Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Suyosunları (Algler) Listesi’ne İlaveler I – Bacillariophyta (Diyatome Bölümü)

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 44 - 84, 30.04.2024

Öz

Bu makalede, Türkiye suyosunları listesinde bulunmayan Diyatome Bölümüne (Bacillariophyta) ait 436’sı yeni ve 159’u sinonim olmak üzere toplam 595 tür ve tür altı takson ve bu taksonların Türkçe bilimsel adları verilmiştir. Ayrıca listeye tür üstü seviyede 2 familya ve 39 cins de ilave edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, İ. ve Baykal, T. (2005). Karagöl (Çubuk-Ankara) alg florası. ESUFD 1(2):38-55. (1).
 • Akbay, N., Anıl, N., Yerli, S., Soyupak, S. ve Yurteri, C. (1999). Seasonal distrubition of large phytoplankton in the Keban Dam Reservoir. Journal of Plankton Research 21(4): 771-787. (2).
 • Akbulut, A. (2013). The diatom composition of the Salt Lake Basin and its relationship wth salinity. Ekoloji 19: 74, 150-159. (3).
 • Akköz C. (2017). The benthic Algae of Meke Lake (Karapınar/Konya). ESUFD 13(2): 210-217. (4).
 • Altuner, Z. ve Gürbüz, H. (1989). Karasu (Fırat) Nehri fitoplankton topluluğu üzerinde bir araştırma. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 3(1-2): 151-176. (5).
 • Altuner, Z. ve Pabuçcu, K. (1993). Köprüköy-Deli Çermik alg florası I. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 1-2: 77-90. (6).
 • Altuner, Z. ve Gürbüz, H. (1994). A study on the phytoplankton of the Tercan Dam Lake, Turkey. Tr. J. of Bot. 18: 443-450. (7).
 • Altuner, Z. (2017). An investigation on the benthic diatoms of Murat River (Muş) and comparison with Ehrenberg’s study. JNRS 6(2)İ: 17-23. (8).
 • Ateş, H. ve Ertan, Ö.O. (2017).: Pınargözü kaynağının (Yenişarbademli, Isparta – Türkiye) fiziko-kimyasal özellikleri ve epilitik algleri. ESUFD 13(2): 211-219. (9).
 • Atıcı, T. ve Obalı, O. (1999). A study on diatoms in upper part of Çoruh River, Turkey. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12(3): 473-496. (10).
 • Atıcı, T., Özçelik, N., Korkmaz, B., Uğurlu, E. ve Selçuk, A. (2008). Çanıllı Baraj Gölü (Ankara) mikroalgleri. BIBAD 1(2): 45-48. (11).
 • Atıcı, T. ve Obalı, O. (2010). The diatoms of Asartepe Dam Lake (Ankara), with environmental and some physicochemical properties. Turk J Bot., 34: 541-548, (12).
 • Atıcı, T ve Tokatlı, C. (2014). Algal diversity and water quality assessment with cluster analysis of four freshwater lakes (Mogan, Abant, Karagöl and Poyrazlar) of Turkey. Wulfenia 21(4): 155-169. (13).
 • Atıcı, T. ve Udoh, A.U. (2016). Indicator algae of Adrasan Stream (Antalya) Turkey. Sinop Uni. J Nat. Sci. 1(2): 135-149. (14).
 • Aysel, V., Gönüz, A., Bakan, A.N., Gezerler Şipal, U. ve Günhan, E. (1998). Kazangölün (Selçuk, İzmir, Türkiye) alg florası. C. B. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23-25 Ekim 1997, Manisa, II. Spil Fen Bilimleri Kongresi: Bildiriler, 1: 78-89. (15).
 • Aysel, V. (2005). Check-list of the freshwater algae of Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Environment 11: 1-124. (16).
 • Aydın, A. ve Yüksek, A. (1999). Investigations on the macroscopic and epiphytic algae of the Golden Horn. İ. U. Fen Fak. Biyoloji Dergisi 54: 15-20. (17).
 • Balık S. ve Gezerler Şipal U. (1995). Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) makro ve mikro alg florası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, 11-13 Eylül, Ankara, 483-492. (18).
