Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Nicotine Dependence and Attitudes towards Public Spot Advertisements in Medical School Students

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 3, 45 - 50, 30.09.2018

Öz

Objective: The purpose of this study is to investigate the frequency of smoking among medical faculty students and attitudes towards public spot advertisements.. 

Materials and Methods: Between 1-15 January 2018, we asked to students in our medical faculties about their attitudes towards public spot ads (PSAs) about cigarette and tobacco use by the survey method. 

Results: Of the 314 students, 194(61.8%) were female and 120(38.2%) were male. 12(%12,9) of the smokers believed that PSAs support to quit smoking. Students who did not smoke thought that PSAs were an important factor in smoking cessation, also these students thought PSAs are good to express damage of cigarette. Students who quit smoking thuought that the smoking cessation effect of PSAs weaker. Also, these students were more negative than the others about the PSAs are good to express damage of cigarette. The rate of discomfort from PSAs about of cigarettes was higher those who quit smoking. 

Conclusion: In this study, which first investigated related to PSAs about to cigarette in medical faculty students, while the point of view of the PSAs towards the benefits and quality is the most positive among the ones who have never used the cigarette, it is the most unfavorable among those who have left the cigarette. More concrete data on the subject can be obtained with new studies which will question the factors that may affect the point of view on PSAs.


Kaynakça

  • 1

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Nikotin Bağımlılığının ve Kamu Spotu Reklamlarına Olan Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 3, 45 - 50, 30.09.2018

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı Tıp Fakültesi öğrencileri arasında sigara içme sıklığı ve kamu spotu reklamlarına yönelik tutumu araştırmaktır.

Yöntem: 1-15 Ocak 2018 tarihleri arasında, tıp fakültemizdeki öğrencilere yüz yüze anket yöntemi ile sigara kullanma durumu ve tütün kullanımı ile ilişkili kamu spotu reklamlarına yönelik tutumlarını sorgulayan 36 soru sorulmuştur.

Bulgular: 194’ü (%61,8) kadın, 120’si (%38,2) erkek olan 314 öğrencinin sigara içme oranı %29,6 (93) idi. Sigara içenlerden 12’si (%12,9) kamu spotlarının sigarayı bırakmada destek olduğunu düşünüyordu. Hiç sigara kullanmamış olanlar kamu spotlarının sigarayı bıraktırmada önemli bir etken olduğunu ve sigaranın zararlarını iyi anlattığını düşünmekteydi. Sigarayı bırakmış olanlar kamu spotlarının sigarayı bıraktırıcı etkisini daha zayıf bulmakta, sigaranın zararlarını iyi anlattığı konusunda diğer gruplara göre daha olumsuz düşünmekteydiler. Sigara ile ilgili kamu spotlarından rahatsızlık duyma oranı sigarayı bırakmış olanlarda daha fazlaydı. 

Sonuç: Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara ile ilgili kamu spotu alanında ilk kez yapılan bu çalışmada; kamu spotlarının fayda ve kalitesine yönelik bakış açısı hiç sigara kullanmamış olanlarda daha olumlu iken sigarayı bırakmış olanlarda en olumsuzdur. Kamu spotlarına bakış açısını etkileyebilecek faktörlerin de sorgulanacağı yeni çalışmalar ile konu hakkında daha somut veriler elde edilebilir.


Kaynakça

  • 1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Ayşe BAHA (Sorumlu Yazar)
Akçiçek Devlet Hastanesi
0000-0002-9649-250X
Cyprus


Nalan OGAN
UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5232-3803
Türkiye


Eylem AKPINAR Bu kişi benim
UFUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9040-9309
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

AMA Baha A. , Ogan N. , Akpınar E. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Nikotin Bağımlılığının ve Kamu Spotu Reklamlarına Olan Tutumlarının Değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi. 2018; 19(3): 45-50.