
 • Akgül, D.S., Güngör Savaş, N., Yildiz, M., Bülbül, İ. ve Özarslandan, M. (2023). Current status of grapevine trunk disease pathogens on asymptomatic nursery-produced grapevines in Türkiye. Phytopathol. Mediterr. 62 (2): 151-163. doi: https://doi.org/10.36253/phyto-14148.
 • Al-Bader, S.M. ve Zenfenkey, Z. (2023). A scoping review on airborne fungi in Iraq (1995-2022) and analysis of fungal communities. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1215 012063. doi:10.1088/1755-1315/1215/1/012063.
 • Altın, N. ve Gulcu, B. (2023). First detection of Cryptosporiopsis tarraconensis on hazelnut in Türkiye and control potency of some antifungal agents. Australasian Plant Pathol. 52: 145-153. doi: https://doi.org/10.1007/s13313-023-00906-y.
 • Altinbas, R., Ummetoglu, O. ve Sisman, C. (2023). Causative agents distribution of isolated from dermatomycoses in Eskisehir city hospital. Ann. Med. Res. 30 (6): 635-640. doi: 10.5455/annalsmedres.2022.09.271.
 • Angelini, C. (2022). Macrofungi of the Dominican Republic: A first checklist and introduction to www.neotropicalfungi.com. Current Res. Env. Appl. Mycol. (J. Fungal Biol.). 121 (1): 238-258. doi 10.5943/cream/12/1/15.
 • Asan, A., Selçuk, F., Giray, G., Aydoğdu, H., Ulukapı, M. ve Ceylan, M.F. (2022). Türkiye mantarları listesi’ne ilaveler-1. Bağbahçe Bil. Derg. 9 (3): 65-89. doi: https://doi.org/10.35163/bagbahce.1130135.
 • Atakan, A.ve Özkaya, H.Ö. (2020). Determination of Fusarium species in carnation greenhouses in Antalya, Turkey. Commun. Fac.Sci. Univ. Ank. Ser. C Bio. 29 (1): 131-147. “˂https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1092485˃ er. tar.: 15 viii 2023”.
 • Bensch, K. (2004). MYCOBANK Database “˂www.mycobank.org˃, er. tar.: 09 ix 2023”.
 • Bölükbaşı, Y., Erköse Genç, G., Orhun, G., Kuşkucu, M.A., Çağatay, A., Önel, M., Öngen, B., Ağaçfidan, A., Esen, F. ve Erturan, Z. (2021). Türkiye’de ilk COVID-19 pozitif Candida auris fungemi olgusu. Mikrobiyol. Bült. 55 (4): 648-655. doi: 10.5578/mb.20219716.
 • Bozdoğan, İ.E. ve Tunaz, H. (2023). Toxicity of some entomopathogenic fungi combined with boric acid againts adults of American cockroach Periplaneta americana (L.) (Blattodea: Blattidae). Kahramanmaras Sutcu Imam Univ. J. Agr. Nat. 26 (4): 795-805. doi: https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1221835.
 • Demir, E., Özer, N. ve Bayraktar, H. (2023). Identification of seed-borne fungi in summer (Cucurbita pepo) and winter (Cucurbita moschata) pumpkins of Turkey. J. Plant Pathol. 105: 1087-1101.
 • Dikmetas, D.N., Özer, H. ve Karbancıoglu-Guler, F. (2023). Biocontrol potential of antagonistic yeasts on in vitro and in vivo Aspergillus growth and its AFB1 production. Toxins. 15 (6): 402. doi: https://doi.org/10.3390/toxins15060402.
 • Doilom, M., Taylor, J.E., Bhat, D.J., Chukeatirote, E. Hyde, K.D., To-anun, C., Jones ve E.B.G. (2016). Checklist of fungi on teak. Mycosphere. 7 (5): 656-678. doi: 10.5943/mycosphere/7/5/11.
 • Eken C, Demirci ve Kantar F. (1999). Pathogenicity of wilt and root rot pathogens of chickpea cv. Aziziye-94. J. Turk. Phytopathol. 28 (1-2): 25-32. “<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20001005230> er. tar.: 06 i 2023”.
 • Erdoğdu, M., Doğan, G., Akata, I. ve Suludere, Z. (2021). Synnemasporellaceae: A new family record for Turkish Ascomycota. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tarım Doğa Derg. 24(2): 425-429. doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.770648.