 • Balkıs, N. (2008). First record of Planktoniella sol (Wallich) Schütt, 1883 from Turkish coasts. IUFS Journal of Biology 67(1):89-92. (19).
 • Barinova S., Romanov R. ve Solak CN. (2014). New record of Chara hispida (L.) Hartm. (Streptophyta: Charophyceae, Charales) from The Işıklı Lake (Turkey) and critical checklist of Turkish Charophytes, Nat. Reseur. Conserv. 2(3): 33-42. (20).
 • Baykal, T. (200&). Çamlıdere Baraj Gölü Diyatomeleri. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 20: 45-63. (21).
 • Baykal, T. ve Açıkgöz, İ. (2004). Hirfanlı Baraj gölü algleri. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 5(2).115-136. (22).
 • Baykal T., Akbulut, A., Açıkgöz, İ., Udoh, A.U., Yıldız, K. ve Şen, B. (2009). New records for the freshwater algae of Turkey. Turk J Bot., 33: 141-152. (23).
 • Baytut Ö. ve Gönülol A. (2016). Phytoplankton distribution and variation along a freshwater-marine transition zone (Kızılırmak River) in the Black Sea. Ocean. Hydrobiol. Stud. 45(4): 453-465. (24).
 • Baytut, Ö. (2013). A study on the phylogeny and phylogeography of marine cosmopolite diatom from the southern Black Sea. Oceanological and Hydrobiological Studies 42(4): 406-411. (25).
 • Baytut, Ö., Gümüş, F. ve Ersanlı, E. (2018). Molecular phylogeny of thycoplanktonic 13 naviculoid diatom, haslea howeana, from the Black Sea: a new record for the Turkish Algal Flora. Genetics of Aquatic Organisms 2: 49-52. (26).
 • Coşkun, T., Çelekli, A., Solak, C. N., Ongun Sevindik, T., Demir, N., Soylu, E. N., Sömek, H., Çetin, T., Karaaslan, Y., Öterler, B., Maraşlıoğlu, F., Yılmaz, E., Tunca, H., Güzel, U., Koca, M. ve Temizel, B. (2023). New records for the Turkish Freshwater Algal Flora in twenty five basins of Turkey, Part I: Bacillariophyta. K.S.Ü J. Agric. Nat. 26 (5): 991-1004. (27).
 • Çağlar, M. ve Pala, G. (2016). Epiphytic and episammic diatoms communities of Gölbaşı Lake (Adıyaman-Turkey). Ege JFAS 33(3): 193-199. (28).
 • Çağlar, M. ve Selamoğlu, Z. (2021). Epilithic diatom of the Güvercinlik Pond (Arguvan, Malatya, Turkey). J. Surv. Fish. Sci. 7(2): 219-230. (29).
 • Çağlar, M., Coşkun, E. ve Selamoğlu, Z. (2021). Epilithic algae of Çalgan Creek. J. Surv. Fish. Sci. 7(1): 9-25. (30).
 • Çelekli, A. ve Külköylüoğlu, O. (2006). Net planktonic diatom (Bacillariophyceae) composition of Lake Abant (Bolu). Turk J Bot. 30: 331-347. (31).
 • Çelik, K. (2016). Şahin Deresi (Kazdağı, Balıkesir) fitoplanktonik organizmalarının mevsimsel değişimi ve bazı fizikokimyasal parametrelerle ilişkileri. Sinop Üni. Fen Bilim. Dergisi 1(2): 9-17ç (32).
 • Çelik, K. ve Öz, F. (2021). Phytoplankton community of a Boron Mine Waste Storage Reservoir. LimnoFish 7(1): 61-68. (33).
 • Çelik, K. (2022). Kocaavşar Deresi (Balıkesir) fitoplankton ekolojisi. J. Adv. Res. Nat. Appl. Sci. 8(4): 777-784. (34).
 • Çetin, M. (2012). Ilıca Deresi (Fatsa, Ordu) Algleri ve Su Kalitesinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ordu. (35).
 • Çetin, T., Coşkun, T., ve Demir N. (2023). Yeşilırmak Havzasının yüksek rakımlı küçük ve derin göllerinde fitoplankton indeksleri ve trofik durumun değerlendirilmesi. Acta Aquatica Turcica 19(4): 298-311. (36).
