502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 21 - 31 2019-03-31

Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi
Relationship Between Depression and Anxiety Levels of Pregnant Women with Smoking and Caffeine

Fatma Dilek Şeker [1] , Melike Aydoğdu [2] , Serap Annette Akgür [3]


Amaç: Çalışmamızda, gebelerin depresyon ve anksiyete düzeyleri ile sigara ve kafein kullanımı arasındaki ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: İzmir’de gebelere (n=156) yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak kişisel bilgi formu, Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçeği, Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Gebelik öncesinde sigara içme durumları ve gebelik sırasında sigara içme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Gebelerin %21,8’inin eşleri gebenin yanında sigara içtiği ve çalışan gebelerin %21,8’inin işyerinde sigara dumanına maruz kaldığı saptanmıştır. Gebelerde depresyonu olmayanların %8,2’si, hafif düzeyde olanların %14,7’si, ciddi düzeyde olanların %16,7’sinin gebelik sırasında sigara içtiği belirlenmiştir. Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında tüketilen günlük kafein miktarının yaş ile ilişkisi incelendiğinde, yaş grupları arasında gebelik öncesi günlük kafein tüketim miktarı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuç: İzmir’de anne adaylarının gebelik süresince sigara ve kafein kullanımı konusunda farkındalıklarının olduğu görülmüştür. Bu konuda kişilerin sözlü beyanının yanında kullanılan maddelerin/metabolitinin araştırmaya yönelik analizlerinin yapılması ile en doğru sonuca ulaşılması sağlanmalıdır. Gebeleri ve eşlerini kapsayan eğitimler verilmesinin ve sigara ve kafein kullanımının zararları hakkında bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 


Objective: The aim of this study was to investigate pregnant women depression and anxiety levels relations with smoking and caffeine use.

Method: Personal information form, Beck Depression and Anxiety Scale, Fagerstrom Test of Nicotine Dependence were applied to the pregnant women who accepted to participate the study (n=156) by using face-to-face interview technique. 

Results: There was a statistically significant difference between the smoking status of before and during pregnancy. 21,8% of the pregnant women husband smoked beside their wife and 21,8% of the pregnant women were exposed to cigarette smoke in the workplace. Smoking behavior rate was found 8,2% in non-depressive group,  14,7% in mild depressive group and 16,7% in serious depressive group. When the relation between amounts of caffeine consumed before pregnancy and during pregnancy and the age, there was a statistically significant difference in the amount of caffeine consumption before pregnancy between age groups.

Conclusion: In Izmir, it was observed that who want to be mother had awareness about smoking and caffeine use during pregnancy. In addition to the verbal explanation of the pregnant women, the best result may be achieved by toxicological screening..