 • Evgin, Z. ve Türkkan, M. (2020). Ordu’da kivi bitkilerinden izole edilen Fusarium türlerinin tanımlanması ve patojenisitesi. Manas J. Agr. Vet. Life Sci. 10 (2): 52-59. “<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1169001> er. tar.: 15 viii 2023”.
 • Giray, G., Zimowska, B. ve Asan, A. (2022). Airborne mycotoxigenic fungi in Türkiye and Poland. Mycotaxon. 137 (3): <617-617. doi: https://doi.org/10.5248/137.617.
 • Haelewaters, D., Dirks, A.C., Kappler, L.A., Mitchell, J.K., Quijada, L., Vandegrift, R., Buyck, B. ve Pfister, D.H. (2018). A preliminary checklist of fungi at the Boston Harbor Islands. Northeastern Naturalist. 25 (sp9): 45-76. doi: https://doi.org/10.1656/045.025.s904.
 • IngentaConnect (1998). “<https://www.ingentaconnect.com/contentone/mtax/mt/2022/00000137/00000003/art00020> er. tar.: 07 viii 2023”.
 • IngentaConnect (1998). “<https://www.mycotaxon.com/resources/checklists/giray_v137-3_checklist.pdf> er. tar: 06 i 2024”.
 • Kadaifciler, D.G., Unsal, T. ve Ilhan-Sungur, E. (2024). Long-term evaluation of culturable fungi in a natural aging biofilm on galvanized steel surface. Johnson Matthey Technol. Rev. 68 (1): 60-70. doi: https://doi.org/10.1595/205651323X16748145957998.
 • Kaya, A.G.A., Beram, R.C., Lehtijarvi, H.T.D., Lehtijärvi, A. ve Woodward, S. (2022). Occurrence and frequency of wood decay fungi latently present in living Abies cilicica and Abies bornmulleriana in Western Turkey. Fresenius Environ. Bull. 31 (7): 6973-6980. “<file:///C:/Users/win7/Documents/Downloads/FEB_07_2022_Pp_06782-07461.pdf> er. tar. 15 viii 2023”.
 • Kılınç, B., Güldür, M.E. ve Dikilitaş, M. (2022). Şanlıurfa ilinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarında Neoscytalidium novaehollandiae’nın bulaşıklık oranının belirlenmesi, morfolojik ve genetik karakterizasyonu. Harran Tarım ve Gıda Bil. Derg. 26 (1): 25-39.
 • Kirk, P.M. (2000). Index fungorum. “<www.indexfungorum.org> er. tar.: 14 ix 2023”.
 • Kömeç, S., Karabıçak, N., Ceylan, A.N., Gülmez, A. ve Özalp, O. (2021). Türkiye İstanbul’dan bildirilen üç Candida auris olgusu. Mikrobiyol. Bült. 55 (3):452-460. doi: 10.5578/mb.20219814.
 • Kulaklı, K., Arslan, N., Gürsan, O. ve Özkütük, A. (2023). İzmir’den ilk Candida auris izolasyonu: Amputasyon ile sonuçlanan polimikrobiyal diyabetik ayak enfeksiyonu. Turk Mikrobiyol. Cem. Derg. 53 (1): 47-54. doi:10.54453/TMCD.2023.81894.
 • Kurt, A.F., Kuskucu, M.A., Balkan, I.I., Baris, A., Yazgan, Z., Serife, Oz, A., Tosun, A.I., Mete, B., Tabak, F. ve Aygun, G. (2021). Candida auris fungemia and a local spread taken under control with infection control measures: First report from Turkey. Ind. J. Med. Microbiol. 39 (2): 228-230. doi: 10.1016/j.ijmmb.2021.03.007.
 • Lee, J.H., Kim, D.H., Yun, J.H., Hong, M.Y. ve Lee, J.K. (2018). A checklist of mushrooms of Phou Khao Khuoay National Protected Area (PKKNPA) of Lao-PDR. J. Forest Env. Sci. 34 (6): 457-460. doi: https://doi.org/10.7747/JFES.2018.34.6.457.
 • Lee, S.S., Alias, S.A., Jones, E.G.B., Zainuddin, N. ve Chan, H.T. (2012). Checklist of fungi of Malaysia. 980 pp. Res. Pamphlet No: 132. Forest Res. Inst. Malaysia. “<https://www.mybis.gov.my/pb/24> er. tar.: 05 ix 2023”.