 • Çiçek, N.L., Kalyoncu, H., Akköz, Ç. ve Ertan, Ö.O (2010). Darıören Deresi ve Isparta Çayının (Isparta) epilitik algleri ve mevsimsel dağılımları. Journal of FisheriesSciences.com, 4(1):78-90. (37).
 • Çiçek, N. L. ve Ertan, Ö. O. (2012). Köprüçay Nehri epilitik alg çeşitliliğininbazı fizikokimyasal değişkenlerle ilişkisi. ESUFD 8(1): 22-41. (38).
 • Çiçek, N. L., Ertan, Ö. O., Erdoğan, Ö., Didinen, H., Boyacı, Y.Ö., Kara, D., Zeybek, M. ve Diken, G. (2017). Eğirdir Gölü (Isparta-Türkiye) fitoplanktonunun dağılımı ve çevresel değişkenlerle ilişkisi. Biological Diversity and Conservation 10(3): 150 – 162. (39).
 • Dalkıran N., Zünbülgil B., Karacaoğlu D. ve Dere Ş. (2016b). Uluabat Gölü epifitik diyatomelerinin uzun dönemdeki değişimi, LimnoFish 2(3): 153-163. (40).
 • Demir, A.N., Fakıoğlu, Ö. ve Dural, B. (2014). Phytoplankton functional groups provide a quality assesment method by the Q assemblage index in Lake Mogan (Turkey). Turk J Bot 38: 169-179. (41).
 • Demir, N., Çetin, T., Gök, C. ve Şanal, M. (2017). First biological monitoring in the Akarçay Basin according to the water framework directive: Phytoplankton and phytobenthos, Turk. J. Water Sci. Manag. 1(1): 90-105. (42).
 • Dönmez, M.A. ve Maraşlıoğlu, F. (2016). Littoral epilithic algae of Ondokuz Mayıs University Pond I (Samsun, Turkey). Ekoloji 25: 98, 61-64. (43).
 • Egemen, Ö., Önen, M., Büyükışık, B., Hoşsucu, B. ve Sunlu, U. (1999). Güllük Lagünü (Ege Denizi, Türkiye) Ekosistemi. Tr J. of Agriculture and Forestry 23: 927-947. (44).
 • Ehrenberg, C.H.G. (1844). Untersuchungen über die kleinsten lebensformen im quellenlande des Euphrat und Araxes. Bekannt. Verh. Königl. Preuss. Akad. 253-257.
 • Eker, E. ve Kıdeyş, A. E. (2000). Weekly variations in phytoplankton structure of a harbour in Mersin Bay (North-eastern Mediterranean). Turk J Bot. 13-24. (45).
 • Eker Develi, E., Konucu, M. ve Tekdal, D. (2020). Analysis of domoic acid with in Nitzschia navis-varingia and other three Pseudo-nitzschia species isolated from the northeastern Mediterranean Sea. Int. Eur. Conf. BioTechBioChem 2020, December 16-18, 2020, Oral Present.: 799-806. (46).
 • Elmacı A. ve Obalı O. (1992). Kırşehir-Seyfe Gölü bentik alg florası. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 1: 41-64. (47).
 • Ersanlı, E. ve Gönülol, A. (2003). Study on the phytoplankton and seasonal variation of Lake Simenit (Terme-Samsun, Turkey). Turk. J Fish. Aquat. Sci. 3:29-39. (48).
 • Gökpınar, Ş., Cirik, S., Sunlu, U. ve Metin, C. (1996). Karine Dalyan Gölü fitoplanktonu ve balıkçılığı. Turk J of Biology 20: 87-97. (49).
 • Gönülol, A. ve Arslan, N. (1992). Samsun-İncesu Deresinin alg florası üzerinde araştırmalar. Doğa-Tr. J. of Bot. 16: 311-334. (50).
 • Gönülol, A. (1987). Studies on the benthic algae of Bayındır Dam Lake. DOĞA TU J Bot. 11(1): 38-55. (51).
 • Gönülol, A., Öztürk, M. ve Öztürk, M. (1996). A check-list of the Freshwater Algae of Turkey. O. M. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi 7(1): 8-46. (52).
 • Guiry, M.D. ve Guiry, G.M. (2024). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. “<https://www.algaebase.org> er. tar.: 19 i 2024”.
