BibTex RIS Kaynak Göster

Crocus mouradi Whittall için Türkçe Yasadışı Bir Ad Olan Murat Çiğdemi Adının Dilik Çiğdem (Aktarma Ad) Olarak Değiştirilmesi

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 85 - 86, 30.04.2024

Öz

Resimli Türkiye Florası’nın şu ana kadar yayınlanan tüm ciltlerinde, damarlı bitkiler için Türkçe Bilimsel Adlandırma başlangıcı kabul edilen Türkiye Bitkileri Listesi kitabında bir taksonun geçerli bir Türkçe adı var ise o ad muhafaza edilmiştir. Yayınlanan ciltlerde Türkçe adı olmayan taksonlara, yeni Türkçe bilimsel adlar önerilmiştir. Bu eşsiz adlar “Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi”ne uygun olarak hazırlanmıştır. Resimli Türkiye Florası 3a cildinde yönergeye uymayan bir bitki adı tespit edilmiştir. Crocus mouradi Whittall için verilen yasadışı “murat çiğdemi” adı yönergenin K14 maddesi uyarınca bir aktarma ad olan “dilik çiğdem” olarak düzeltilmiştir.

Kaynakça

 • Akdeniz, F. ve Sert, H. (2021). New records from Anatolia: A new rust fungus and two new hosts. J. Plant Pathol. 103: 823-829. doi: https://doi.org/10.1007/s42161-021-00829-x.
 • Asal, D., ve Yaşarkan, O. (2017). "Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler"nde mükerrer olan 171 takson için yeni bilimsel Türkçe adlar. Bağbahçe Bilim Dergisi 4(2): 1-7.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve FlorA Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Ekim, T., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi, G. ve Şen, F. (edlr.). (2022). Resimli Türkiye Florası 1, ikinci baskı. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). (2018). Resimli Türkiye Florası 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi Bona, G. ve Şen Gökmen, F. (edlr.). (2022). Resimli Türkiye Florası 3a. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Bona, G.E. ve Gökmen, F.Ş. (edlr.). (2023). Resimli Türkiye Florası 3b. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Bona, G.E. ve Gökmen, F.Ş. (edlr.). (2023). Resimli Türkiye Florası 4b. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2013). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönerge Taslağı. Bağbahçe Dergisi 47: 28-31.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.

Replacing Murat Çiğdemi, an Illegitimate Turkish Scientific Name for Crocus mouradi Whittall, to Dilik Çiğdem (Transferred Name)

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 85 - 86, 30.04.2024

Öz

In the volumes of the Illustrated Flora of Türkiye published so far, if a taxon has a valid Turkish name in the Turkish Plants List book, which is considered the beginning of Turkish Scientific Nomenclature for vascular plants, the name has been preserved. In the published volumes, new Turkish scientific names have been suggested for taxa that have no Turkish scientific names. These names were proposed in accordance with “The Code of Turkish Scientific Names of Plants, Fungi, Algae and Bacteria Nomenclature". It was determined that the Turkish name of Crocus mouradi Whittall in volume 3a of the Illustrated Flora of Türkiye, does not comply with the code. An illegitimate name, "murat çiğdemi", given as a new Turkish scientific name for Crocus mouradi Whittall is corrected to "dilik çiğdem” as a transferred name in accordance with article K14 of the Code.

Kaynakça

 • Akdeniz, F. ve Sert, H. (2021). New records from Anatolia: A new rust fungus and two new hosts. J. Plant Pathol. 103: 823-829. doi: https://doi.org/10.1007/s42161-021-00829-x.
 • Asal, D., ve Yaşarkan, O. (2017). "Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler"nde mükerrer olan 171 takson için yeni bilimsel Türkçe adlar. Bağbahçe Bilim Dergisi 4(2): 1-7.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve FlorA Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Ekim, T., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi, G. ve Şen, F. (edlr.). (2022). Resimli Türkiye Florası 1, ikinci baskı. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I. ve Çimen, A.Ö. (edlr.). (2018). Resimli Türkiye Florası 2. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi Bona, G. ve Şen Gökmen, F. (edlr.). (2022). Resimli Türkiye Florası 3a. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Bona, G.E. ve Gökmen, F.Ş. (edlr.). (2023). Resimli Türkiye Florası 3b. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Bona, G.E. ve Gökmen, F.Ş. (edlr.). (2023). Resimli Türkiye Florası 4b. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2013). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönerge Taslağı. Bağbahçe Dergisi 47: 28-31.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2016). Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 3(3): 1-3.
 • Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021). Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bitki Bilimi (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz Asal 0000-0002-3624-7094

Faruk Canız 0009-0004-7611-2997

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2024
Kabul Tarihi 15 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Asal, D., & Canız, F. (2024). Crocus mouradi Whittall için Türkçe Yasadışı Bir Ad Olan Murat Çiğdemi Adının Dilik Çiğdem (Aktarma Ad) Olarak Değiştirilmesi. Bağbahçe Bilim Dergisi, 11(1), 85-86. https://doi.org/10.35163/bagbahce.1435513