 • Leite, D.P., Tadano, T., Pereira, R.S., de Souza, J.V.R., Yamamoto, A.C.A., Martins, E.R., Simões, S.A.A., Siqueira, N.P., Júnior, L.P.Q., Gasparetto, A., Baroni, F.A., da Costa, G.L., Melhem, M.S.C., de Oliveira, M.M.E., Pal, M. ve Paula, C.R.. (2022). Neotropical micodiversity of Mato Grosso, central region of Brazil: Ethnomicological aspects and systematic research of the literature. Int. J. Tropical Dis. Health. 43 (2): 1-47. doi: 10.9734/IJTDH/2022/v43i330579.
 • Mandollu, M. ve Kayım, M. (2023). Antepfıstığı ağaçlarında kök çürüklüğü ve geriye doğru ölüme neden olan fungal etmenlerin araştırılması. Çukurova Tarım Gıda Bil. Derg. 38 (1): 96-106. doi: 10.36846/cjafs.2023.102.
 • McKenzie, E.H.C. ve Johnston, P.R., Buchanan, P.K. (2006). Checklist of fungi on teatree (Kunzea and Leptospermum species) in New Zealand. New Zealand J. Bot. 44: 293-335. doi: https://doi.org/10.1080/0028825X.2006.9513025.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Derg. 8 (3): 188-195. doi: https://doi.org/10.35163/bagbahce.1030948.
 • Mert, F., Öndeş, A. ve Derviş, S. (2022). New threat to lemon cypress (Cupressus macrocarpa cv. Goldcrest) in Turkey: Seiridium cardinale. Çanakkale Onzekiz Mart Üniv. Zir. Fak. Derg. 10 (1): 131-136. doi: https://doi.org/10.33202/comuagri.1080940.
 • Mertoğlu, Ş. ve Hatat Karaca, G. (2023). Fungi on bean seeds obtained from growers in Isparta province. Mediterr. Agr. Sci.. 36 (1): 13-17. doi: https://doi.org/10.29136/mediterranean.1093159.
 • Phukhamsakda, C., Nilsson, R.H., Bhunjun, C.S., Farias, A.R.G., Sun, Y.R., Wijesinghe, S.N., Raza, M., Bao, D.F., Lu, L., Tibpromma, S., Dong, W., Tennakoon, D.S., Tian, X.G., Xiong, Y.R., Karunarathna, S.C., Cai, L., Luo, Z.L., Wang, Y., Manawasinghe, I.S., Camporesi, E., Kirk, P.M., Promputtha, I., Kuo, C.H., Su, H.Y., Doilom, M., Li, Y., Fu, Y.P. ve Hyde, K.H. (2022). The numbers of fungi: contributions from traditional taxonomic studies and challenges of metabarcoding. Fungal Diversity. 114: 327-386. doi: https://doi.org/10.1007/s13225-022-00502-3.
 • Rajput, K.S., Koyani, R.D., Patel, H.R., Vasava, A.M., Patel, R.S., Patel, A.D. ve Singh, A.P. (2015). A preliminary checklist of fungi of Gujarat State, India. Current Res. Env. Appl. Mycol. 5 (4): 285-306. doi: https://doi.org/10.5943/cream/5/4/1.
 • Raza, M., Cai, L., Abbasi, M.W., Hafeez, R., Tariq, M., Kirk, P.M., Hussain, M. ve Wijayawardene, N.N. (2022). The first updated checklist of novel fungi in Pakistan (1947-2021). MycoAsia-J. Modern Mycol. 2022/03. 72 Sayfa. İnternet adresi: https://mycoasia.org/wp-content/uploads/2022/10/Raza-et-al.-MycoAsia-2022-03.pdf
 • Sesli, E., Asan, A., Selçuk, F. (eds.). Abacı Günyar, Ö., Akata, I., Akgül, H., Aktaş, S., Alkan, S., Allı, H., Aydoğdu, H., Berikten, D., Demirel, K., Demirel, R., Doğan, H.H., Erdoğdu, M., Ergül, C.C., Eroğlu, G., Giray, G., Halikî Uztan, A., Kabaktepe, Ş., Kadaifçiler, D., Kalyoncu, F., Karaltı, İ., Kaşık, G., Kaya, A., Keleş, A., Kırbağ, S., Kıvanç, M., Ocak, İ., Ökten, S., Özkale, E, Öztürk, C., Sevindik, M., Şen, B., Şen, İ., Türkekul, İ., Ulukapı, M., Uzun, Y., Uzun, Y. ve Yoltaş, A. (2020). Türkiye Mantarları Listesi (The checklist of fungi of Turkey). XVII + 1177 Sayfa. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul. “<http://satis.ang.org.tr/>”.