 • Gümüş F. ve Gönülol A. (2017). Taşmanlı Göleti (Sinop – Türkiye) epilitik ve epifitik algleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1): 102-116. (53).
 • Gürbüz, H. ve Kıvrak, E. (2004). Erzurum, 23 Temmuz Göleti bentik alg florası üzerinde bir araştırma. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 12: 73-91. (54).
 • Hasırcı Mustak, S. ve Tezel Ersanlı, E. (2015). Spatial and temporal characterization of the phytochemical parameters and phytoplankton assemblages in Dodurga Reservoir (Sinop, Turkey). Turk. J. Bot. 39: 547-554. (55).
 • İpek, S. (2022) Derinçay Deresi (Çorum) Su Kalitesi Üzerine Fitoplankton ve Fitobentoz Temelli Araştırma. Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Bölümü YüksekLisans Tezi, Çorum. (56).
 • Kaleli, M.A, Kulikovsky, M.S. ve Solak, C.N. (2017). Some new records for marine diatom flora of Turkey from Akliman Sinop (Black Sea). Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 17: 1387-1395. (57).
 • Kaleli, A. ve Akçaalan, R. (2021). Checklist of marine diatoms from the Turkish coastal waters with updated nomenclature. Aquat. Res. 4(1): 88-115. (58).
 • Kalyoncu, H., Dayıoğlu, H. ve Kılçık, F. (2016). Using diatoms in water quality assessment in the Andık Stream (Isparta-Turkey), Fresenius Environ. Bull. 25(12): 5237-5244.(59).
 • Kazancı, N., Girgin, S., Gökçe, D. ve Dügel, M. (1999). Limnology and protection of some thermal springs of Köyceğiz-Dalyan nature reserve area in south-western Turkey. XXIX Congress on International Association of Hydrogeologists, Bratislava, Slovakya, 6 - 10 Eylül 1999, 695-700. (60).
 • Kazancı, N., Gökçe Oğuzkurt, D. ve Dügel, M. (2009). Beyşehir Gölünün su kalitesini izleme ve yönetimi için fitoplankton topluluklarının araç olarak kullanılması amacı ile çok değişkenli analizi. Rev. Hydrobiol. 1: 45-56. (61).
 • Kıdeyş, A.E., Ünsal, M. ve, Bingel, F. (1989). Seasonal changes phytoplankton of Erdemli Northeastern Mediterranean. Doğa Tu. J. Bot. 13(1): 45-54. (62).
 • Kılınç, S. (1999). Tecer Irmağı algleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi 136-147. (63).
 • Kılınç, S. ve Sıvacı, E.R. (2001). A study on the past and present diatom flora of two alkaline lakes. Turk. J. Bot. 25:373-378. (64).
 • Kısa D. ve Pabuçcu K. (2016). Contribution of algae flora of Gerze Coastline (Sinop, Turkey), Sinop Üniv. Fen Bilimleri Dergisi 1(2): 36-45. (65).
 • Kıvrak, E. ve Gürbüz, H. (2011). Tortum Çayının (Erzurum) epipelik diyatomeleri ve bazı fizikokimyasal özellikleri ile ilişkisi. Ekoloji 19 (74) 102-109. (66).
 • Koçer, M.A.T. ve Şen, B. (2011). The seasonal succession of diatoms in phytoplankton of a soda lake (Lake Hazar, Turkey). Turk. J. Bot. 36:738-746. (67).
 • Koray, T. (2001). Türkiye denizleri fitoplankton türleri kontrol listesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 18(1-2): 1-27. (68).
 • Kutlu, B. ve Demir, C. (2018). Munzur Çayının (Tunceli-Türkiye)alg florası ve su kaslitesi değişimi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknolojisi Dergisi 6(8): 985-994. (69).
 • Maraşlıoğlu, F., Soylu, E.N. ve Gönülol ,A. (2005). Seasonal variation of phytoplankton of Lake Ladik Samsun, Turkey. J Freshwater Ecol. 20(3):549-554. (70).
 • Maraşlıoğlu, F., Soylu, E.N. ve Gönülol, A. (2007). Seasonal variations and occurrence of epiphytic diatoms assemblages on mats of Cladophora glomerata in lake Ladik, Samsun, Turkey. Cryptogamie Algol. 28(4):373-384. (71).