 • 1. Nykjaer C, Alwan NA, Greenwood DC, Simpson NAB, Hay AWM, White KLM, et al. Maternal alcohol intake prior to and during pregnancy and risk of adverse birth outcomes: Evidence from a British cohort. J Epidemiol Community Health. [Online] 2014;68: 542–549. Available from: doi:10.1136/jech-2013-202934
 • 2. Cebeci S, Aydemir Ç, Göka E. Puerperal Dönemde Depresyon Semptom Prevalansı:Obstetrik Risk Faktörler, Kaygı. Kriz Dergisi. 2002;10(1): 11–18.
 • 3. Atasü T, Benian A. Bağımlılık yapan maddelerin fetusa etkileri. In: 2 (ed.) Gebelikte Fetusa ve Yeni Doğana Zararlı Etkenler. ankara: Nobel Tıp Kitabevi; 2000. p. 461–476.
 • 4. Kisacik G, Gölbaşı Z. Gebe Kadınların Sigara İçme Davranışları ve Gebelikte Sigaranın Etkilerine Yönelik Bilgileri. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(4): 197–205.
 • 5. Yanıkkerem E, Atlan E, Demirtosun P. Manisa 1 No’lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebelerde Depresyon Durumu. Kadın Dogum Dergisi. 2004;2(4): 301–306.
 • 6. Aydoğdu M, Döğer R, Akgür SA. New Product in Turkey Market Hemp Extract Cold Beverages. The Bulletin of Legal Medicine. [Online] 2017;22(2): 97–100. Available from: doi:10.17986/blm.2017227937
 • 7. Morgan S, Koren G, Bozzo P. Is caffeine consumption safe during pregnancy? Canadian Family Physician. 2013;59: 361–362. 8. Garipağaoğlu M, Kuyrukçu N. Çocuk Sağlığı ve Kafein. Çocuk Dergisi. 2009;9(3): 110–115.
 • 9. Deniz A, Taş F, Tomur A, Koç A. The Toxic Effects Of Caffein In The Pregnancy. Ibni Sina Journal of Medical Sciences. 2015;3(1): 59–63.
 • 10. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağık Araştırması. 2014.
 • 11. Altıparmak S, Altıparmak O, Avcı HD. Manisa’da Gebelikte Sigara Kullanımı; Yarı Kentsel Alan Örneği. Tur Toraks Der. 2009;10: 20–25.
 • 12. Sönmez D. Gebelikte Sigara Kullanımı, Gebelikte Sigara Kullanımına Anksiyetenin ve Mutluluğun Etkisinin İncelenmesi. Adanan Menderes Üniversitesi; 2015.
 • 13. Semiz O, Sözeri C, Cevahir R, Şahin S, Serin S. Sakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumuyla ilgili bazı özellikler. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 2006;15(8): 149–152.
 • 14. Doğu S, Ergin A. Gebe Kadınların Sigara Kullanımı Etkileyen Faktörler ve Gebelikteki Zaralarına İlişkin Bilgileri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2008;1(1): 25–27.
 • 15. Karcaaltincaba D, Kandemir Ö, Yalvac S, Güven ESG, Haberal A, Kandemir Ö, et al. Cigarette smoking and pregnancy: Results of a survey at a Turkish women’s hospital in 1,020 patients. Journal of Obstetrics and Gynaecology. [Online] 2009;29(6): 480–486. Available from: doi:10.1080/01443610902984953
 • 16. Schneider S, Maul H, Freerksen N, Po M. Who smokes during pregnancy? An analysis of the German Perinatal Quality Survey 2005. Public Health. [Online] 2008;122: 1210–1216. Available from: doi:10.1016/j.puhe.2008.02.011
 • 17. Chomba E, Tshefu A, Onyamboko M, Kaseba-sata C, Moore J, Mcclure EM, et al. Tobacco use and secondhand smoke exposure during pregnancy in two African countries : Zambia and the Democratic Republic of the Congo. Acta Obstetricia et Gynecologica. [Online] 2010;89: 531–539. Available from: doi:10.3109/00016341003605693
 • 18. Durualp E, Bekta G, Ergin D, Karaca E, Topçu E. Annelerin Sigara Kullanımı ile Yenidoğanın Doğum Kilosu, Boyu ve Baș Çevresi Arasındaki İlișkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. [Online] 2011;64(3): 119–126. Available from: doi:10.1501/T
 • 19. Gürler M. Tütün İle Mücadelenin Erişkin Sigara Bağımlılarına Etkileri. Beykent Üniversitesi; 2015.
 • 20. Masood KM, Mcclure EM, Goudar SS, Ana L, Moore J, Onyamboko M, et al. Exposure of Pregnant Women to Indoor Air Pollution: A Study from nine low and middle income countries. Acta Obstet Gynecol Scand. [Online] 2010;89(4): 540–548. Available from: doi:10.3109/00016340903473566.Exposure
 • 21. Yanikkerem E, Altıparmak S, KAradeniz G. Gebelikte Yaşanan Fiziksel Sağlık Sorunlarının İncelenmesi. Aile Ve Toplum. 2006;3(10).
 • 22. Wisborg K, Kesmodel U, Bech BH, Hedegaard M, Henriksen TB. Maternal consumption of coffee during pregnancy and prospective study. BMJ. 2003;326(February): 1–4.
 • 23. Maslova E, Bhattacharya S, Lin S, Michels KB. Caffeine consumption during pregnancy and risk of preterm birth:a meta-analysis. Am J Clin Nutr. [Online] 2010;92: 1120–1132. Available from: doi:10.3945/ajcn.2010.29789.1120
 • 24. Soylu LI, Jensen A, Juul K, Kesmodel U, Fredeiksen K, Kjaer SK, et al. Coffee, tea and caffeine consumption and risk of primary infertility in women:a Danish cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. [Online] 2018;97(4): 570–576. Available from: doi:10.1111/aogs.13307
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yazar: Fatma Dilek Şeker
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6324-0234
Yazar: Melike Aydoğdu
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9638-2311
Yazar: Serap Annette Akgür (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 8 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bagimli486356, journal = {Bağımlılık Dergisi}, issn = {1302-5570}, address = {İmpuls Yayıncılık Hizmetleri, Levent Mahallesi, Levent Cd. No:12, 34250 Beşiktaş / İstanbul}, publisher = {İmpuls Yayıncılık Hizmetleri - Yasin Genç\&Avni Genç Ortaklığı}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {21 - 31}, doi = {}, title = {Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Şeker, Fatma Dilek and Aydoğdu, Melike and Akgür, Serap Annette} }
APA Şeker, F , Aydoğdu, M , Akgür, S . (2019). Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi. Bağımlılık Dergisi , 20 (1) , 21-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli/issue/40920/486356
MLA Şeker, F , Aydoğdu, M , Akgür, S . "Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi". Bağımlılık Dergisi 20 (2019 ): 21-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagimli/issue/40920/486356>
Chicago Şeker, F , Aydoğdu, M , Akgür, S . "Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi". Bağımlılık Dergisi 20 (2019 ): 21-31
RIS TY - JOUR T1 - Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi AU - Fatma Dilek Şeker , Melike Aydoğdu , Serap Annette Akgür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bağımlılık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 31 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-5570- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bağımlılık Dergisi Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi %A Fatma Dilek Şeker , Melike Aydoğdu , Serap Annette Akgür %T Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi %D 2019 %J Bağımlılık Dergisi %P 1302-5570- %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Şeker, Fatma Dilek , Aydoğdu, Melike , Akgür, Serap Annette . "Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi". Bağımlılık Dergisi 20 / 1 (Mart 2019): 21-31 .
AMA Şeker F , Aydoğdu M , Akgür S . Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi. Bağımlılık Dergisi. 2019; 20(1): 21-31.
Vancouver Şeker F , Aydoğdu M , Akgür S . Gebelerde Sigara ve Kafein Kullanımının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile İlişkisi. Bağımlılık Dergisi. 2019; 20(1): 31-21.