 • Sırrı, M., ve Özaslan, C. (2022). Gever Ovası’nda tespit edilen Convolvulus L. türleri ve bunların potansiyel biyolojik kontrol etmenleri. Turk. J. Weed Sci. 25 (1): 69-84. “<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2419348> er. tar.: 10 ix 2023”.
 • Teke, L., Sargın Altunok, E. ve Genç Moralar, D. (2021). The second case of Candida auris candidemia from Turkey: An impending threat to the global health. Mediterr. J. Inf. Microb. Antimicrob. 10: 48. doi://doi.org/10.4274/mjima.galenos.2021.2021.48.
 • Tomovic, G., Sabovljevic, M.S., Irimia, I., Taşkın, H., Zupan, E., Boycheva, P., Ivanov, D., Papp, B., Pantović, J., Marković, A., Djurović, S.Z., Buzurović, U., Šovran, S., Mašić, E., Ștefănuț, S., Denchev, T.T., Denchev, C.M., Šabanović, E., Djordjević, V., Stoykov, D., Niketić, M., Slavova, M. ve Assyov, B. (2022). New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 10. Botanica Serbica. 46 (2): 321-330. doi: https://doi.org/10.2298/botserb2202321t.
 • Törün, B., Bıyık, H.H. ve Poyrazoğlu, E. (2022). Morphological and molecular identification of biofilm forming fungi from fish farms and fish benches in Aydın Province. Iğdır Üniv. Fen Bil. Enst. Derg. 12 (1): 115-124. doi:https://doi.org/10.21597/jist.916284.
 • Tunabaş, E. ve Erkılıç, A. (2022). Domates rizosferindeki fungusların domatesteki solgunluk etmeni Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici’ye karşı antagonistik etkilerinin araştırılması. Türk. Biyol. Müc. Derg. 13 (2): 138-153. doi: https://doi.org/10.31019/tbmd.1183507.
 • Voronin, L.V., Kopytina, N.I. ve Bocharova, E.A. (2021). Checklist of fungi and fungi-like organisms on the common reed Phragmites australis. Asian J. Mycol. 42 (2): 67-113. doi: https://doi.org/10.5943/ajom/4/2/7.
 • Yağcı, A., Akgül, D.S. ve Cangi, R. (2023). Dormant asma kalemlerinin endofitik ve patojenik funguslar yönünden incelenmesi. Bahçe. 10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 309-318. “<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2979995> er. tar.: 12 ix 2023”.
 • Yenice Gürsu, B., Aytar, P., İlhan, S., Kocabıyık, Y.E., Gedikli, S.ve Çabuk, A. (2017). Diversity of microfungi in acid mine drainages. Biological Diversity and Conservation. 10 (3): 190-198. “<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1182220> er. tar.: 25 viii 2023”.
 • Zahri, M.Z.C., Rehan, M.M., Kamarudin, K.M., Lutfi, F.N.M., Radzi, S.M. ve Rehan, A.M. (2020). Checklist of marine fungi and yeasts associated with Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota from Pangkor Island. J. Sustainable Natural Resources. 1 (1): 29-36. doi: https://doi.org/10.30880/jsunr.2020.01.01.004.
 • Zobar, D. ve Kıvan, M. (2022). Bazı entomopatojen fungus türlerinin Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Buprestidae)’in belirli dönemleri üzerinde patojenisiteleri. Mustafa Kemal Üniv. Tarım Bil. Derg. 27 (3): 469-476. doi: https://doi.org/10.37908/mkutbd.1071813.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Asan 0000-0002-4132-3848

Halide Karabıyık 0000-0002-1778-2200

Gulay Giray 0000-0002-8703-6465

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 14 Ekim 2023
Kabul Tarihi 18 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Asan, A., Karabıyık, H., & Giray, G. (2024). Türkiye Mantarları Listesi’ne Eklentiler-2. Bağbahçe Bilim Dergisi, 11(1), 25-43. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1375946