 • Maraşlıoğlu, F., Gönülol, A. ve Baş Pelit, G. (2016). Tersakan Çayı (Samsun-Amasya, Türkiye) fitoplanktonunun mevsimsel değişimi ve kirlilik düzeyinin belirlenmesi. Sinop Üniversiteasi Fen Bilimleri Dergisi 1(2): 46-58. (72).
 • Maraşlıoğlu F. ve Soylu E.N. (2018). New diatom records fot Turkish freshwater Algal Flora from lakes Ladik (Samsun, Turkey) and Hazar (Elazığ, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 463-474. (73).
 • Maraşlıoğlu, F ve Gönülol, A. (2024). Turkishalgae electronic publication, Çorum, Turkey. “http://turkiyealgleri.hitit.edu.tr, er. tar.: 19 i 2024”.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
 • Meriç, E., Nazik, A., Yümün, Z.Ü., Büyükmeriç, Y., Avşar, N., Yıldız, A., Sagular, E.K., Koral, H. ve Gökaşan, E. (2018). Fauna and flora of drilling core data from the İznik Lake: The Marmara and Black Sea connection. Q. Int. 486: 156-184. (74).
 • Morkoyunlu Yüce, A., Ertan, Ö.O. ve Yıldırım, M.Z. (2015). Epiphytic and epilithic diatoms in dam lakes (Euphrates – Turkey). Yunus Araştırma Bülteni 3: 45-51. (75).
 • Morkoyunlu, A., Özmen, A., Erkebay, Ş. ve Sertyeleser, B. (2017). İstanbul, Aliağa, Bostancı ve Orta Derelerinin epilitik diyatomları. (Sakarya-Türkiye). BIBAD 10(2): 21-27. (76).
 • Morkoyunlu, A., Gönülol, A. ve Erkebay, Ş. (2023). Trophic status assessment in some lotic ecosistem in Turkey (Sakarya Basin). J. Inst. Sci. & Technol. 13(3): 2162-2173. (77).
 • Oğuz, A., Kaleli, A., Akçaalan, R., Köker, L., Dorak, Z., Gaygusuz, Ö., Aydın, F., Çetin, G., Karaaslan, Y. ve Albay, M. (2020). Composition and distribution of benthic diatoms in different habitats of Burdur River Basin. Turk J Water Sc. Manag. 4(1): 31-55. (78).
 • Ongun Sevindik, T. (2010). Phytoplankton composition of Çaygören Reservoir, Balıkesir-Turkey. Turk J Fish. Aquat. Sc. 10: 295-304. (79).
 • Ongun Sevindik, T., Çelik, K., Gönülol, A. (2011). Twenty new recosds for Turkish algal flora from Çaygören and İkizcetepeler Reservoirs (Balıkesir, Turkey. Turk. J. Fish. Aquat. Sc. 11:399-406. (80).
 • Ongun Sevindik, T., Hamilton, P.B. Solak, C.N., Yılmaz, E. ve Güzel, U. (2023) Three new Nitzschia (Bacillariophyceae)species from highly acidic artifical lakes in Çanakkale, Türkiye. Water, MDPI, 15.3784.http://doi.org/10.3390/w15213784 1-13. (81).
 • Öterler, B., Kırgız, T. ve Albay, M. (2014). Seasonal variations of water quality parameters and algal flora of Tundzha (Tunca) River (Edirne, Turkey). Opern J. Ecol. 4: 807-819. (82).
 • Öterler, B., Albay, M., Çamur-Elipek, B. ve Güher, H. (2015). Spatial and temporal distribution of phytoplankton in Lake Gala (Edirne/Turkey). Trakya Univ. J Nat. Sci. 16(2): 71-80. (83).
 • Özer, T., Açıkgöz Erkaya, İ., Solak, C.N. ve Udoh, A.U. (2018). Diversity and ecology of algae from Melen River (Western Black Seae River catchment) in Turkey. Turk. J. Fish. Aquat Sc. 18: 1187-1194. (84).
 • Öztürk S. (2021). Algal flora of an extremophile ecosystem: Kaklık Cave (Denizli, Turkey). Maejo. Int. J. Sci. Technol. 15(02): 173-186. (85).
 • Pabuçcu, K. Ve Solak, C.N. (2005). Düden Şelalesi (Antalya) bentik diyatomeleri üzerine kalitatif bir çalışma. II. International natural Environmental Protection Symposium, 8-10 September 2005, 1-11. (86).
 • Pabuçcu, K., Gülecek, R. ve Solak, C.N. (2011). Seasonal variation of epipelic algal flora in Günyüzü Pond (Eskişehir/Turkey). Asian J. Chem. 23(3): 1387-1392. (87).
 • Pala, G. (2007). Keban Baraj Gölü Gülüşkür kesimindeki planktonik algler ve mevsimsel değişimleri, II- Bacillariophyta, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19(1): 23-32. (88).
 • Polge, N., Sukatar, A., Soylu, E.N. ve Gönülol, A. (2010). Epipelic algal flora in the Küçükçekmece Lagoon. Turk. J. of Fish. and Aquatic Sciences 10: 39-45. (89).
 • Sanbur, A. (2023). Ekişehir İli Köy Çeşmesi ve Su Yalaklarında Bulunan Diyatomelerin Tür Çeşitliliği ve Dağılımı. Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa. (90).
 • Sıvacı, R.E., Dere Ş. ve Kılınç S. (2007). Tödürge Gölünün (Sivas) epilitik diatom florasının mevsimsel değişimi. E.Ü. Su Ürü nleri Dergisi 24(1-2):45-50. (91).
 • Sıvacı, RE., Barinova, S., Solak, CN. ve Çobanoğlu, K. (2013). Ecological assesment of great Lota Lake (Turkey) on the base of diatom communities, African Journal of Biotechnology, 12(5): 453-464. (92).
 • Solak, C.N., Kaleli, A. ve Baytut, Ö. (2016). The distribution of cymbelloid diatoms in Yalova reningwaters, Turk. J. Fish. Aquat. Sc. 16(4): 953-959. (93).
 • Solak. C.N., Kulikovskiy, M.S., Kaleli, A. ve Gönülol, A. (2016). Rare and new records of diatoms in Turkey from Kütahya flowing waters, Oceanol Hydrobiol St. 45(4): 564-587. (94).
 • Solak, C.N., Çetin, T. ve Kaleli, M.A. (2017). Distribution of benthic dİatom (phytobenthos) composition in Küçük Menderes River Basin. Turk J Water Sci. Manag. 2(1): 2-95. (95).
 • Solak, C.N., Alakananda, B., Kulikovskiy, M., Blanco, S., Kaleli, A. ve Yılmaz, E. (2019). Distribution of nitzschioid diatoms in Kütahya waters. Oceanol Hydrobiol St. 48: 2, 140-164. (96).
 • Solak, C.N., Gastineau, R., Lemieux, C., Turmel, M., Gorecka, E., Trobajo, R., Rybak, M., Yılmaz, E. ve Witkowski, A. (2021). Nitzschia anatoliensis sp. nov., a cryptic diatom species from the highly alkaline Van Lake (Turkey). Peer J., Doi: 1.7717/peerj.12220, 3/1-21. (97).
 • Solak, C.N., Wojtal, A.Z., Peszek, L., Rybak, M., Yılmaz, E., Gastineau, R. ve Blanco, S. (2022). Three new Achnanthidium (Bacillariophyceae) species from Lake Salda (Anatolia, Turkey), a deep soda lake. Plant Ecol. and Evol. 155(2): 221-235. (98).
 • Solak, C.N., Hamilton, P.B., Peszek, L., Yılmaz, E., Ertorun, N. ve Blanco, S. (2023). A new diatom (Bacillariophyta) species-Sellaphora lucectoriana sp. nov.- from a glaciallakes in Kaçkar Mountain (Eastern Blacksea Region), Rize, Republic of Türkiye. Nova Hedwigia, 117(1-4):203-212. (99).
 • Soylu, E.N., Maraşlıoğlu, F. ve Gönülol, A. (2005). Epiphytic diatoms on Nuphar lutea L. in three shallow Turkish lakes. Journal of Freshwater Ecology, 20(4): 791-792. (100).
 • Soylu, E.N. ve Gönülol, A. (2006). Seasonal variation in diversity, of the phytoplankton assemblages in a shallow lake. Cryptogamie, Algol. 27(1): 85-101. (101).
 • Soylu, E.N., Maraşlıoğlu, F. ve Gönülol, A. (2007). Phytoplankton seasonality of shallow turbid lake. Algol Stud. 123: 95-110. (102).
 • Soylu, E.N. (2015). Flood pulse influence on phytoplankton community of the Aksu Stream, Giresun, Turkey. J. Environ. Biol. 36: 185-190. (103).
 • Sukatar, A, Ertaş, A, Akgül, R. ve Tüney Kızılkaya, İ. (2021). Assesment of the ecological and trophic status of Lake Bafa (Turkey). Ege JFAS 38(2): 135- 147. (104).
 • Şahin, B. (1992). Trabzon yöresi tatlısu diyatome florası üzerinde bir araştırma. Doğa-Tr. J. Bot. 16: 104-116. (105).
 • Şahin, B. (1997). Benthic algae of Sera Lake (Trabzon-Türkiye). OT Sistematik Botanik Drgisi 4(1): 77-86. (106).
 • Şahin, B. (1998). A study on the benthic algae of Uzungöl (Trabzon). Tr. J. Bot. 22:171-189. (107).
 • Şahin, B. ve Akar, B. (2018). Nine new records from high mountain lakes (Artabel Lakes Nature Park, Gümüşhane, Turkey) for the freshwater diatom flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation 11(3): 56-63. (108).
 • Şahin, B. (2021). Türkiyenin tatlısu suyosunları florası için yeni kayıt. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(2): 27-31. (109).
 • Şahin, B. (2022). Kaçkar Dağları Milli Parkı’ndan (Rize, Türkiye) yeni bir diyatoma kaydı. Bağbahçe Bilim Dergisi 9(2):41-44. (110).
 • Şen, B., Alp, M.T. ve Özrenk, F. (1996). Asi Nehri’nin (Hatay) Akdenize döküldüğü kesimdeki diyatomeler (Bacillariophyta) üzerine bir araştırma. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul, 256-265. (111).
 • Taş, B. ve Yılmaz, Ö. (2015). Cimil Deresinin (Rize, Türkiye) epilitik alg çeşitliliği, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 3(10): 826-833. (112).
 • Taş, B. Yılmaz, Ö. ve Kurt, I. (2015). Aşağı Melet Irmağında (Ordu, Türkiye) su kalitesinin göstergesi olan epipelik diyatomeler. Türk Tarım-Gıda ve Teknoloji Dergisi 3(7): 610-616. (113).
 • Taş, B., Tepe, Y., Ustaoğlu, F. ve Alptekin, S. (2019). Benthic algal diversity and water quality evaluation by biological approach of Turnasuyu Creek, NE Turkey. Desalin. Water Treat. 155: 404-417. (114).
 • Taş, B. ve Şişman Hamzaçebi, E. (2020). Assessment of diversity and hydrobiological preliminary results in a high-mountain lake (Karagöl Lake, Giresun Mountains, Turkey). Review of Hydrobiology 13(1-2): 11-38. (115).
 • Taş, B. (2021). Ttrophic state assessment based on summer phytoplankton community structure and trophic indices: a small tectonic lake in Turkey. Desalin. Water Treat. 214: 390-401. (116).
 • Taş, S. ve Okuş, E.(2003). The effects of pollution on the distribution of phytoplankton in the surface water of the Golden Horn. Turk. J. Marine Sci. 9(2): 163-176. (117).
 • Taşkın, E. (ed.). Akbulut, A., Yıldız, A., Şahin, B., Uzunöz, c., Solak, C., Başdemir, D., Çevik, F., Sönmez, F., Açıkgöz, İ., Pabuçcu, K., Öztürk, M., Alp, M.T., albay, M., Çakır, M., Özbay, Ö., Can, Ö., Akçaalan, R., Atıcı, T., Koray, T., Özer, T., Karan, T., Aktan, Y. ve Zengin, Z.T. (2019). Türkiye Suyosunları Listesi. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul.
 • Taşkın, E., Alp, M.T., Çakır M. ve Özbay Ö. (2023). Türkiye Suyosunları (Algler) Listesi’ne Eklentiler. Bağbahçe Bilim Dergisi 10(2): 260-285.
 • Temel, M. (1997). Büyükçekmece Gölü bentik alg florası Kısım I: Epipelik algler. S.D.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 5: 173-190. (118).
 • Tezel Ersanlı, E. ve Hasırcı, S. (2013). The relationship between environmental variables and the vertical and horizontal assemblages of phytoplankton in Erfelek Reservoir in Sinop, Turkey. Fund. Appl. Limnol. 183(3): 177-188. (119).
 • Tokatlı, C., Solak, C.N., Towfiqul İslam, A.R. Md., Titiz, A.M., Yılmaz, E., ve Atıcı, T. (2023). Epiphytic diatoms in environmental bioindication: A Case study of a significant natural lake in the northwest of Turkey. Acta. Sci. Pol formatio Circumiectus 22(3): 73-81. (120).
 • Topkara, S. (2011). Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) Fitoplanktonu ve Trofik Yapısının İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ordu (121).
 • Toudjani, A.A., Çelekli, A., Gümüş, E.Y., Kayhan, S., Lekesiz, H.Ö. ve Çetin, T. (2017). A new diatom index to assess ecological quality of running waters: a case study of water bodies in western Anatolia, Ann. Limnol. – Int. J. Limnol. 53: 333-343. (122).
 • Tunca, H., Ongun-Sevindik, T., Bal, D.N. ve Arabacı, S. (2014). Community structure of epiphytic algae on different macrophytes ar Acarlar floodplain forest (Northern Turkey). Chinese J. Osean Limnol. 32(4): 845-857. (123).
 • Türkoğlu, M. ve Koray, T. (2000). Ecological and Geographical distributions of the planktonic Protista in the southern parts of the Black Sea (Neritic waters of Sinop Peninsula, Turkiye). E.Ü.Su Ürünleri Dergisi,17(1-2): 161-178. (124).
 • Ünal, Ş. (1985). Beytepe ve Alap Göletlerinde bentik alglerin mevsimsel değişimi. C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bil. Derg. 3:211-236. (125).
 • Varol, M. ve Şen, B. (2014). Dicle Nehri’nin planktonik alg florası. J. FisheriesSciences.com 8(4): 252-264. (126).
 • Yay, T.E., Özel, B. ve Tekin, Özan S. (2019). Ulupınar Çayı ve Olimpos Deresi (Antalya) su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik diyatomlara göre belirlenmesi. MAKÜFEBED 10(2): 111-124. (127).
 • Yıldırım, V., Şen, B., Çetin, A.K. ve Alp, T. (2003). Hazar Gölüne dökülen Kürk Çayı’nın (Elazığ) epipelik diyatome florası. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15(3): 329-336. (128).
 • Yıldız, K. (1987). Diatoms of the Porsuk River, Turkey. DOĞA TU. J. Biol., 11(3): 162-182. (129).
 • Yılmaz, E., Witkowski, A., Özdelice, N., Solak, C.N., Gastineau, R., ve Durmuş, T. (2023). Craspedostauros nazmii sp. Nov., a new diatom species (Bacillariophyta) from Turkish Coast of Black Sea. PhytoKeys 232: 77-88. (130).
 • Yılmaz E., Mann D.G., Gastineau R., Trobajo R., Solak C.N., Gorecka E., Turmel M., Lemieux C., Ertorun N., Wittkowski A. (2024). Description ofNavicula vanseea sp. nov. (Naviculales, Naviculaceae), a new species of diatom from the highly alkaline Lake Van (Republic of Türkiye) with complete characterisation of its organellar genomes and multigene phylogeny, PhytoKeys 241:27-48 (131).
 • Yurga, L. (2022). Distribution of phytoplanktonic species in the sea snot in 2021 in the Marmara Sea. Ege JFAS 39(3): 235-242. (132).
Toplam 138 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Algoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif Gonulol 0000-0002-8355-2294

Bülent Şahin 0000-0002-5477-9676

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 18 Ekim 2023
Kabul Tarihi 19 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gonulol, A., & Şahin, B. (2024). Türkiye Suyosunları (Algler) Listesi’ne İlaveler I – Bacillariophyta (Diyatome Bölümü). Bağbahçe Bilim Dergisi, 11(1), 44-84. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1377889